Agenda

zaterdag 9 mei 2020

Zondag 10 mei: 4de zondag na Pasen

(c) John Briody
Naar aanleiding van de coronavirus-epidemie vragen de Belgische bisschoppen om geen publieke HH. Missen op te dragen. Om de gelovigen die de buitengewone vorm van de Romeinse ritus volgen te helpen, publiceren we hieronder links naar enkele live-uitzendingen, de teksten van de zondagsmis en een gebed om zich voor te bereiden op de geestelijke Communie.

4de Zondag na Pasen

Livestream van de Mis


Om 9u50 vanuit Fribourg (FSSP): http://www.livemass.net/
 (later op de dag ook uitzendingen vanuit de VS)

Om 10u vanuit de Abdij van Le Barroux: https://www.barroux.org/fr/liturgie/ecoutez-nos-offices.html

Om 10u45 vanuit Gricigliano (ICRSP): http://www.icrsp.org/direct/  
(ook diverse live-uitzendingen op https://www.facebook.com/gricigliano.icrss)
Om 10u30 vanuit de kapel van het Instituut Christus Koning in Watermaal-Bosvoorde: https://www.facebook.com/ICRSP-Bruxelles-Eglise-du-Couvent-Sainte-Anne-Watermael-Boitsfort-566078893473045/

Enkele andere kanalen op Facebook:

Instituut van de Goede Herder:
Maleizen:

Teksten van de Mis


Epistel 

Veelgeliefden, iedere goede gave en iedere volmaakte gift komt van boven, afdalend van de Vader van het licht, bij wie er geen verandering is of verduistering door onbestendigheid. Want uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken door de prediking van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen zouden zijn onder zijn schepselen. Gij weet dat, mijn veelgeliefde broeders. Laat iedereen nu vlug bereid zijn om te luisteren, maar niet haastig om te spreken en niet haastig met toornig te worden.
Want een toornig mens volbrengt niet de gerechtigheid van God. Verwijder daarom iedere smet en alle verkeerde uitwas en aanvaardt in zachtmoedigheid het woord dat in u is uitgezaaid en dat de kracht bezit om uw zielen zalig te maken.
(Jac 1,17-21)


Evangelie
 In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen : Ik ga heen tot Hem, die Mij gezonden heeft en iemand van u vraagt Mij : waar gaat Gij heen ? Maar de droefheid heeft uw hart vervuld, omdat Ik u dit heb meegedeeld. Doch Ik zeg de waarheid: het is goed voor u dat ik wegga. Want zo Ik niet wegga, zal de Helper( de heilige Geest) niet tot u komen: als Ik echter heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En wanneer Hij komt, zal Hij aan de wereld bewijzen, dat zij ongelijk heeft, wat betreft  zonde, gerechtigheid en veroordeling.
Wat betreft zonde: omdat zij niet in Mij geloofd hebben. Wat betreft gerechtigheid: omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet meer zult zien. Wat betreft veroordeling: omdat de vorst van deze wereld (de Satan) reeds geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, doch gij  kunt het nu nog niet verdragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, dan zal Hij u de volle waarheid leren. Want Hij zal niet spreken uit Zichzelf, maar Hij zal spreken, al wat Hij hoort en Hij zal u de komende dingen verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want van het mijne zal Hij ontvangen en het aan u verkondigen.
(Joh 16, 5-14)

Geestelijke Communie


Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U :
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.
Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten