Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2009 tonen

Tertio: Traditie is de nieuwste mode

Jan De Volder | Het was een leerrijke zondagochtend, onlangs in Londen. Nabij Hyde Park liep ik een anglicaanse kerk binnen. In een zijkapel vond een dienst plaats, de priester met de gelovigen rond een tafeltje waar brood en wijn al klaar stonden. De lezingen, uit een Bijbel in omgangsengels, werden door de gelovigen becommentarieerd. Het was ‘back to the seventies’. En er was acht man. Trinity Church, Brompton Street, een ander gezicht van de anglicaanse kerk. Sommige ingrediënten uit de pinksterkerken worden hier gekopieerd: swingend orkestje, eenvoudige liedjes waarvan de tekst vooraan wordt geprojecteerd, koffie en gebak verkrijgbaar in de kerk. Zeker driehonderd aanwezigen, jong, voornamelijk blank volk, nevenactiviteiten voor kinderen. Tien jaar geleden kon dat misschien de kerk van de toekomst lijken.
 
Even verderop: in de katholieke kerk van de oratorianen wordt een klassieke Latijnse dienst gevierd, volgens wat vandaag de ‘buitengewone ritus’ heet. Voorganger in dezelfde ri

Italiaanse katholieken niet tegen 'oude Mis'

Zeven op tien Italiaanse praktiserende katholieken zouden het prima vinden als in hun parochies ook Missen volgens de Tridentijnse ritus zouden plaatsvinden. Dat blijkt uit een onderzoek voor demoscopie Doxa onder duizend kerkbezoekers. Van de regelmatige kerkgangers zou zelfs 63% eenmaal per maand of vaker zelf een 'oude Mis' willen bezoeken. Slechts achttien procent sluit dat laatste categorisch uit. ( KN , 23 oktober 2009) Opmerkelijk, want in Italië was de 'oude Mis' immers bijna geheel in onbruik geraakt. Sinds paus Benedictus XVI met zijn motu proprio Summorum Pontificum in 2007 het celebreren van deze ritus opnieuw algemeen toeliet en aanmoedigde is het aantal kerken waar in de 'oude ritus' gecelebreerd wordt in Italië zeer sterk toegenomen.

De priesterbroederschap van Sint Petrus

Mgr. Léonard bij de priesterwijdingen in Wigratzbad in 2007 De Sint-Petrus priesterbroederschap (FSSP) heeft naar jaarlijkse gewoonte haar statistieken voor het jaar 2009 bekend gemaakt. De priesterbroederschap bestaat dit jaar 21 jaar. In 1988 werd ze opgericht door een twaalftal priesters die tot dan tot de beweging van Mgr. Lefebvre (Priesterbroederschap Sint Pius X - FSSPX) behoord hadden. Toen Mgr. Lefebvre tegen de wil van Rome in vier bisschoppen wijdde - met de daaropvolgende excommunicatie - wilden deze priesters hun eenheid met Rome beklemtonen. Enkele maanden later werd de nieuwe congregatie reeds door het Vaticaan erkend. Sindsdien kent de priesterbroederschap Sint Petrus een stijgende groei. Nu zijn er 219 priesters, 11 diakens en 129 seminaristen. De priesterbroederschap beschikt ook over twee seminaries: één in Duitsland ( Wigratzbad ) en één in Amerika ( Denton , Nebraska). De gemiddelde leeftijd is 36 jaar en er zijn 28 nationaliteiten vertegenwoordigd. Jaarlijks wor

Pontificale Tridentijnse Mis in Sint-Pietersbasiliek

Deze morgen heeft Mgr. Raymond Leo Burke , prefect van de Apostolische Signatuur (hoogste kerkelijke rechtbank), in de Sint-Pietersbasiliek in Rome een pontificale Mis opgedragen volgens de Tridentijnse ritus. Het is de eerste keer in jaren dat dit gebeurt. Aanleiding hiertoe is het tweede congres over het motu proprio Summorum Pontificum dat georganiseerd wordt door Giovani e Tradizione. Mgr. Raymond Burke werd onlangs, net als kardinaal Antonio Cañizares Llovera (prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten ), door paus Benedictus tot lid benoemd van de Congregatie voor de Bisschoppen die instaat voor de bisschopsbenoemingen. Beiden staan bekend voor hun positieve instelling tegenover de traditionele liturgie.

