Doorgaan naar hoofdcontent

Priester worden


Wil je als priester de sacramenten in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus kunnen toedienen en wens je een degelijke Rooms-katholieke opleiding, kies dan voor een van de volgende congregaties en seminaries.

Deze lijst wordt nog verder aangevuld. Suggesties kunt u mailen naar tridentijnsemis@gmail.com

Congregaties actief in België
- Petrusbroederschap: seminarie in Wigratzbad (Frans- of Duitstalige opleiding, Duitsland) en Denton (Engelstalige opleiding, Nebraska, USA)
- Servi Jesu et Mariae (beide ritussen, Blindenmarkt, Oostenrijk, Duitstalige opleiding)
- Instituut Christus Koning (seminarie in Gricigliano, Italië)

Congregaties buiten België
Missionaires de la Miséricorde Divine (Toulon, Frankrijk)
The London Oratory (beide ritussen)
The Oxford Oratory (beide ritussen)
Instituut van de Goede Herder (Courtalain, Frankrijk)
Sons of the Most Holy Redeemer (FSSR, Redemptoristen, Schotland)
Institut St. Philipp Neri (Berlijn, Duitsland)
Kanunniken van Lagrasse (Frankrijk)
Riaumont (Noord-Frankrijk)
(...)

Contemplatieve congregaties
Wisques (Benedictijnen, Frans-Vlaanderen): sinds oktober 2013 werd deze abdij overgenomen door de abdij van Fontgombault - op 30 km van de Belgische grens
Fontgombault (Benedictijnen, Frankrijk)
Le Barroux (Benedictijnen, Frankrijk)
Triors (Benedictijnen, Frankrijk)
Clear Creek (Benedictijnen, Oklahoma, Amerika)
Randol (Benedictijnen, Frankrijk)
Donezan (Benedictijnen, Frankrijk)
Sainte-Marie de la Garde (Benedictijnen, Frankrijk)
Fraternité Saint-Vincent Ferrier (Dominicanen, Frankrijk)
Norcia (Benedictijnen - Engelstalig en Italiaans, Italië)
Oratory of Saints Gregory and Augustine (beide ritussen - Benedictijnen, Amerika)
(...)


Diocesane seminaries

Nederland
De Nederlandse seminaries van 's Hertogenbosch en de Tiltenberg besteden in hun curriculum aandacht aan de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.

Frankrijk
Het seminarie van Lyon (Frankrijk) voorziet een liturgische opleiding in de oude ritus. Ook in Toulon bestaat de mogelijkheid om in de oude ritus opgeleid te worden.


Gebed voor heilige priesters

Heer Jezus, indien er geen heilige priesters opstaan, welke vruchten zullen uw vergoten Bloed, uw Kruisdood, uw Eucharistie dan opleveren?

De armen dolen weg, verzinken en worden vergeten: Zend uw priesters!

Wanneer zijn er priesters zoals Gij, Jezus? Wanneer priesters der armen? Wanneer priesters voor de mansardekamers, priesters voor de kleinen, priesters voor de krotbewoners? Wanneer komen zij?
Ziet Gij niet, Heer, dat de zielen in groten getale verzinken in wereldse zin en lichtzinnigheid, in genotzucht en ontrouw, in onverschilligheid en ongeloof?

Jezus, geef ons priesters met de geest der Apostelen. Arm bij de armen! Klein bij de kleinen! Wanneer komen zij, de priesters die bij de armen leven, priesters die van huis tot huis gaan, die de schapen zoeken in de achterbuurten van armoede en zonde, Waar blijven ze, Jezus? Voor duizenden blijft uw Bloed nutteloos vergoten! Gaat de wereld haar geestelijke ondergang tegemoet? Kunnen de kleinen het gebeteren dat hun ouders niet opgewassen zijn voor hun taak en dat hun priesters geen heiligen zijn?

Heer, zend Gij priesters, de uwe, de ware, de arme, de heilige! Zo Gij uw priesters zendt, dan kunnen de kleinen gered worden, talloze armen in uw liefde ondergebracht worden en U bewaard blijven voor eeuwig.

Gedenk, o Jezus, wat Gij geleden hebt, gedenk uw eindeloze liefde en de onschuld der kleinen! Zend uw priesters! Moeder, toon U Moeder! Priesters, Jezus! Echte priesters!

Zalige priester Poppe, Sint-Coleta, 12 juli 1918

Reacties

Populaire posts van deze blog

Zijn doopsels en huwelijken van Rent a Priest geldig?

Nieuws: maandelijkse Tridentijnse Mis in het bisdom Brugge

Tridentijnse Missen rond Kerstmis

Paus em. Benedictus XVI: hetgeen voorheen heilig was, kan nu niet verkeerd zijn

In België kunnen de bestaande gemeenschappen de Tridentijnse Mis blijven vieren