Agenda

dinsdag 21 juli 2020

Zondag 26 juli: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 26 juli 2020
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962) 
8ste Zondag na Pinksteren
 
17u30

Basiliek van het H. Bloed (Benedenkapel)
Burg 13, Brugge
Celebrant: EH Schneider
 
Omwille van de coronamaatregelen is het aantal gelovigen dat de Mis kan bijwonen beperkt tot 30 personen/'gezinsbubbels'. Gelieve de afstand van 1,5m te respecteren (huisgenoten uitgezonderd). Het is een gelezen Mis en er is geen uitreiking van de H. Communie. Boekjes en misblaadjes worden niet ter beschikking gesteld, gelieve dus uw eigen missaal mee te brengen. In de kapel is het dragen van een mondmasker verplicht.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u30) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting ...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

donderdag 18 juni 2020

Herneming traditionele Latijnse Mis in Brugge: zondag 28 juni

Zondag 28 juni 2020
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962) 
4de Zondag na Pinksteren
 
17u30

Basiliek van het H. Bloed (Benedenkapel)
Burg 13, Brugge
Celebrant: EH Kan. Mesureur
 
Omwille van de coronamaatregelen is het aantal gelovigen dat de Mis kan bijwonen beperkt tot 30 personen/'gezinsbubbels'. Gelieve de afstand van 1,5m te respecteren (huisgenoten uitgezonderd). Het is een gelezen Mis en er is geen uitreiking van de H. Communie. Boekjes en misblaadjes worden niet ter beschikking gesteld, gelieve dus uw eigen missaal mee te brengen. Bij het binnenkomen en verlaten van de kapel is het dragen van een mondmasker aanbevolen.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u30) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting ...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

woensdag 10 juni 2020

Herneming Tridentijnse Mis in Geluwe

Bron: https://ick-dadizele.blogspot.com/2020/06/tridentijnse-mis-21-juni-2020-in-geluwe.html

Sinds 8 juni kan de heilige mis opnieuw opgedragen worden in aanwezigheid van gelovigen. De eerstvolgende mis in de buitengewone vorm zal doorgaan op zondag 21 juni om 10 uur in de kerk van Geluwe.

Gelieve in te schrijven voor de mis, bij voorkeur tegen donderdag 18 juni. Dit kan u doen door uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen van uw gezin hier in te vullen: inschrijving.

Dit laat ons toe het maximaal toegelaten aantal aanwezigen te respecteren en over uw contactgegevens te beschikken in geval van besmetting. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt, noch gedeeld met derden.

Hieronder nog de voornaamste aanbevelingen uit het draaiboek opgesteld door onze bisschoppen in overleg met de veiligheidsraad:
  • Zieke gelovigen moeten thuisblijven. De symptomen van het coronavirus variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.
  • Bewaar zoveel mogelijk afstand waarbij de minimumafstand tussen personen in het kader van de social distancing 1,50 meter bedraagt.
  • Het gebruik van mondmaskers, minstens bij het binnen- en buitengaan, is sterk aanbevolen.
  • Respect voor de algemene voorzorgsmaatregelen zoals handhygiëne …
  • Samenscholingen in en buiten het kerkgebouw vermijden.
Bij vragen: aarzel niet om ons te contacteren.

Wegbeschrijving: Geluwe is goed bereikbaar per wagen: neem op de A19 (Kortrijk-Ieper) afrit 2a Menen-Wervik en vervolgens op het rondpunt de eerste afslag. De kerk bevindt zich 1 km verder op uw rechterkant. Er is parkeergelegenheid op het plein naast de kerk.

