Agenda

* Vanaf september 2014 'verhuist' de wekelijkse Tridentijnse Mis op zondag van de St.-Jacobskerk naar de Christus Koningkerk in Antwerpen (Jan de Voslei 6) en dit om 9u00. Celebrant: EH Matheus.
* Zondag 28 december: Tridentijnse Mis in de Basiliek van het Heilig Bloed in Brugge om 17u00

zaterdag 13 december 2014

Nieuw "Summorum Pontificum"-seminarie in Benin

Op 8 december 2014, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, heeft Mgr. Jean-Pierre Cattenoz, aartsbisschop van Avignon, de kapel van het nieuwe seminarie "Providentia Dei" in Benin ingezegend. Bij de plechtigheid waren ook Mgr. Aillet, bisschop van Bayonne, Mgr. James, bisschop van Nantes, en Dom Louis-Marie, abt van de abdij van Le Barroux, aanwezig.

Het nieuwe seminarie komt er op initiatief van Mgr. Pascal N’Koué, aartsbisschop van Benin. Het seminarie startte zijn werking in oktober en wordt geleid door EH Le Pivain, afkomstig uit het bisdom Avignon.

Het is de uitdrukkelijke wens van de aartsbisschop dat de seminaristen er in de beide vormen van de Romeinse liturgie onderricht worden. Mgr. N'Koué stimuleerde zijn priesters trouwens al voor de publicatie van het motu proprio Summorum Pontificum - dat de Tridentijnse Mis terug in ere herstelde - om in deze ritus de liturgie te vieren. Het is zijn wens om deze liturgie in zoveel mogelijk parochies terug ingang te doen vinden.

Wie het project wil steunen kan dit via http://diocese-avignon.fr/don/ (.

vrijdag 28 november 2014

Zondag 30 november: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 30 november 2014
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Eerste Zondag van de Advent

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Herman.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

woensdag 29 oktober 2014

Zaterdag 1 november: Eremis Pater Daniel Artmeyer in Maleizen

Op zaterdag 1 november zal P. Daniël Artmeyer SJM om 10u30 een plechtige Eremis in de Buitengewone Vorm opdragen in de kapel van het Oude Klooster te Maleizen (Overijse). Na de H. Mis zal er gelegenheid zijn om onze neomist te ontmoeten tijdens de receptie in de feestzaal, waar eveneens een korte film van de wijding zal worden getoond. P. Daniël werd op 10 oktober tot priester gewijd door Mgr. Klaus Küng, bisschop van Sankt Pölten in Oostenrijk.

Bron en meer informatie: http://www.dienarenvanjezusenmaria.org/

maandag 27 oktober 2014

Tridentijnse Mis in Leuven

Vanaf dit academiejaar wordt in Leuven elke dinsdagavond om 20u een Tridentijnse Mis opgedragen in de Heilige Drievuldigheidskapel op het De Becker-Remy plein, net achter het station.

Meer informatie: http://vetusordoleuven.wordpress.com

donderdag 23 oktober 2014

Zondag 26 oktober: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 26 oktober 2014
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Feest van Christus Koning

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Herman.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

woensdag 15 oktober 2014

Een congregatie die in België niet welkom was

"De reguliere kanunniken van de Moeder Gods" wonnen op 9 oktober de 'Grand Trophée 2014' voor de mooiste restauratie van het jaar in Frankrijk. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door de Fondation pour les Monuments historiques, Propriétés de France en Figaro Magazine. De bloeiende traditionele congregatie werkt al tien jaar aan de restauratie van hun abdij in Lagrasse (Zuid-Frankrijk).
Bij de stichting van de Congregatie, vroeg men aan Mgr. Jousten, toenmalig bisschop van Luik, de toelating om zich in de abdij van Val-Dieu te vestigen. Dit werd toen jammer genoeg geweigerd.


Abbaye de Lagrasse : prix du patrimoine par lefigaro