Agenda

zondag 24 september 2017

Tridentijnse Missen in de Kristus Koningkerk in Antwerpen: maand oktober

Bij deze nodigen wij u graag uit op de Tridentijnse H. Mis om 9.00 in de kerk van Kristus Koning, Jan de Voslei, 2020 Antwerpen, op volgende dagen:

- zondag 1 oktober 2017: 17de zondag na Pinksteren
- zondag 8 oktober 2017: 18de zondag na Pinksteren
- zondag 15 oktober 2017: 19e zondag na Pinksteren
- zondag 22 oktober 2017: 20e zondag na Pinksteren
- zondag 29 oktober 2017: Christus Koning

dinsdag 19 september 2017

Zondag 24 september: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 24 september 2017
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962 )
  16de Zondag na Pinksteren

17u30

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Vanaf 17u00 is er biechtgelegenheid in de Basiliek.
Celebrant: EH Schneider.
 
-
 
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u30) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting ...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

donderdag 14 september 2017

10 jaar Summorum Pontificum

Vandaag tien jaar geleden, op 14 september 2007, feest van de H. Kruisverheffing, werd het motu proprio Summorum Pontificum van paus Benedictus XVI van kracht. Hiermee werd het recht van de gelovigen en de priesters op een liturgie volgens de buitengewone vorm algemeen erkend.

Enkele maanden tevoren werd in Brugge de werkgroep Mysterium Fidei opgericht. Op zondag 7 oktober werd er voor het eerst een traditionele Latijnse Mis opgedragen in de H. Bloedbasiliek. Korte tijd later kregen we de toestemming om elke laatste zondag van de maand een Mis in de buitengewone vorm te vieren.  Bij deze van harte dank aan allen die dit mogelijk maakten en maken: Z.E.H. rector en de medewerkers van de H. Bloedbasiliek, de organisten, misdienaars. De priesters die gedurende die jaren voor ons - van heinde en verre - de Mis kwamen opdragen: EH Hygonnet, EH Komorowski, EH Knudsen, EH Schijffelen, EH Van de Kerckhove, EP Verbeken, EH Herman, EH D'Angona, EP Schneider. En tenslotte de trouwe gelovigen, in het bijzonder hen die dit initiatief met hun gebed en maandelijkse financiële bijdrage steunen.

In dezelfde periode konden wij ook ondersteuning bieden bij het opstarten van een wekelijkse Mis in Antwerpen, eerst in de St. Jacobskerk, later in de Kristus Koningkerk. We zijn ook blij dat er vanaf september 2017 ook tweewekelijks een H. Mis kan plaatsvinden in de Basiliek van Dadizele.

Bij deze gelegenheid willen we u ook om uw gebed vragen voor de zielenrust van wijlen Mgr. de Maere, pastoor van de St. Jacobskerk, en van dhr. Clauw, die zich met veel overgave ingezet hebben voor de verwezenlijking van Summorum Pontificum in Antwerpen en Brugge.

Links:
Motu proprio Summorum Pontificum
Begeleidende Brief van paus Benedictus bij Summorum Pontificum
Reactie van de Belgische bisschoppen op Summorum Pontificum
Universae Ecclesiae - over de uitvoering van het motu proprio
 

vrijdag 1 september 2017

Gespreksbrief Mgr. Aerts

Mgr. Lode Aerts publiceerde een Gespreksbrief waarin hij zijn visie voor het leven van de Kerk in het bisdom Brugge uiteenzet. De tekst vindt u hier.


Het bisdom ontvangt graag uw reactie via een antwoordformulier op internet. Men legt hierbij volgende vragen voor:
1. Hoe komt deze visie op de roeping en de zending van de Kerk bij u over?
2. Wat is er nodig om samen met bisschop Lode Aerts en zijn beleidsploeg, deze visie en beleidsoriëntaties waar te maken?
3. Welke inspirerende initiatieven die u zelf neemt of kent wilt u graag delen?

U vindt het formulier via deze link: goo.gl/forms/0gQy24KgcXn6XqgJ2