Herneming Tridentijnse Mis in de St.-Michielkerk in Antwerpen

Met veel vreugde kunnen wij u terug uitnodigen op de Tridentijnse H. Mis om 9u00, in de kerk van Sint-Michiel en Sint-Pieter, Amerikalei 165, 2018 Antwerpen, parking Cuylitsstraat 24, op volgende dagen:

- zondag 14 juni 2020: 2e zondag na Pinksteren (gelezen Mis)
- zondag 21 juni 2020: 3e zondag na Pinksteren
- zondag 28 juni 2020: 4e zondag na Pinksteren
- zondag 5 juli 2020: 5e zondag na Pinksteren
- zondag 12 juli 2020: 6e zondag na Pinksteren
- zondag 19 juli 2020: 7e zondag na Pinksteren
- zondag 26 juli 2020: 8e zondag na Pinksteren

Er is steeds biechtgelegenheid voor en na de H. Mis.
Speciaal ten aanzien van de Corona-maatregelen: zieke gelovigen moeten thuisblijven.
E.H. Matheus laat ook weten dat het voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen of bezorgdheid geen zonde is om voorlopig de H. Mis niet bij te wonen en de zondag te heiligen op een andere wijze zoals het volgen van een H. Mis op TV, radio of livestream of andere gebeden.
We houden steeds voldoende afstand van elkaar, fysiek contact (zoals handen geven, fluisteren) is enkel toegelaten aan personen van hetzelfde huis. Let daar ook op bij het betreden en verlaten van de kerk, en bij verplaatsingen in de kerk.
Er is maar één ingang en één uitgang in de kerk. Gelovigen nemen plaats in de kerk op zo’n manier dat eerst de plaatsen het verst van de ingang worden ingenomen en verlaten de kerk waarbij wie het dichtst bij de uitgang zit, eerst vertrekt. Alleen mensen die onder eenzelfde dak wonen mogen naast elkaar zitten.
Er zal geen omhaling zijn, wel een mandje achteraan in de kerk waar uw bijdrage kan in gedeponeerd worden.
Het is niet toegestaan om voor of na de H. Mis samen te scholen om na te praten behalve personen van hetzelfde huis.
De bladen met de veranderlijke teksten blijven ter beschikking maar moeten meegenomen worden door wie er gebruik van heeft gemaakt. Zangboekjes en misboekjes worden niet aangeboden.
Iemand zal klaarstaan om de handen te ontsmetten bij het binnengaan van de kerk en vóór de H. Communie. De celebrant zal zijn handen ontsmetten tijdens de communie-uitreiking na elk huisgezin. E.H. Matheus vraagt uitdrukkelijk dat iedereen mondmaskers zou dragen in de kerk, behalve kleine kinderen, vooral bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw en tijdens verplaatsingen binnen het gebouw.
Deze maatregelen moeten strikt gevolgd worden, niet enkel omdat de overheden dit opleggen, maar ook om zoveel als mogelijk te vermijden dat we anderen zouden besmetten.

zaterdag 9 mei 2020

Zondag 10 mei: 4de zondag na Pasen

(c) John Briody
Naar aanleiding van de coronavirus-epidemie vragen de Belgische bisschoppen om geen publieke HH. Missen op te dragen. Om de gelovigen die de buitengewone vorm van de Romeinse ritus volgen te helpen, publiceren we hieronder links naar enkele live-uitzendingen, de teksten van de zondagsmis en een gebed om zich voor te bereiden op de geestelijke Communie.

4de Zondag na Pasen

Livestream van de Mis


Om 9u50 vanuit Fribourg (FSSP): http://www.livemass.net/
 (later op de dag ook uitzendingen vanuit de VS)

Om 10u vanuit de Abdij van Le Barroux: https://www.barroux.org/fr/liturgie/ecoutez-nos-offices.html

Om 10u45 vanuit Gricigliano (ICRSP): http://www.icrsp.org/direct/  
(ook diverse live-uitzendingen op https://www.facebook.com/gricigliano.icrss)
Om 10u30 vanuit de kapel van het Instituut Christus Koning in Watermaal-Bosvoorde: https://www.facebook.com/ICRSP-Bruxelles-Eglise-du-Couvent-Sainte-Anne-Watermael-Boitsfort-566078893473045/

Enkele andere kanalen op Facebook:

Instituut van de Goede Herder:
Maleizen:

