Agenda

donderdag 12 juli 2007

Grondtekst "Mysterium Fidei" - Werkgroep ter Bevordering van de Tridentijnse Liturgie in Vlaanderen

Wie zijn we?

We zijn een groep Rooms Katholieke gelovigen die zich hebben verenigd om de Tridentijnse Mis (bekend als de „Buitengewone Vorm van het Romeins Missaal”[1]) in Vlaanderen een wijdere verspreiding te geven. Wij zijn in eenheid met Onze Moeder de Heilige Kerk, in eenheid met haar hoofd, de Bisschop van Rome, en in eenheid met haar bisschoppen. Wij nemen uitdrukkelijk afstand van alle vormen die het primaatschap van de Bisschop van Rome betwisten. Wij beschouwen de Heilige Mis ingesteld door Paulus VI ( bekend als de „Gewone Vorm van het Romeins Missaal”[2]) als een onlosmakelijk onderdeel van de Traditie en de „Lex Orandi” van de Heilige Kerk.

Ontstaan van de werkgroep.

Onze eerste vergadering vond plaats op 11 maart 2007. Nog voor het befaamde motu proprio van paus Benedictus XVI. We wilden in het bisdom Brugge een Traditioneel Latijnse Mis laten plaatsvinden. Door de oude kerkelijke wetgeving waren we verplicht een soort petitie op te maken om een Buitengewone Mis te verkrijgen. Op twee maanden tijd beschikten we over een 50-tal steunbetuigingen uit het bisdom Brugge. Onze doelstelling was er 20 verzamelen. Uit verschillende contacten bleek dat er nood was aan een spreekbuis voor mensen die de Buitengewone Vorm van het Romeins Missaal genegen zijn. Op korte tijd hebben we contacten opgebouwd met Romegetrouwe priesterbroederschappen en religieuze orden die de Buitengewone Mis celebreren.

Waar staan we nu?

Sinds 7 juli 2007 verloopt alles in een stroomversnelling. Het pauselijke decreet „Summorum Pontificum” betekent een ommezwaai in de regeling[3] rond de Oude Ritus. We verwijzen naar de bijlage om de artikelen van het decreet na te lezen.

We gaan na hoe wij op een zo efficiënt mogelijke wijze te werk kunnen gaan om onze doelstelling te verwezenlijken. Onze webstek (http://tridentijnsemis.blogspot.com ) zullen we gebruiken om onze activiteiten bekend te maken. Bovendien zullen we onderzoeken op welke manier we kunnen samenwerken met genootschappen die hetzelfde doel genegen zijn.

Tot slot

Wij voelen ons gesteund door een bredere beweging die op gang komt in Europa. Traditionalistische seminaries, trouw aan Rome, in Duitsland, Italië, Frankrijk en Oostenrijk kennen een groeiend aantal seminaristen. In Nederland neemt het aantal missen opgedragen volgens de Buitengewone Ritus, met toestemming van de lokale bisschop, toe. Vlaanderen kan niet achterblijven.[1] Paus Benedictus XVI, Apostolisch schrijven: Motu Proprio – Summorum Pontificum” van 7 juli 2007.

[2] Idem.

[3] Paus Johannes II, Apostolisch schrijven: Motu Proprio – Ecclesia Dei Afflicta” van 2 juli 1988.


> Wenst u de tekst mèt bijlage? Stuur ons een mailtje: mysteriumfidei@catholic.orgGeen opmerkingen:

Een reactie posten