Agenda

* Vanaf september 2014 'verhuist' de wekelijkse Tridentijnse Mis op zondag van de St.-Jacobskerk naar de Christus Koningkerk in Antwerpen (Jan de Voslei 6) en dit om 9u00. Celebrant: EH Matheus.
* Zondag 30 augustus: Tridentijnse Mis om 17u in de Basiliek van het H. Bloed, Brugge.

dinsdag 1 september 2015

Paus Franciscus geeft priesters FSSPX juridictie om biecht te horen

In een opmerkelijke brief aan aartsbisschop Rino Fisichella, president van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, over het komende jaar van de barmhartigheid, steekt paus Franciscus de hand uit naar de priesterbroederschap St. Pius X.
 
In de brief benadrukt de paus het belang van de biecht voor de gelovigen tijdens het jaar van de barmhartigheid (8 december 2015 - 20 november 2016). Ook wordt voor het stellen van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid tijdens het jaar een aflaat verleend. De paus heeft het verder in de brief over het drama van abortus. Tijdens het jaar van de barmhartigheid krijgt elke katholieke priester daarom het recht om deze zonde kwijt te schelden aan diegenen die deze met oprecht berouw komen biechten. Normaalgezien is de absolutie voor deze zonde voorbehouden aan de Heilige Stoel.
 
In de laatste paragraaf heeft paus Franciscus het onverwachts over de priesters van de Priesterbroederschap Pius X en de gelovigen die bij hen de sacramenten ontvangen. "Dit Jubileumjaar sluit niemand uit. Van verschillende kanten, vertelden meerdere bisschoppen mij over hun sterk geloof en sacramentele praktijk, desalniettemin gecombineerd met een ongemakkelijke situatie vanuit pastoraal standpunt. Ik vertrouw erop dat in de nabije toekomst oplossingen mogen gevonden worden om terug tot volledige communio met de priesters en oversten van de Broederschap te komen. In tussentijd, bewogen door de nood om deze gelovigen ter wille te zijn, bepaal ik uit eigen beweging, dat degenen die tijdens het Heilig Jaar van de Barmhartigheid zich tot deze priesters van de St. Pius X Broederschap wenden om het sacrament van de verzoening te vieren, geldig en legitiem de absolutie over hun zonden zullen ontvangen."

Reeds 402 bisschoppen en kardinalen celebreerden in oude ritus

De Spaanse blog 'Acción Litúrgica' houdt sinds 2007 een lijstje bij van alle bisschoppen en kardinalen die een Tridentijnse Mis celebreerden of bijwoonden. In dat jaar maakte paus Benedictus XVI het vieren volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opnieuw mogelijk voor alle priesters. 
Op 26 augustus 2015 stond de teller op 402. Voor België gaat het om aartsbisschop A.-J. Léonard, bisschop J.-P. Delville en bisschop G. Harpigny. Ook de pauselijke nuntius in België, Mgr. Berloco, celebreerde reeds in de oude ritus.
De volledige lijst vindt u hier, de lijst met prelaten die tijdens het pontificaat van paus Franciscus reeds in de oude vorm celebreerden vindt u hier.

Filmpje 'Ars Celebrandi'-congres in Polen

Van 16 tot 23 augustus 2015 vond in Licheń (Polen) een groots 'Ars Celebrandi'-congres plaats. Tijdens verschillende workshops kregen (jonge) priesters de kans om de oude ritus aan te leren. Hieronder delen we het filmpje met de hoogtepunten van het congres.

Meer informatie: http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/08/event-ars-celebrandi-traditional.html en http://arscelebrandi.pl/


dinsdag 25 augustus 2015

Zondag 30 augustus: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 30 augustus 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

14de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH D'Angona.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

donderdag 6 augustus 2015

Lauda Sion: nieuw Mis-, gebeden- en zangboekje


De Dienaren van Jezus en Maria (SJM) publiceerden onlangs de eerste editie van hun Nederlandstalig Mis-, gebeden- en zangboekje 'Lauda Sion'.

Het boekje in een handig formaat bevat de teksten van de H. Mis in het Nederlands en het Latijn, zowel voor de gewone ('nieuwe Mis') als buitengewone ('Tridentijnse Mis') vorm van de Romeinse ritus.

Daarnaast bevat het een selectie gebeden voor dagelijks gebruik (morgen- en avondgebeden, gebeden voor speciale intenties,...).

Verder vindt u in het boekje de muzieknotatie van de verschillende kyriales en een groot aantal Latijnse en (in Vlaanderen gekende) Nederlandstalige liederen.
Het boekje is niet te krijgen in de gewone boekhandel, maar kan rechtstreeks besteld worden bij P. Daniel Artmeyer SJM: daniel.artmeyer@sjm-online.org (prijs 6 euro).

Oefeningen van St. Ignatius

Herfst-retraite:
Vrijdag 30 oktober 2015 (16 uur)
tot woensdag 4 november (16 uur)

Lente-retraite:
Vrijdag 5 februari 2016 (16 uur)
tot woensdag 10 februari (16 uur)

Plaats:
Het Oude Klooster Maleizen
Terhulpensesteenweg 708
3090 Overijse

Retraitepredikant:
p. Gert Verbeken, sjm

Kostprijs:
200 € voor volwassenen
150 € voor studenten

Inschrijving via: gert.verbeken@sjm-online.org

dinsdag 21 juli 2015

Zondag 26 juli: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 26 juli 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

9de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schneider.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!