Agenda

* Vanaf september 2014 'verhuist' de wekelijkse Tridentijnse Mis op zondag van de St.-Jacobskerk naar de Christus Koningkerk in Antwerpen (Jan de Voslei 6) en dit om 9u00. Celebrant: EH Matheus.
* Zondag 28 september: Tridentijnse Mis in de Basiliek van het Heilig Bloed in Brugge om 17u00
* Zondag 5 oktober: Bedevaart van de Traditie naar OLV van Foy

zondag 31 augustus 2014

Wijziging wekelijkse Tridentijnse Mis in Antwerpen

Belangrijke mededeling:

Vanaf september 2014 zal de wekelijkse Tridentijnse zondagsmis, die tot nu toe opgedragen werd in de St.-Jacobskerk in Antwerpen, plaatsvinden in de Christus Koningkerk in Antwerpen.


De Mis wordt elke zondag opgedragen om 9u00 door EP Matheus. Bij de kerk is ruim parkeergelegenheid. Adres: Jan De Voslei 6, Antwerpen.

vrijdag 29 augustus 2014

Zondag 31 augustus: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 31 augustus 2014
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

12de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EP Verbeken SJM.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

dinsdag 22 juli 2014

Zondag 27 juli: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 27 juli 2014
 

Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

7de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH D'Angona.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

zaterdag 28 juni 2014

Priesterwijdingen in de kathedraal van Chartres

Vandaag, zaterdag 28 juni, werden drie Franse diakens van de Petrusbroederschap door Mgr. Aillet priester gewijd in de kathedraal van Chartres. Voor de priesterbroederschap was het de eerste keer dat de wijdingen in een Franse kathedraal konden plaatsvinden. Het Franse weekblad Famille Chrétienne wijst dan ook op de steeds toenemende openheid van de Franse bisschoppen voor de traditionele liturgie sinds het motu proprio Summorum Pontificum.

De prachtige foto's kunt u hier bekijken.

donderdag 26 juni 2014

Zondag 29 juni 2014: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 juni 2014
 

Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Feest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Herman.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

vrijdag 20 juni 2014

Viering 25 jaar abdij van Le Barroux

Op vrijdag 27 juni 2014 zal de prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen, kardinaal Ouellet, een pontificale Mis in de buitengewone vorm opdragen in de abdijkerk van Le Barroux. Het is de eerste keer dat de kardinaal in de oude ritus celebreert.

Aanleiding is het feit dat de abdij 25 jaar geleden door Rome erkend werd. Le Barroux werd opgericht door Dom Gérard Calvet (1927-2008). In 1950 trad hij in bij de Olivetanen, een tak van de Benedictijnenorde. Uit onvrede met de liturgische hervormingen na Vaticanum II verliet hij met toestemming van zijn overste zijn klooster en ging als heremiet in de Vaucluse wonen. Toen meer en meer jonge mannen zich bij hem aansloten, zocht hij met zijn gemeenschap aansluiting met de Priesterbroederschap van Mgr. Lefebvre. Dit leidde tot een breuk met zijn oversten en de orde van de Benedictijnen. In 1978 begon Calvet met de bouw van een eigen klooster in Le Barroux (Provence). Reeds in 1986 kon een tweede klooster gesticht worden in Brazilië.

Toen Mgr. Lefebvre in 1988 vier priesters onwettig tot bisschop wijdde, startte Dom Calvet gesprekken met het Vaticaan om tot een verzoening te komen. Een deel van zijn communauteit en de stichting in Brazilië weigerden echter de overeenkomst met Rome en bleven met de Pius X-priesterschap verbonden.

In 1989 werd dom Calvet door kardinaal Mayer tot abt gewijd en de abdijkerk werd door kardinaal Gagnon plechtig ingezegend. In 2002 volgde een nieuwe stichting, Sainte-Marie de la Garde. De abdij telt vandaag 55 monniken, de priorij Sainte-Marie de la Garde 13.

(bron)

donderdag 12 juni 2014

Jonge priester van de Petrusbroederschap vermoord

Woensdag 11 juni 2014 was het huis van de St. Petrusbroederschap in Phoenix, Arizona (Verenigde Staten) het mikpunt van een bijzonder brutale gewapende overval. Eén van de priesters, EH Kenneth Walker, werd vermoord. Zijn confrater EH Joseph Terra werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

EH Walker was 29 jaar oud en werd in 2012 priester gewijd. Bid voor zijn ziel.

EH Walker geeft na zijn priesterwijding zijn eerste zegen aan Mgr. Bruskewitz.