Agenda

* Zondag 28 februari: Tridentijnse Mis om 17u in de Basiliek van het H. Bloed, Brugge.

zondag 31 januari 2016

maandag 25 januari 2016

Zondag 31 januari: Tridentijnse Mis in Brugge

Zondag 31 januari 2016
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)
  Zondag Sexagesima
 
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge
Opgedragen door EH D'Angona.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!
 
De voorvasten
 
Bij de Grieken was het vanaf de 4de eeuw een gewoonte geworden dat de veertigdaagse vasten letterlijk genomen werd. Zij telden de zondagen en zaterdagen van de eigenlijke vastenperiode niet mee omdat er toen op die dagen niet gevast werd. Daarom begonnen zij reeds 60 à 70 dagen voor Pasen te vasten. Om die reden worden de drie zondagen voor Aswoensdag Septuagesima, Sexagesima en Quinquagesima genoemd, d.w.z. de ca. 70, 60 en 50 dagen voor Pasen. Dit gebruik werd overgenomen door de Latijnse Kerk. De teksten van de Mis zijn wellicht onder paus Gregorius tot stand gekomen (6de eeuw) en weerspiegelen de moeilijke omstandigheden waarin de christengelovigen toen leefden.

zaterdag 2 januari 2016

14-17 januari: bezoek van Mgr. Schneider aan België (UPDATE)

Op donderdag 14 januari 2016 komt Mgr. Athanasius Schneider naar Maleizen (Overijse). Om 18u30 draagt hij in de kapel een Pontificale Mis op in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Om 20u geeft hij een lezing, waarna nog een receptie volgt.
Het thema van de lezing is 'Het belang van de liturgie voor het onderwijs'.


Mgr. Schneider is hulpbisschop van het bisdom Astana in Kazachstan. Hij is één van de moedigste verdedigers van de traditionele katholieke geloofsleer. Van zijn hand verschenen in het Nederlands het boekje Het is de Heer, over het waardig ontvangen van de H. Communie.

Organisatie: St. Ignatiusschool en de Dienaren van Jezus en Maria (SJM).
Terhulpensesteenweg 708
3090 Maleizen (Overijse)

Link: http://www.dienarenvanjezusenmaria.org/nieuws/mgr-athanasius-schneider-te-gast-in-het-oude-klooster-maleizen 

Op vrijdag 15 januari geeft Mgr. Schneider in Brussel om 20u een tweede conferentie over 'Geloof en martelaarschap' (in het Frans, met vertaling naar het Engels).
Adres: Federatie Pro Europa Christiana, Willem de Zwijgerstraat 49, Brussel 

Op zaterdag 16 januari geeft hij om 15u een conferentie over 'De goddelijke schat van de H. Mis', gevolgd door een boekenverkoop en aperitief.
Huis St. Paulus van de Petrusbroederschap St. Petrus, Minimenstraat 27, Brussel.

Op zondag 17 januari is er tenslotte de mogelijkheid om na de Mis van 9u15 in de Minimenkerk in Brussel (Minimenstraat) deel te nemen aan een diner-debat met Mgr. Schneider. Hiervoor kunt u zich inschrijven via fsspbru@gmail.com (deelname 60 euro).

 

dinsdag 22 december 2015

Zondag 27 december: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 27 december 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)
  Zondag in het octaaf van Kerstmis

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schneider.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

vrijdag 4 december 2015

Kerstmis op een “buitengewone wijze” in Niel-bij-As


Kerstmis op een “buitengewone wijze” 
Ontdek de geestelijke rijkdom van de Latijnse liturgie; eeuwen bidden in schoonheid! 

Op de Caelenberg in Niel bij As, te midden in de natuur ligt de St. Michaelskapel. Een tot kapel verbouwde stal vormt al bijna 25 jaar een plek die aantrekkingkracht op velen heeft. De oprichter van deze kapel, prof.dr. Karel van Isacker Sj (1913-2010) heeft met dit initiatief getracht de eeuwenoude schoonheid van de liturgie levendig te houden. 

Ook na zijn heengaan weten jongeren, nieuwsgierig naar de traditie, de weg naar de St. Michaelskapel te vinden. Ook volwassenen (her-) ontdekken het sacrale en de mystiek van de Tridentijnse liturgie. Een liturgie die zich mag verheugen op een toenemende belangstelling. 

Ook het Hoogfeest van Kerstmis 2015 zal uitbundig gevierd gaan worden op de Caelenberg. Van harte welgekomen! Bezoek de vernieuwde website. www.caelenberg.info 

St. -Michaelskapel te Niel bij As 
Caelenberg 40 3668 Niel bij As 
Telefoon 089/ 65 86 11 

Woensdag 16 december 2015 
Quatertemperwoensdag van de Advent 
18.30 uur GULDEN MIS MET KAARSLICHT 

Zondag 20 december 2015 
Vierde zondag van de Advent 
10.00 uur Hoogmis 

Donderdag 24 december 2015: Vigilie van Kerstmis (Z.E.P. H. Volk S.J.M.) 
23.00 uur : stil gebed 
23.30 uur: adventswake 
24.00 uur Plechtige Middernachtmis gevolgd door de Dageraadsmis waarin kerstliederen worden gezongen 

Vrijdag 25 december 2015 HOOGFEEST VAN KERSTMIS (Z.E.P. H. Volk S.J.M.) 
10.00 uur Plechtige Hoogmis 'Puer natus est nobis’ 

Zaterdag 26 december 2015 Tweede Kerstdag/Feest van de Heilige Stefanus (Z.E.P. H. Volk S.J.M.)
10.00 uur Hoogmis 

Zondag 27 december 2015 Zondag onder het octaaf van de geboorte des Heren 
10.00 uur Hoogmis 

Donderdag 31 december 2015 Oudejaarsavond 
18.30 uur: Heilige Mis uit dankzegging voor God’s zegen het afgelopen jaar 
Na de Mis aanbidding tot Middernacht 

Vrijdag 1 januari 2016 NIEUWJAAR/Feest van de Besnijdenis des Heren 
10.00 uur Plechtige Hoogmis

Tridentijnse Mis met Mgr. Léonard

Op zondag 20 december neemt Mgr. Léonard afscheid van de gelovigen die zich verbonden voelen met de Priesterbroederschap St. Petrus in zijn bisdom.
Om 9u15 draagt hij een H. Mis op in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus en dit in de Minimenkerk in Brussel. Na de Mis is er een receptie.

Meer informatie: www.fssp.be