Agenda

dinsdag 22 september 2015

Zondag 4 oktober: Bedevaart met Mgr. Léonard

Op zondag 4 oktober vindt de traditionele bedevaart plaats van Leffe (Dinant) naar Foy-Notre-Dame. Dit jaar vergezelt Mgr. Léonard ons op de tocht en draagt hij in de basiliek van Foy-Notre-Dame de Tridentijnse Mis op. Voor jongeren is er ook op zaterdag een bedevaart gepland. 
 

maandag 21 september 2015

Zondag 27 september: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 27 september 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

18de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schneider.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

Gregoriaans koor te ouderwets voor Mis

Vandaag in De Standaard:
Emotioneel afscheid in de Sint-Kwintenskerk gisterenochtend, want het enige gregoriaanse mannenkoor van Leuven zong er zijn allerlaatste zondagsmis. Niet omdat ze willen stoppen, maar omdat ze daartoe verplicht worden door de deken.
De Schola Cantorum o.l.v. Jean Vandergeeten zingt al 60 jaar de zondagsmis in de St.-Kwintenskerk in de Naamsestraat. Maar van deken Dirk De Gendt hoeven ze niet meer te komen. "De reden zou zijn dat gregoriaanse muziek niet meer van deze tijd is. De deken vreest dat onze traditionele, Latijnse gezangen de jongere kerkgangers weghouden. Er moeten meer jonge mensen naar de misvieringen komen, en dat zou niet kunnen met onze gregoriaanse muziek. Hij zei me dat, als wij zouden blijven zingen in de mis, er binnen vijf jaar geen kerkgangers meer overblijven in Sint-Kwinten. Ik denk eerder dat hij door deze keuze te maken volgende maand al geen kerkgangers meer heeft."

Het volledige artikel: Gregoriaans koor te ouderwets voor Mis (enkel voor abonnees).
 

dinsdag 1 september 2015

Paus Franciscus geeft priesters FSSPX juridictie om biecht te horen

In een opmerkelijke brief aan aartsbisschop Rino Fisichella, president van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, over het komende jaar van de barmhartigheid, steekt paus Franciscus de hand uit naar de priesterbroederschap St. Pius X.
 
In de brief benadrukt de paus het belang van de biecht voor de gelovigen tijdens het jaar van de barmhartigheid (8 december 2015 - 20 november 2016). Ook wordt voor het stellen van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid tijdens het jaar een aflaat verleend. De paus heeft het verder in de brief over het drama van abortus. Tijdens het jaar van de barmhartigheid krijgt elke katholieke priester daarom het recht om deze zonde kwijt te schelden aan diegenen die deze met oprecht berouw komen biechten. Normaalgezien is de absolutie voor deze zonde voorbehouden aan de Heilige Stoel.
 
In de laatste paragraaf heeft paus Franciscus het onverwachts over de priesters van de Priesterbroederschap Pius X en de gelovigen die bij hen de sacramenten ontvangen. "Dit Jubileumjaar sluit niemand uit. Van verschillende kanten, vertelden meerdere bisschoppen mij over hun sterk geloof en sacramentele praktijk, desalniettemin gecombineerd met een ongemakkelijke situatie vanuit pastoraal standpunt. Ik vertrouw erop dat in de nabije toekomst oplossingen mogen gevonden worden om terug tot volledige communio met de priesters en oversten van de Broederschap te komen. In tussentijd, bewogen door de nood om deze gelovigen ter wille te zijn, bepaal ik uit eigen beweging, dat degenen die tijdens het Heilig Jaar van de Barmhartigheid zich tot deze priesters van de St. Pius X Broederschap wenden om het sacrament van de verzoening te vieren, geldig en legitiem de absolutie over hun zonden zullen ontvangen."

Reeds 402 bisschoppen en kardinalen celebreerden in oude ritus

De Spaanse blog 'Acción Litúrgica' houdt sinds 2007 een lijstje bij van alle bisschoppen en kardinalen die een Tridentijnse Mis celebreerden of bijwoonden. In dat jaar maakte paus Benedictus XVI het vieren volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opnieuw mogelijk voor alle priesters. 
Op 26 augustus 2015 stond de teller op 402. Voor België gaat het om aartsbisschop A.-J. Léonard, bisschop J.-P. Delville en bisschop G. Harpigny. Ook de pauselijke nuntius in België, Mgr. Berloco, celebreerde reeds in de oude ritus.
De volledige lijst vindt u hier, de lijst met prelaten die tijdens het pontificaat van paus Franciscus reeds in de oude vorm celebreerden vindt u hier.

Filmpje 'Ars Celebrandi'-congres in Polen

Van 16 tot 23 augustus 2015 vond in Licheń (Polen) een groots 'Ars Celebrandi'-congres plaats. Tijdens verschillende workshops kregen (jonge) priesters de kans om de oude ritus aan te leren. Hieronder delen we het filmpje met de hoogtepunten van het congres.

Meer informatie: http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/08/event-ars-celebrandi-traditional.html en http://arscelebrandi.pl/