Foto's Eremis P. Gert Verbeken in Mollem

Op zondag 11 oktober droeg P. Gert Verbeken SJM zijn Eremis op in zijn geboortedorp Mollem. Op 3 oktober werd hij als eerste Vlaming van de Servi Jesu et Mariae priester gewijd door Mgr. Klaus Küng, bisschop van Sankt-Pölten. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van een aantal Vlaamse abdijen, de burgemeester en de pastoor van Mollem celebreerde P. Verbeken de Mis volgens de Tridentijnse ritus in een overvolle kerk. In de namiddag was er nog een plechtig lof. P. Gert Verbeken wordt nu werkzaam in een parochie in het Franse bisdom Toulon. De congregatie hoopt echter in de toekomst ook haar apostolaat in Vlaanderen te mogen uitoefenen. Bij de SJM bereidt zich namelijk nog een tweede Vlaming voor op het priesterschap en nog twee andere paters zijn het Nederlands machtig. De jonge congregatie telt momenteel meer dan 50 leden, waaronder een twintigtal seminaristen.

Waarom kijken jullie toe?

www.europe4christ.net Europabrief van "Europa voor Christus!" voor de maand oktober. Schrijf u hier in om elke maand de nieuwsbrief te ontvangen in het Nederlands. Waarom kijken jullie toe? Waarom argumenteren jullie niet? Waarom verkondigen jullie de waarheid niet? De auteur, een Afrikaans christen, observeert met ontzetting het kerkvijandige klimaat in Europa en is verbaasd over de passiviteit waarmee de christenen zich hiernaar voegen. In West-Europa, nemen we nu Oostenrijk als voorbeeld, woedt al langer een storm van kritiek op het christendom, een anti-christelijke stroming. Gelovig zijn wordt als een meelijwekkend iets beschouwd. Om het zacht uit te drukken: de meeste christenen wachten hulpeloos en passief op de volledige vernietiging van het reeds gehavende christendom. Wat mij zorgen maakt is niet dat de Kerk moeilijke situaties niet zou overleven (Mt 16:18) of dat Christus Zijn Kerk zou verlaten (Mt 28:20). Ik maak mij zorgen over de mate van onverschilligheid wa

Foto's priesterwijding P. Gert Verbeken SJM

Op zaterdag 3 oktober werd P. Gert Verbeken SJM door de bisschop van Sankt Pölten (Oostenrijk) tot priester gewijd in de basiliek van Maria Taferl. Gert Verbeken is de eerste Vlaamse priester van de jonge, bloeiende congregatie ' Servi Jesu et Mariae ', Dienaren van Jezus en Maria. Op 4 oktober droeg P. Verbeken SJM zijn Eerste Mis op in de parochiekerk van Blindenmarkt, de gemeente waar het hoofdhuis van de congregatie gevestigd is. Op zondag 11 oktober draagt hij zijn Eremis op in zijn geboortedorp Mollem (bij Asse, Brussel) om 10u in de St. Stefanuskerk. Eremis van P. Gert Verbeken, zondag 4 oktober in de parochiekerk van Blindenmarkt (Oostenrijk), waar het hoofdhuis van de congregatie gevestigd is. Eremis Priesterwijding van P. Gert Verbeken SJM in de basiliek van Maria Taferl, Oostenrijk, op zaterdag 3 oktober, door Mgr. K. Küng, bisschop van Sankt Pölten. Priesterwijding - eerste zegen Priesterwijding Priesterwijding Priesterwijding Priesterwijding - Mgr. K. Küng, bisscho