Teksten van de Mis


Epistel 

Veelgeliefden, iedere goede gave en iedere volmaakte gift komt van boven, afdalend van de Vader van het licht, bij wie er geen verandering is of verduistering door onbestendigheid. Want uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken door de prediking van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen zouden zijn onder zijn schepselen. Gij weet dat, mijn veelgeliefde broeders. Laat iedereen nu vlug bereid zijn om te luisteren, maar niet haastig om te spreken en niet haastig met toornig te worden.
Want een toornig mens volbrengt niet de gerechtigheid van God. Verwijder daarom iedere smet en alle verkeerde uitwas en aanvaardt in zachtmoedigheid het woord dat in u is uitgezaaid en dat de kracht bezit om uw zielen zalig te maken.
(Jac 1,17-21)


Evangelie
 In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen : Ik ga heen tot Hem, die Mij gezonden heeft en iemand van u vraagt Mij : waar gaat Gij heen ? Maar de droefheid heeft uw hart vervuld, omdat Ik u dit heb meegedeeld. Doch Ik zeg de waarheid: het is goed voor u dat ik wegga. Want zo Ik niet wegga, zal de Helper( de heilige Geest) niet tot u komen: als Ik echter heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En wanneer Hij komt, zal Hij aan de wereld bewijzen, dat zij ongelijk heeft, wat betreft  zonde, gerechtigheid en veroordeling.
Wat betreft zonde: omdat zij niet in Mij geloofd hebben. Wat betreft gerechtigheid: omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet meer zult zien. Wat betreft veroordeling: omdat de vorst van deze wereld (de Satan) reeds geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, doch gij  kunt het nu nog niet verdragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, dan zal Hij u de volle waarheid leren. Want Hij zal niet spreken uit Zichzelf, maar Hij zal spreken, al wat Hij hoort en Hij zal u de komende dingen verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want van het mijne zal Hij ontvangen en het aan u verkondigen.
(Joh 16, 5-14)

Geestelijke Communie


Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

zaterdag 2 mei 2020

Zondag 3 mei: 3de zondag na Pasen

https://en.wikipedia.org/wiki/File:EF_Mass_at_Pusey_House.jpg

Naar aanleiding van de coronavirus-epidemie vragen de Belgische bisschoppen om geen publieke HH. Missen op te dragen tot en met zondag 3 mei. Om de gelovigen die de buitengewone vorm van de Romeinse ritus volgen te helpen, publiceren we hieronder links naar enkele live-uitzendingen, de teksten van de zondagsmis en een gebed om zich voor te bereiden op de geestelijke Communie.

3de Zondag na Pasen

Livestream van de Mis


Om 9u50 vanuit Fribourg (FSSP): http://www.livemass.net/
 (later op de dag ook uitzendingen vanuit de VS)

Om 10u vanuit de Abdij van Le Barroux: https://www.barroux.org/fr/liturgie/ecoutez-nos-offices.html

Om 10u45 vanuit Gricigliano (ICRSP): http://www.icrsp.org/direct/  
(ook diverse live-uitzendingen op https://www.facebook.com/gricigliano.icrss)

Enkele andere kanalen op Facebook:

Instituut van de Goede Herder:

Maleizen:

Teksten van de Mis
Geestelijke Communie


Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

zaterdag 25 april 2020

Zondag 26 april: Zondag van de Goede Herder

Naar aanleiding van de coronavirus-epidemie vragen de Belgische bisschoppen om geen publieke HH. Missen op te dragen tot en met zondag 3 mei. Om de gelovigen die de buitengewone vorm van de Romeinse ritus volgen te helpen, publiceren we hieronder links naar enkele live-uitzendingen, de teksten van de zondagsmis en een gebed om zich voor te bereiden op de geestelijke Communie.

Zondag van de Goede Herder

2de Zondag na Pasen

 

Livestream van de Mis


Om 9u50 vanuit Fribourg (FSSP): http://www.livemass.net/
 (later op de dag ook uitzendingen vanuit de VS)

Om 10u vanuit de Abdij van Le Barroux: https://www.barroux.org/fr/liturgie/ecoutez-nos-offices.html

Om 10u45 vanuit Gricigliano (ICRSP): http://www.icrsp.org/direct/  
(ook diverse live-uitzendingen op https://www.facebook.com/gricigliano.icrss)

Enkele andere kanalen op Facebook:

Instituut van de Goede Herder:

Maleizen:

Teksten van de Mis
Geestelijke Communie


Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.