Doorgaan naar hoofdcontent

Bronnen

Hier stellen we graag een aantal belangrijke bronnen voor met betrekking tot de liturgie in de Tridentijnse ritus, de liturgiehervorming en aanverwante onderwerpen.
Deze lijst wordt nog verder aangevuld. Voorstellen kunt u mailen naar tridentijnsemis@gmail.com.

Gherardini, Brunero
. Das Zweite Vatikanische Konzil. Ein ausstehender Diskurs. Carthusianus, Mülheim, 2010
Baanbrekend werk van een belangrijk Romeins theoloog rond de actuele discussie omtrent de juiste interpretatie van Vaticanum II. Ook in het Italiaans en het Frans te verkrijgen. Met een voorwoord van mgr. Ranjith.

Amerio, Romano
. Iota unum. Studie over varianten in de Katholieke Kerk in de XXe eeuw. Thomas More genootschap, Leuven, s.d.
Romano Amerio geeft in dit werk een opsomming van alle theologisch en moreel verkeerde opvattingen die na de hervormingen van de jaren 1960 de Kerk zijn binnengedrongen.

Bux, Nicola. La réforme de Benoît XVI. La liturgie entre innovation et tradition. Tempora, Perpignan, 2009
Verhelderend overzicht van de liturgische hervorming die paus Benedictus XVI nastreeft.

Bux, Nicola. La foi au risque des liturgies. Artège, Paris, 2011.

Grimaux, Thomas. La Fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Sub Petro & Cum Petro. Tu es Petrus, Dijon, 2008
Prachtig fotoboek dat een overzicht biedt van de werking van de Petrusbroederschap wereldwijd.

Wiltgen, Ralph M. Der Rhein fliesst in den Tiber. Eine Geschichte des zweiten vatikanischen Konzils. Lins, Feldkirch, 1988
Belangrijk werk over het verloop van Vaticanum II.

Fortescue, A., O'Connell, J.B. and Reid, A.
The Ceremonies of the Roman Rite Described. 14th ed. Saint Michael, Farnborough, 2003
Standaardwerk over het verloop van de ceremonies in de Tridentijnse ritus.

Mutel, A.Ph.M. et Freeman, P. Cérémonial de la Sainte Messe à l'usage ordinaire des paroisses. Suivant le missel romain de 2002 et la pratique léguée du rit romain. Artège, Perpignan, 2010
Standaardwerk over de correcte viering van de nieuwe Mis, het juiste gebruik van het missaal en een overzicht van de ceremonies. In opdracht van Mgr. Aillet, bisschop van Bayonne.

Une histoire de la Messe (un moine de Fontgombault). La Nef, s.l., 2009

von Hildebrand, Dietrich
. Le Cheval de Troie dans la Cité de Dieu. Beauchesne, Paris, 1971

von Hildebrand, Dietrich
. Der verwüstete Weinberg. Lins, Feldkirch, 1972
De bekende theoloog en filosoof schetst in dit werk de oorzaken en gevolgen van de binnenkerkelijke 'revolutie' die het traditionele katholicisme ontmantelde.

Van Isacker, Karel
. Ontwijding. Davidsfonds, Leuven, 1989
De Vlaamse Jezuïet pleit in dit werkje voor het terugvinden van het sacrale in de liturgie.

Ratzinger, Joseph
. De geest van de liturgie. Vereniging voor Latijnse Liturgie, 2006.

Schneider, Athanasius. Het is de Heer. De Boog, 2008.
Over het waardig ontvangen van de H. Communie. Mgr. Schneider, bisschop in Kazachstan, legt uit waarom het zo belangrijk is de Communie geknield en op de tong te ontvangen.

Mechelse catechismus
in vraag en antwoord.

Barthe, Claude. La Messe à l'endroit. Pastorale de la réforme. Ed. de l'Homme Nouveau, 2010.

Populaire posts van deze blog

De vijf talen van liefde van tieners

Zijn doopsels en huwelijken van Rent a Priest geldig?

Zondag 26 november: Tridentijnse Mis in Brugge

Zondag 29 oktober: Tridentijnse Mis in Brugge