Doorgaan naar hoofdcontent

Neomist mag Mis niet opdragen in Merelbeke

Matthias De Clercq uit Gent werd op zaterdag 2 juli tot priester gewijd in Zaitzkofen (Duitsland). EH De Clercq is lid van de Priesterbroederschap Sint-Pius X en wordt aangesteld in hun kapel in de Hemelstraat in Antwerpen. Aanvankelijk ging EH De Clercq in Merelbeke met toestemming van de pastoor op zaterdag 9 juli in de parochiekerk zijn eremis opdragen. Het bisdom heeft deze toestemming echter ingetrokken. De Mis zal nu buiten (naast de kerk) in een tent plaatsvinden om 11u.

Priesters van de broederschap zijn gesuspendeerd en hun bisschoppen waren tot 2009 ook geëxcommuniceerd omwille van hun ongeoorloofde (zonder toelating van de paus) bisschopswijding door Mgr. Lefebvre. De vier bisschoppen vroegen zelf om de opheffing van de excommunicatie. Omdat ze hierbij het pauselijk gezag erkenden, verviel de reden van excommunicatie en werd die formeel opgeheven door paus Benedictus XVI. Tot voor kort liepen er in Rome gesprekken tussen theologen van het Vaticaan en van de Priesterbroederschap om tot een doctrinaire uitklaring te komen van een aantal discussiepunten, vnl. met betrekking tot de interpretatie van Vaticanum II. Deze zijn nu afgerond en worden in september op het hoogste niveau in het Vaticaan besproken. Volgens sommigen zou dit in de nabije toekomst kunnen leiden tot een formele integratie van de broederschap in de katholieke Kerk, in de vorm van een personeel ordinariaat (te vergelijken met de ordinariaten die nu opgericht worden voor Anglicaanse geestelijken die toetreden tot de katholieke Kerk). Tot nader order blijven de priesters echter gesuspendeerd en is het hen formeel niet toegestaan de sacramenten toedienen. Toch ging Rome niet zover om de Priesterbroederschap expliciet te vragen om in tussentijd geen priesterwijdingen meer te doen. De bisschop van Regensburg, het bisdom waar het seminarie van de broederschap in Duitsland zich bevindt, had hier nochtans om gevraagd. Hoewel deze niet geoorloofd zijn, zijn ze wel geldig. Met het oog op de verzoening krijgen de priesters van de broederschap in heel wat bisdommen en bedevaartsoorden (zoals Lourdes) wel toelating om een kerk te gebruiken. De priesterbroederschap telt momenteel 551 priesters, 239 seminaristen en 38 jongens in een voorbereidend jaar.

Reacties

  1. http://www.zenit.org/article-28420?l=french

    BeantwoordenVerwijderen
  2. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090310_remissione-scomunica_fr.html

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Zijn doopsels en huwelijken van Rent a Priest geldig?

Nieuws: maandelijkse Tridentijnse Mis in het bisdom Brugge

In België kunnen de bestaande gemeenschappen de Tridentijnse Mis blijven vieren

Tridentijnse Missen rond Kerstmis

Paus em. Benedictus XVI: hetgeen voorheen heilig was, kan nu niet verkeerd zijn