Agenda

* Gezocht: Tridentijnse Mis in de regio Aalst/Dendermonde
* Kalender met de H. Missen in de buitengewone vorm in de St. Jacobskerk in Antwerpen
* Zondag 27 april: Tridentijnse Mis in de Basiliek van het Heilig Bloed in Brugge om 17u00

donderdag 17 april 2014

10 mei 2014: Abt van Le Barroux komt naar Nederland

Op 10 mei is er een Algemene Ledendag van de Vereniging voor Latijnse Liturgie in Nederland. Ook als niet lid bent u welkom bij deze ledendag, u heeft alleen geen spreek en stemrecht tijdens het vergadergedeelte.

Het is een bijzondere bijeenkomst, en wel om drie redenen:
- Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Vereniging voor Latijnse Liturgie wordt de Eucharistieviering aan het begin van de ledendag gecelebreerd in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.
- De spreker is Dom Louis-Marie de Geyer d’Orth, abt van de abdij Sainte-Madeleine te Le Barroux, zijn lezing belooft heel boeiend te worden. Meer info over deze traditionele abdij op: http://www.barroux.org/
- De H. Mis en Vesper zijn in de Basiliek van de HH. Agatha en Barbara in het Noord-Brabantse Oudenbosch. Deze basiliek is gebouwd tussen 1867 en 1880 en werd in 1912 tot Basilica minor verheven. De kerk is een verkleinde kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Rome, met het front van de Sint-Jan van Lateranen te Rome.
Meer informatie over de bijeenkomst op: http://latijnseliturgie.nl/Nieuws/Documenten/Convocatie_2014_1.pdf

Op zondag 11 mei is de abt hoofdcelebrant in de St.-Catharinakerk in Den Bosch (Kruisbroedershof) in de traditionele Latijnse Mis van 13u15.

woensdag 16 april 2014

Diensten van de Goede Week in de buitengewone vorm

Diensten van de Goede Week in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus, in Vlaanderen.

Maleizen (kapel Terhulpensesteenweg 708)
- Paaszondag: 9u00
- Tweede Paasdag: 10u30

Minimenkerk Brussel
(Franstalig)
- woensdag 16 april: 20u00
- Witte Donderdag: 20u00 (gevolgd door aanbidding tot middernacht)
- Goede Vrijdag: 8u gezongen 'Donkere Metten'; daarna biechtgelegenheid; 20u dienst van Goede Vrijdag, gevolgd door completen
- Stille Zaterdag: 22u30 Paaswake en gezongen Mis
- Paaszondag: 9u30; Vespers om 17u30


 
(Franstalig)
- woensdag 16 april: 19u00 gezongen Donkere Metten
- Witte Donderdag: 20u00
- Goede Vrijdag: 20u00
- Stille Zaterdag: 20u00
- Paaszondag: 10u00
Sint-Michaëlskapel, Niel bij As

- Witte Donderdag: 18u30
- Goede Vrijdag: 15u00 kruisweg; 18u30 Dienst
- Stille Zaterdag: 22u30
- Paaszondag: 10u00
- Paasmaandag: 10u00

Sint Annakerk Watermaal-Bosvoorde

(Franstalig)
- woensdag 16 april: 19u00 gezongen Donkere Metten
- Witte Donderdag: 19u00
- Goede Vrijdag: 15u00 kruisweg; 19u00 Dienst van Goede Vrijdag
- Stille Zaterdag: 20u00
- Paaszondag: 10u30

Karmelgemeenschap Bierbeek

- Witte Donderdag: 16u00
- Goede Vrijdag: 14u00 kruisweg; 15u00 Dienst
- Paaszondag: 10u00
- Paasmaandag: 10u00

Sint-Jacobskerk Antwerpen
- Paaszondag: 11u45

Basiliek van het H. Bloed, Brugge
- Zondag 27 april (beloken Pasen): 17u00

zaterdag 12 april 2014

Bedevaart naar Chartres, 7-9 juni 2014

Voor de 32ste keer vindt in 2014 tijdens het Pinksterweekend van 7 tot en met 9 juni de bedevaart van Notre-Dame te Parijs naar Notre-Dame te Chartres plaats. Jaarlijks nemen ongeveer 12000 pelgrims uit verschillende landen hieraan deel.

De bedevaart komt voort uit een initiatief van gelovigen die zich verbonden voelen met de traditionele Latijnse liturgie. Men volgt ook de traditionele bedevaartsroutedie al sinds mensenheugenis deze twee prachtige kathedralen met elkaar verbindt.

Deze bedevaart is een buitengewone ervaring. Drie dagen van gebed en meditatie, het wandelen door de natuur, de mooi verzorgde liturgie, de verbondenheid en solidariteit tussen de duizenden pelgrims maken er iets onvergetelijks van.

Werkgroep Mysterium Fidei wil pelgrims uit Vlaanderen de mogelijkheid bieden om aan deze bedevaart deel te nemen. Begeleiding door Nederlandstalige priesters is voorzien.

Hoe deelnemen?
Bent u geïnteresseerd om mee te gaan, dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te laten weten. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden worden dan een bus of meerdere minibusjes ingelegd. Hiervoor contacteert u J. Brion op het nummer +32 475 64 69 77 of per mail: parischartres.belgium@gmail.com.

Praktische informatie
De praktische informatie (vertrekplaats, uur...) zullen later medegedeeld worden.
Om meer te weten over deze bedevaart : http://www.nd-chretiente.com/
Het verslag van de bedevaart 2012 vindt u hier.

maandag 7 april 2014

Bisschop van Rome celebreert in oude ritus

Het is nog niet paus Franciscus zelf, maar toch een hulpbisschop van het bisdom Rome die op 30 maart (Zondag Laetare) een Tridentijnse Mis opdroeg. Mgr. Matteo Zuppi is verantwoordelijke voor het centrum van Rome. De parochiekerk Ss. Trinità dei Pellegrini, waar de Mis plaatsvond, werd door paus Benedictus toegewezen aan de Petrusbroederschap.

Meer foto's

woensdag 2 april 2014

Tridentijnse Mis in de St.-Jacobskerk in Antwerpen (april-juni 2014)

Voor april-mei-juni 2014 ziet de kalender van de H. Tridentijnse Mis in Sint-Jacob er als volgt uit, onder voorbehoud van de blijvende beschikbaarheid van EH Matheus. De Mis is telkens om 11u45:

- zondag 06/04 : Passiezondag
- zondag 13/04 : geen H. Mis (Palmzondag). U bent welkom in de hoogmis om 10 u.
- zondag 20/04 : Hoogfeest van Pasen
- zondag 27/04 : zondag van Beloken Pasen

- zondag 04/05 : 2e zondag na Pasen
- zondag 11/05 : geen H. Mis (3e zondag na Pasen). U bent welkom in de hoogmis om 10 u.
- zondag 18/05 : 4e zondag na Pasen
- zondag 25/05 : 5e zondag na Pasen
- donderdag 29/05 : geen H. Mis (Hemelvaart van de Heer). U bent welkom in de hoogmis om 10 u.

- zondag 01/06 : zondag na de Hemelvaart
- zondag 08/06 : geen H; Mis (Pinksteren). U bent welkom in de hoogmis om 10 u.
- zondag 15/06 : Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid
- zondag 22/06 : 2e zondag na Pinksteren
- zondag 29/06 : Feest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus

maandag 24 maart 2014

Zondag 30 maart: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 30 maart 2014
 
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Vierde Zondag van de Vasten

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH D'Angona.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

zaterdag 22 maart 2014

In Memoriam EH Daniël Vervaele


Om hem eeuwig te laten delen in de Verrijzenis van zijn Zoon heeft de Hemelse Vader tot zich geroepen zijn priester

Eerwaarde Heer
Daniël Vervaele

zoon van wijlen Gentiel en Sidonie VERVAELE-SPRIET
Geboren te Egem op 26 maart 1933
Priester gewijd te Pittem, in het bisdom Brugge, op 3 augustus 1958
Leraar aan het O.-L.-Vrouwcollege te Oostende op 19 augustus 1958
Algemeen Directeur van de Zusters van de H. Vincentius en godsdienstleraar te Kortemark op 27 juli 1973
Oblaat van Sint-Benedictus in de Sint-Andriesabdij te Zevenkerken op 8 september 1979
Priester in dienst van de Sint-Bartholomeüsparochie te Zandvoorde op 29 maart 1989
Emeritus na eervol ontslag te Egem op 13 november 1997
Lid van de Bond Derde Leeftijd Egem
Overleden te Egem en herboren tot eeuwig leven op 11 maart 2014
Gesterkt door de ziekenzalving, het sacrament der stervenden en de gebeden van de Kerkgemeenschap.

De begrafenismis vond plaats op 17 maart 2014 
Gedurende 30 dagen zullen voor hem Gregoriaanse H. Missen opgedragen worden in de St.-Andriesabdij en in de Abdij St.-Paul de Wisques.

EH Vervaele hield van een verzorgde liturgie en van het Gregoriaans. Dit bracht hem ertoe om goede contacten te onderhouden met de monniken van de abdij van Fontgombault (F). Privé droeg EH Vervaele regelmatig de H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus op.