Agenda

vrijdag 28 november 2008

Introitus Eerste Zondag van de AdventIntredezang voor de Eerste Zondag van de Advent, gezongen door de seminaristen van het seminarie Tiltenberg (Nederland).

"Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam. Neque irrideant me inimici mei, etenim universi qui te exspectant non confundentur."
"Vias tuas, Domine, demonstra mihi: et semitas tuas edoce me."

"Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden mij niet bespotten, want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld."
"Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen."

zondag 23 november 2008

Trappistenabdij gebruikt terug oude ritusDe pauselijke commissie Ecclesia Dei laat in een communiqué weten dat het Trappistenklooster van Mariawald (bisdom Aken) de toelating krijgt om volledig terug te keren naar de Cisterciënzerritus zoals die tot in de jaren 1960 gebruikt werd. Josef Vollberg, de abt van Mariawald, had de paus hierom gevraagd. Sinds de liturgievernieuwing na Vaticanum II volgt men in de trappistenorde de nieuwe ritus, behalve voor de getijdengebeden.
De Cisterciënzerritus gaat terug tot de twaalfde eeuw en verschilt in menig opzicht van de Romeinse ritus. Toen paus Pius V de Romeinse ritus ("Tridentijnse Mis") als liturgische norm instelde, voorzag hij een uitzondering voor de Cisterciënzerritus. In de 17de eeuw kende de ritus een aantal hervormingen die telkens door de pausen werden goedgekeurd.

maandag 17 november 2008

De Oosterse kerken en hun liturgie: lezing in Antwerpen 19 november

Op woensdag 19 november om 14.30u spreekt EP R. Matheus in Antwerpen over "De Oosterse kerken en hun liturgie". P. Matheus is rector van de H. Hartbasiliek in Berchem (Congregatie van de Dochters van Jezus’ Heilig Hart) en behoort tot de Syro-Malabaarse Kerk (de Indische tak van de Chaldeeuwse Kerk).

De lezing vindt plaats in het Woon-en zorgcentrum O.-L.-Vrouw van Antwerpen, Pieter van Hobokenstraat 3, Antwerpen. De vergaderzaal bevindt zich in de gang links van het onthaal.

donderdag 13 november 2008

Nieuw lectionarium Ambrosiaanse ritus voorgesteldWoensdag heeft kardinaal Tettamanzi, aartsbisschop van Milaan, de nieuwe uitgave van het lectionarium van de katholieke Ambrosiaanse ritus aan de paus voorgesteld. Benedictus XVI sprak zijn lof uit en zei dat het lectionarium een kostbaar instrument is voor de hernieuwing van het missionaire engagement en om het evangelie in de samenleving te verkondigen.
De Ambrosiaanse ritus gaat terug op de heilige Ambrosius van Milaan (4de eeuw) en wordt nog steeds gebruikt in het bisdom Milaan en in het kanton Tessino (Zwitserland). In totaal gaat het om 51 parochies. Kardinaal Giovanni Battista Montini, de latere paus Paulus VI, celebreerde als aartsbisschop van Milaan tijdens Vaticanum II een Mis volgens deze ritus.
Een opmerkelijk verschil met de Gewone en Buitengewone Romeinse Ritus is onder andere het veelvuldig gebruik van het 'kyrie eleison'. Het Credo komt na het offertorium en de ritus schrijft eigen gebeden en lezingen voor. Ook de kalender is enigszins anders. Zo duurt de Advent in de Ambrosiaanse ritus geen vier, maar zes weken en wordt Aswoensdag niet gevierd.

Bron: Zenit

maandag 10 november 2008

46 nieuwe seminaristen voor de PetrusbroederschapPriesterwijdingen bij het Instituut van de Goede Herder, Frankrijk 2008


In de beide seminaries van de Petrusbroederschap, in Wigratzbad (Duitsland) en Denton (Verenigde Staten) hebben zich dit jaar 46 nieuwe seminaristen aangemeld. In Wigratzbad komen de postulanten uit Frankrijk (13), Duitsland (3), Canada (2), Colombië (2), Oostenrijk, Hongarije en de Dominicaanse republiek. Het seminarie had nog nooit eerder zo'n grote groep postulanten. In beide seminaries samen bereiden zich momenteel 130 mannen voor op het priesterschap.

woensdag 5 november 2008

Requiemmis van Mozart in de oude ritusEen mooie opname van de Requiemmis van Mozart, opgedragen volgens de oude ritus door EH Deneke van de Petrusbroederschap.

maandag 3 november 2008

FSSPX: worden de excommunicaties herroepen?

Als we de Spaanse Vaticaanwatcher Francisco Fernández de la Cigoña mogen geloven, zouden de excommunicaties tegen de vier bisschoppen van de St. Pius X priesterbroederschap binnenkort door de paus herroepen worden. Dit schrijft hij op zijn weblog. Mogelijk gaat het dus om een gerucht, maar de Spaanse journalist is doorgaans goed geïnformeerd.
Mgr. Lefebvre, Mgr. De Castro Mayer en de vier door hen gewijde bisschoppen werden in 1988 geëxcommuniceerd omdat de wijdingen plaatsvonden zonder toestemming van de paus. Een grond voor de herroeping van de excommunicaties zou volgens de Fernández zijn dat de bisschoppen naar hun mening uit noodzaak handelden. Onder andere de canons 1323 en 1324 van het kerkelijk wetboek geven aan dat subjectieve beweegredenen een excommunicatie ongeldig kunnen maken.
Volgens de Fernández zullen de vier bisschoppen de paus om de herroeping van de excommunicatie moeten vragen en verklaren dat ze toen uitgegaan zijn van de noodzakelijkheid van de wijdingen omwille van de verkeerde interpretaties (en daaruit voortvloeiende excessen) van het concilie.
Op 26 oktober heeft Mgr. Fellay, de huidige overste van de priesterbroederschap, nog opgeroepen om een "Rozenkrans-kruistocht" te houden om de opheffing van de excommunicaties te bekomen. Hij deed dit ter gelegenheid van de jaarlijkse Lourdesbedevaart van de priesterbroederschap, waaraan naar eigen zeggen 18000 mensen deelnamen.
De FSSPX telt op dit ogenblik 463 priesters, 160 seminaristen, 85 broeders en 75 oblaten. Daarnaast hebben een kleine 30 gemeenschappen en kloosters zich bij de priesterbroederschap aangesloten.