Agenda

maandag 2 juli 2012

Open die fles vol traditie!

Gelezen in het Katholiek Nieuwsblad:
 
Open die fles vol traditie!
 
Stephan Dankers
 
 
Laten we niet bang zijn de oude fles van de (liturgische) traditie open te trekken. De wijn zou wel eens verrassend lekker kunnen zijn en tot nieuwe vruchten kunnen leiden.
“Het is een kwestie van het komen tot een innerlijke verzoening in het hart van de Kerk”, zo stelde paus Benedictus XVI naar aanleiding van de publicatie van het motu proprio Summorum pontificum (2007).

Eenheid met verleden
Bij die verzoening gaat ook veel aandacht uit naar het herstellen van de eenheid met het verleden van de Kerk. En dus ook met haar rijke liturgische traditie, want zoals wij geloven, zo bidden wij ook. Dit liturgische streven is noch een bijzaak, noch een kwestie van persoonlijke voorkeur van de regerende pontifex.

Pauselijk Marshallplan
Deze erkenning, herwaardering en vruchtbaarmaking van de liturgische traditie is een van de belangrijkste sleutels tot het verstaan van het ‘Marshallplan’ van paus Benedictus voor de revitalisering van de Kerk en is daarvan tevens het speerpunt. Als wij niet meer weten wie we zijn, wat we hebben ontvangen (traditie) en wat we geloven, dan hebben we als katholieken ook niets zinnigs bij te dragen aan deze wereld die zo lijdt.

Tendensen
Deze nieuwe liturgische beweging kent verschillende tendensen. De paus accentueert bewust de plechtigheid en schoonheid van zijn publiek gecelebreerde H. Missen. Dat is ook de weg van deze eerste tendens, de ‘hervorming van de hervorming’: eerst de geest der aanbidding en sacraliteit. Maar versterkt en onderbouwd door concrete acties en symbolen.

Een andere tendens is het meer-en-meer present stellen van wat we nu de buitengewone vorm van de Romeinse ritus noemen. De paus maakte in juli 2007 door Summorum Pontificum de viering van de ‘oude’ Mis vrij van kerkrechtelijke beperkingen en verklaarde dat deze nimmer was afgeschaft.

Wederzijdse verrijking
Het is Benedictus’ uitdrukkelijke bedoeling dat er een wederzijdse verrijking plaatsvindt van de gewone en buitengewone vorm van de ene Romeinse ritus.
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten