Doorgaan naar hoofdcontent

Waarom kijken jullie toe?


www.europe4christ.net

Europabrief van "Europa voor Christus!" voor de maand oktober. Schrijf u hier in om elke maand de nieuwsbrief te ontvangen in het Nederlands.

Waarom kijken jullie toe? Waarom argumenteren jullie niet? Waarom verkondigen jullie de waarheid niet?

De auteur, een Afrikaans christen, observeert met ontzetting het kerkvijandige klimaat in Europa en is verbaasd over de passiviteit waarmee de christenen zich hiernaar voegen.


In West-Europa, nemen we nu Oostenrijk als voorbeeld, woedt al langer een storm van kritiek op het christendom, een anti-christelijke stroming. Gelovig zijn wordt als een meelijwekkend iets beschouwd.
Om het zacht uit te drukken: de meeste christenen wachten hulpeloos en passief op de volledige vernietiging van het reeds gehavende christendom. Wat mij zorgen maakt is niet dat de Kerk moeilijke situaties niet zou overleven (Mt 16:18) of dat Christus Zijn Kerk zou verlaten (Mt 28:20). Ik maak mij zorgen over de mate van onverschilligheid waarmee christenen in dit land met deze situatie omgaan.
Het is de totale passiviteit waarmee de christenen zich tegenover de vernietigende, aangroeiende golf van anti-christendom gedragen. Door de media, vooral kranten, magazines, televisie en radio, worden de mensen dagdagelijks met ideologieën geconfronteerd waartegen slechts sterke, onderscheidende geesten en diepgeworteld geloof kunnen standhouden. De vraag is: hoe gaan christenen hiermee om? Wat hebben ze tot nu toe hiertegen gedaan?
Ik lees de kranten en ben verbaasd over de overduidelijke ijver waarmee journalisten en redacties ongegronde stellingen poneren, onlogische gevolgen trekken en vijandige kritiek uitoefenen op de Kerk en haar leiding. De passiviteit waarmee christenen op deze aanvallen reageren, zonder gewetensproblemen te hebben, is alarmerend.
Waarom kiest men ervoor om toe te kijken hoe waardevolle zaken vernietigd worden, in plaats van te argumenteren, te verdedigen, de waarheid te verkondigen – en wel vanuit een rationeel standpunt? Waarom zou men zijn natuurlijk potentieel – reageren op negatieve ontwikkelingen – niet gebruiken, in het bijzonder wanneer die voortkomen uit een verlammende ideologie?
Nu is het tijd om wakker te worden, ieder moet op zijn manier en in zijn omgeving spreken. Lees! Schrijf! Spreek! Wij moeten ons voorbereiden, omdat Jezus ons al verwittigd heeft: „...want de kinderen van deze wereld zijn onder zich moediger dan de kinderen van het licht.“ (Lk 16:8)
Wij kunnen deze ontwikkeling niet tegenhouden door te wachten op een wonder van God. Waarom zou Hij een wonder doen plaatsvinden als Hij ons daartoe al de mogelijkheid geeft door ons geloof en ons verstand?
Het gebed is zonder twijfel de eerste stap die wij moeten zetten, maar wij mogen het niet bij de knieën laten. Wij moeten handelen. Wij zijn dit verplicht aan onze nakomelingen. Mensen treden uit de Kerk omdat ze verkeerde antwoorden op hun vragen krijgen, en ze krijgen de verkeerde antwoorden van de verkeerde mensen.
Een doorsnee-Oostenrijker die de kranten leest, zal er eerder toe neigen zijn geloof te verliezen dan gelovig te blijven. Het wordt tijd om ons door Christus te laten leiden. Laat iedereen in je omgeving merken dat je een christen bent. Waar zijn jullie? Wat zien jullie? Wat horen jullie? Wat weten jullie? Spreek luid! Ons zwijgen is onze kwaal!

Kizito Chinedu Nweke
priesterseminarist uit Nigeria.
Interdiocesaan priesterseminarie Leopoldinum, Oostenrijk.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Zijn doopsels en huwelijken van Rent a Priest geldig?

Zondag 26 mei: Tridentijnse Mis in Brugge

Pinksterbedevaart Parijs-Chartres 2024: opnieuw een record

Zondag 25 februari: Tridentijnse Mis in Brugge