Doorgaan naar hoofdcontent

De priesterbroederschap van Sint Petrus


Mgr. Léonard bij de priesterwijdingen in Wigratzbad in 2007

De Sint-Petrus priesterbroederschap (FSSP) heeft naar jaarlijkse gewoonte haar statistieken voor het jaar 2009 bekend gemaakt.

De priesterbroederschap bestaat dit jaar 21 jaar. In 1988 werd ze opgericht door een twaalftal priesters die tot dan tot de beweging van Mgr. Lefebvre (Priesterbroederschap Sint Pius X - FSSPX) behoord hadden. Toen Mgr. Lefebvre tegen de wil van Rome in vier bisschoppen wijdde - met de daaropvolgende excommunicatie - wilden deze priesters hun eenheid met Rome beklemtonen. Enkele maanden later werd de nieuwe congregatie reeds door het Vaticaan erkend.

Sindsdien kent de priesterbroederschap Sint Petrus een stijgende groei. Nu zijn er 219 priesters, 11 diakens en 129 seminaristen. De priesterbroederschap beschikt ook over twee seminaries: één in Duitsland (Wigratzbad) en één in Amerika (Denton, Nebraska). De gemiddelde leeftijd is 36 jaar en er zijn 28 nationaliteiten vertegenwoordigd. Jaarlijks worden gemiddeld 12 seminaristen priester gewijd.

Vandaag de dag is de Petrusbroederschap vertegenwoordigd op vier continenten, in 16 landen en in 109 bisdommen (vooral in Europa en Amerika). Ze beschikken over 12 'personele parochies' en op 180 plaatsen dragen ze de Mis op. Enkele jaren terug werd voor de leken die zich verbonden voelen met de priesterbroederschap een "confraterniteit" opgericht die al 3125 leden telt.

Het hoofdhuis van de Petrusbroederschap in de Benelux is in Namen gevestigd. Daar leven drie priesters die onder meer de Mis opdragen in Brugge, Brussel, Herstal en Namen. In Amsterdam beschikt men over de Agneskerk, waar twee priesters wonen en vanwaar uit ook kerken in Utrecht en Vlissingen bediend worden.

Reacties

Populaire posts van deze blog

De vijf talen van liefde van tieners

Zijn doopsels en huwelijken van Rent a Priest geldig?

Zondag 26 november: Tridentijnse Mis in Brugge

Zondag 29 oktober: Tridentijnse Mis in Brugge