vrijdag 28 januari 2011

Agneskerk in Amsterdam kondigt twee pontificale Missen aan

De Agneskerk in Amsterdam is de rectoraatskerk van de St. Petruspriesterbroederschap in Nederland. In deze parochie wordt uitsluitend de traditionele Latijnse liturgie gevierd. Op hun site kondigen zij voor dit jaar twee opmerkelijke H. Missen aan in de Tridentijnse ritus:
"In het jaar 2011 zullen we enkele bijzondere gasten in onze kerk mogen verwelkomen. Allereerst op zondag 10 april (Passiezondag) Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen. Hij zal die zondag celebrant zijn in een pontificale Hoogmis.

Op 17 september van dit jaar is het precies vijf jaar geleden dat de Tridentijnse Mis ge(her)introduceerd werd in de Agneskerk. Bij gelegenheid van dit eerste lustrum zal die zaterdag een pontificale Hoogmis in onze kerk worden opgedragen door Zijne Eminentie mgr Raymond kardinaal Burke, prefect van het hooggerechtshof van de Apostolische Signatuur in Rome."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten