Agenda

dinsdag 22 december 2015

Zondag 27 december: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 27 december 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)
  Zondag in het octaaf van Kerstmis

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schneider.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

vrijdag 4 december 2015

Kerstmis op een “buitengewone wijze” in Niel-bij-As


Kerstmis op een “buitengewone wijze” 
Ontdek de geestelijke rijkdom van de Latijnse liturgie; eeuwen bidden in schoonheid! 

Op de Caelenberg in Niel bij As, te midden in de natuur ligt de St. Michaelskapel. Een tot kapel verbouwde stal vormt al bijna 25 jaar een plek die aantrekkingkracht op velen heeft. De oprichter van deze kapel, prof.dr. Karel van Isacker Sj (1913-2010) heeft met dit initiatief getracht de eeuwenoude schoonheid van de liturgie levendig te houden. 

Ook na zijn heengaan weten jongeren, nieuwsgierig naar de traditie, de weg naar de St. Michaelskapel te vinden. Ook volwassenen (her-) ontdekken het sacrale en de mystiek van de Tridentijnse liturgie. Een liturgie die zich mag verheugen op een toenemende belangstelling. 

Ook het Hoogfeest van Kerstmis 2015 zal uitbundig gevierd gaan worden op de Caelenberg. Van harte welgekomen! Bezoek de vernieuwde website. www.caelenberg.info 

St. -Michaelskapel te Niel bij As 
Caelenberg 40 3668 Niel bij As 
Telefoon 089/ 65 86 11 

Woensdag 16 december 2015 
Quatertemperwoensdag van de Advent 
18.30 uur GULDEN MIS MET KAARSLICHT 

Zondag 20 december 2015 
Vierde zondag van de Advent 
10.00 uur Hoogmis 

Donderdag 24 december 2015: Vigilie van Kerstmis (Z.E.P. H. Volk S.J.M.) 
23.00 uur : stil gebed 
23.30 uur: adventswake 
24.00 uur Plechtige Middernachtmis gevolgd door de Dageraadsmis waarin kerstliederen worden gezongen 

Vrijdag 25 december 2015 HOOGFEEST VAN KERSTMIS (Z.E.P. H. Volk S.J.M.) 
10.00 uur Plechtige Hoogmis 'Puer natus est nobis’ 

Zaterdag 26 december 2015 Tweede Kerstdag/Feest van de Heilige Stefanus (Z.E.P. H. Volk S.J.M.)
10.00 uur Hoogmis 

Zondag 27 december 2015 Zondag onder het octaaf van de geboorte des Heren 
10.00 uur Hoogmis 

Donderdag 31 december 2015 Oudejaarsavond 
18.30 uur: Heilige Mis uit dankzegging voor God’s zegen het afgelopen jaar 
Na de Mis aanbidding tot Middernacht 

Vrijdag 1 januari 2016 NIEUWJAAR/Feest van de Besnijdenis des Heren 
10.00 uur Plechtige Hoogmis

Tridentijnse Mis met Mgr. Léonard

Op zondag 20 december neemt Mgr. Léonard afscheid van de gelovigen die zich verbonden voelen met de Priesterbroederschap St. Petrus in zijn bisdom.
Om 9u15 draagt hij een H. Mis op in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus en dit in de Minimenkerk in Brussel. Na de Mis is er een receptie.

Meer informatie: www.fssp.be

dinsdag 24 november 2015

Zondag 29 november: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 november 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)
 
Eerste Zondag van de Advent

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schneider.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

zondag 18 oktober 2015

Zondag 25 oktober: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 25 oktober 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)
 
Feest van Christus Koning

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH D'Angona.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

woensdag 14 oktober 2015

Tridentijnse Mis ter nagedachtenis van Mgr. De Maere

Vanwege de vereniging Pro Petri Sede - Bisdom Antwerpen:

"Bij deze nodigen wij u uit op zondag 25 oktober 2015 a.s. voor een Tridentijnse H. Mis, die om 9.00 u. zal gecelebreerd worden in de kerk van Christus Koning, Jan de Voslei 6, 2020 Antwerpen. 
De H. Mis wordt opgedragen in dankbare herinnering en voor het zielenheil van wijlen Mgr. Luc DE MAERE, kapelaan van Zijne Heiligheid, pastoor van de parochie van Sint-Jacob de Meerdere in Antwerpen, stichter en eerste voorzitter van de Vlaamse Werkgroep voor de Hedendaagse Latijnse Liturgie (VWHLL), en prominent lid van PPS Bisdom Antwerpen. Tevens gedenken wij en bidden wij voor het zielenheil van de overledenen van PPS Bisdom Antwerpen in het voorbije jaar.

De H. Mis wordt opgeluisterd met Gregoriaanse gezangen a cappella gebracht door het koor "RORATE CAELI" o.l.v. Herman Viaene. Er is een ruime parking naast de kerk, er is ook een halte van tram 2 en 6 ter hoogte van de kerk op de Jan Van Rijswijcklaan."

dinsdag 6 oktober 2015

Petrusbroederschap: 38 nieuwe seminaristen

Dit jaar hebben zich 38 nieuwe seminaristen aangemeld in de seminaries van de Petrusbroederschap (FSSP). In Wigratzbad (Beieren) 17 (waarvan 6 Fransen, 3 Duitsers, 2 Italianen, 2 Britten, een Oostenrijker, een Canadees, een Venezolaan en... een Belg!) en in Denton (Nebraska) 18.
In totaal telt de Petrusbroederschap nu 159 seminaristen. Deo gratias!

dinsdag 22 september 2015

Zondag 4 oktober: Bedevaart met Mgr. Léonard

Op zondag 4 oktober vindt de traditionele bedevaart plaats van Leffe (Dinant) naar Foy-Notre-Dame. Dit jaar vergezelt Mgr. Léonard ons op de tocht en draagt hij in de basiliek van Foy-Notre-Dame de Tridentijnse Mis op. Voor jongeren is er ook op zaterdag een bedevaart gepland. 
 

maandag 21 september 2015

Zondag 27 september: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 27 september 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

18de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schneider.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

Gregoriaans koor te ouderwets voor Mis

Vandaag in De Standaard:
Emotioneel afscheid in de Sint-Kwintenskerk gisterenochtend, want het enige gregoriaanse mannenkoor van Leuven zong er zijn allerlaatste zondagsmis. Niet omdat ze willen stoppen, maar omdat ze daartoe verplicht worden door de deken.
De Schola Cantorum o.l.v. Jean Vandergeeten zingt al 60 jaar de zondagsmis in de St.-Kwintenskerk in de Naamsestraat. Maar van deken Dirk De Gendt hoeven ze niet meer te komen. "De reden zou zijn dat gregoriaanse muziek niet meer van deze tijd is. De deken vreest dat onze traditionele, Latijnse gezangen de jongere kerkgangers weghouden. Er moeten meer jonge mensen naar de misvieringen komen, en dat zou niet kunnen met onze gregoriaanse muziek. Hij zei me dat, als wij zouden blijven zingen in de mis, er binnen vijf jaar geen kerkgangers meer overblijven in Sint-Kwinten. Ik denk eerder dat hij door deze keuze te maken volgende maand al geen kerkgangers meer heeft."

Het volledige artikel: Gregoriaans koor te ouderwets voor Mis (enkel voor abonnees).
 

dinsdag 1 september 2015

Paus Franciscus geeft priesters FSSPX juridictie om biecht te horen

In een opmerkelijke brief aan aartsbisschop Rino Fisichella, president van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, over het komende jaar van de barmhartigheid, steekt paus Franciscus de hand uit naar de priesterbroederschap St. Pius X.
 
In de brief benadrukt de paus het belang van de biecht voor de gelovigen tijdens het jaar van de barmhartigheid (8 december 2015 - 20 november 2016). Ook wordt voor het stellen van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid tijdens het jaar een aflaat verleend. De paus heeft het verder in de brief over het drama van abortus. Tijdens het jaar van de barmhartigheid krijgt elke katholieke priester daarom het recht om deze zonde kwijt te schelden aan diegenen die deze met oprecht berouw komen biechten. Normaalgezien is de absolutie voor deze zonde voorbehouden aan de Heilige Stoel.
 
In de laatste paragraaf heeft paus Franciscus het onverwachts over de priesters van de Priesterbroederschap Pius X en de gelovigen die bij hen de sacramenten ontvangen. "Dit Jubileumjaar sluit niemand uit. Van verschillende kanten, vertelden meerdere bisschoppen mij over hun sterk geloof en sacramentele praktijk, desalniettemin gecombineerd met een ongemakkelijke situatie vanuit pastoraal standpunt. Ik vertrouw erop dat in de nabije toekomst oplossingen mogen gevonden worden om terug tot volledige communio met de priesters en oversten van de Broederschap te komen. In tussentijd, bewogen door de nood om deze gelovigen ter wille te zijn, bepaal ik uit eigen beweging, dat degenen die tijdens het Heilig Jaar van de Barmhartigheid zich tot deze priesters van de St. Pius X Broederschap wenden om het sacrament van de verzoening te vieren, geldig en legitiem de absolutie over hun zonden zullen ontvangen."

Reeds 402 bisschoppen en kardinalen celebreerden in oude ritus

De Spaanse blog 'Acción Litúrgica' houdt sinds 2007 een lijstje bij van alle bisschoppen en kardinalen die een Tridentijnse Mis celebreerden of bijwoonden. In dat jaar maakte paus Benedictus XVI het vieren volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opnieuw mogelijk voor alle priesters. 
Op 26 augustus 2015 stond de teller op 402. Voor België gaat het om aartsbisschop A.-J. Léonard, bisschop J.-P. Delville en bisschop G. Harpigny. Ook de pauselijke nuntius in België, Mgr. Berloco, celebreerde reeds in de oude ritus.
De volledige lijst vindt u hier, de lijst met prelaten die tijdens het pontificaat van paus Franciscus reeds in de oude vorm celebreerden vindt u hier.

Filmpje 'Ars Celebrandi'-congres in Polen

Van 16 tot 23 augustus 2015 vond in Licheń (Polen) een groots 'Ars Celebrandi'-congres plaats. Tijdens verschillende workshops kregen (jonge) priesters de kans om de oude ritus aan te leren. Hieronder delen we het filmpje met de hoogtepunten van het congres.

Meer informatie: http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/08/event-ars-celebrandi-traditional.html en http://arscelebrandi.pl/


dinsdag 25 augustus 2015

Zondag 30 augustus: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 30 augustus 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

14de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH D'Angona.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

donderdag 6 augustus 2015

Lauda Sion: nieuw Mis-, gebeden- en zangboekje


De Dienaren van Jezus en Maria (SJM) publiceerden onlangs de eerste editie van hun Nederlandstalig Mis-, gebeden- en zangboekje 'Lauda Sion'.

Het boekje in een handig formaat bevat de teksten van de H. Mis in het Nederlands en het Latijn, zowel voor de gewone ('nieuwe Mis') als buitengewone ('Tridentijnse Mis') vorm van de Romeinse ritus.

Daarnaast bevat het een selectie gebeden voor dagelijks gebruik (morgen- en avondgebeden, gebeden voor speciale intenties,...).

Verder vindt u in het boekje de muzieknotatie van de verschillende kyriales en een groot aantal Latijnse en (in Vlaanderen gekende) Nederlandstalige liederen.
Het boekje is niet te krijgen in de gewone boekhandel, maar kan rechtstreeks besteld worden bij P. Daniel Artmeyer SJM: daniel.artmeyer@sjm-online.org (prijs 6 euro).

Oefeningen van St. Ignatius

Herfst-retraite:
Vrijdag 30 oktober 2015 (16 uur)
tot woensdag 4 november (16 uur)

Lente-retraite:
Vrijdag 5 februari 2016 (16 uur)
tot woensdag 10 februari (16 uur)

Plaats:
Het Oude Klooster Maleizen
Terhulpensesteenweg 708
3090 Overijse

Retraitepredikant:
p. Gert Verbeken, sjm

Kostprijs:
200 € voor volwassenen
150 € voor studenten

Inschrijving via: gert.verbeken@sjm-online.org

dinsdag 21 juli 2015

Zondag 26 juli: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 26 juli 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

9de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schneider.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

dinsdag 16 juni 2015

Zondag 21 juni: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Opgelet: de maandelijkse Tridentijnse Mis in Brugge wordt deze maand opgedragen op zondag 21 juni i.p.v. zondag 28 juni.
 
 
Zondag 21 juni 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

4de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

woensdag 27 mei 2015

Zondag 31 mei: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Opgelet: de maandelijkse Tridentijnse Mis in Brugge wordt volgende maand opgedragen op zondag 21 juni i.p.v. zondag 28 juni.
 
 
Zondag 31 mei 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Feest van de H. Drievuldigheid

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH D'Angona.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

vrijdag 22 mei 2015

Bedevaart naar Chartres

Morgen, zaterdag 23 mei, start aan de Notre Dame-kathedraal in Parijs de bedevaart naar Chartres. Enkele duizenden (jonge) bedevaarders stappen in drie dagen meer dan 100 km. Onderweg wordt er gezongen en gebeden en is er gelegenheid om te biechten. De liturgische diensten worden volgens de buitengewone ritus gevierd.

De bedevaart begint met een H. Mis in de kathedraal, opgedragen door Dom Louis Marie, abt van de traditionele Benedictijnenabdij van Le Barroux. Mgr. Beau, hulpbisschop van Parijs, houdt de homilie.

Bij aankomst in Chartres op maandag 25 mei wordt de H. Mis opgedragen door EP Emmanuel-Marie, abt van de traditionele abdij Sainte Marie de Lagrasse. Deze Mis wordt vanaf 15 uur live uitgezonden en is te volgen via deze site: http://www.nd-chretiente.com/dotclear/index.php?post/2015/05/21/Pelerinage-2015-:-la-Messe-du-lundi-de-Pentecote-le-25-mai-%C3%A0-Chartres-sera-retransmise-en-direct

Dit jaar is de groep deelnemers uit België groter dan andere jaren: bijna 50, waarvan ongeveer de helft uit Vlaanderen.

Volg de bedevaart via twitter: https://twitter.com/ndchretiente of Facebook: https://www.facebook.com/ndchretiente

zondag 19 april 2015

Zondag 26 april: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 26 april 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Derde zondag na Pasen

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH D'Angona.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

Nieuwe katholieke school

Op initiatief van een aantal ouders en met steun van ervaren leerkrachten werd onlangs een nieuwe katholieke school boven de doopvont gehouden. De Nederlandstalige school biedt vanaf september de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs aan. Er is de keuze tussen de richtingen Latijn en Moderne Wetenschappen.
 
De school is gehuisvest in het Oude Klooster van vzw Christus Sacerdos in Maleizen (Overijse). De geestelijke begeleiding gebeurt door de jonge paters van de Dienaren van Jezus en Maria die eveneens in het klooster gevestigd zijn.
 
Voor gezinnen die verder af wonen, is er de mogelijkheid om de kinderen op internaat te laten verblijven van maandag tot dinsdag en van donderdag tot vrijdag.
 
De erkenning door het Ministerie van Onderwijs is lopende zodat de school erkende diploma's zal kunnen uitreiken. Aangezien het om privéonderwijs gaat, rekent het schoolbestuur op uw financiële bijstand. Indien 1000 gelovigen maandelijks elk 10 euro doneren is de basiswerking verzekerd. 
 
Meer informatie: http://sint-ignatius.be. Op zondag 3 mei en zondag 14 juni zijn er opendeurdagen.

woensdag 1 april 2015

De Goede Week in de oude ritus

Bisdom Hasselt
  • Niel-bij-As (bisdom Hasselt)
St. Michaëlskapel: http://www.caelenberg.info/


Bisdom Mechelen-Brussel
  • Brussel
Minimenkerk: http://www.fssp.be/fssp_docstemp/bruxelles_semaine%20sainte_2015.pdf
H.Hart: http://unacum.be/
St. Anna: https://www.facebook.com/events/766287450152837/

  • Bierbeek
Kapel van het H. Aanschijn: http://www.broederschap-maranatha.org/doku.php?id=mistijden

  • Maleizen
Het Oud Klooster (Paasmaandag en Beloken Pasen): http://www.dienarenvanjezusenmaria.org/nieuws/diensten-van-de-goede-week-en-pasenBisdom Antwerpen
  • Antwerpen
Christus Koningkerk: Paaszondag om 9u


Bisdom Brugge

Bisdom Gent


dinsdag 24 maart 2015

Zondag 29 maart: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 maart 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Palmzondag

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH D'Angona, priester van het bisdom Roermond.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

SJM krijgen canonieke erkenning in België

Op woensdag 25 maart wordt het huis in Maleizen (Overijse) door P. Paul Schindele, algemeen overste van de Servi Jesu et Mariae (SJM),  canoniek opgericht als eerste huis van de congregatie in België. Hiervoor heeft Mgr. Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, op 9 maart de officiële toelating gegeven. De openingsoorkonde zal worden voorgelezen tijdens de Plechtige Mis voor het Feest van Maria Boodschap. De Mis begint om 18u30. Nadien is er om 20u een Passieconcert met La Chapelle Sauvage o.l.v. Karel De Wilde, met werk van Couperin, Händel, Vivaldi en Scarlatti.


De gemeenschap in Maleizen telt op dit ogenblik twee priesters (EP Gert Verbeken en EP Daniel Artmeyer) en een broeder. Zij vieren de liturgie in beide vormen van de Romeinse ritus.

Meer informatie: http://www.dienarenvanjezusenmaria.org/

maandag 23 maart 2015

Tridentijnse Mis in Leuven

Goed nieuws uit Leuven: vanaf heden vindt er wekelijks een Traditionele Latijnse Mis plaats. Dit elke dinsdag om 19u in de kapel van het Amerikaans College, Naamsestraat 100. Dit tot eind juni 2015. Deze Mis komt er op initiatief van een aantal studenten die op deze manier andere jongeren hopen warm te maken voor de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Naast H. Missen worden er ook lezingen en gespreksavonden georganiseerd.

Wie in de omgeving van Leuven woont, kan op zondag een Traditionele Latijnse Mis bijwonen in de Kapel van het H. Aanschijn in Bierbeek.

Meer informatie: http://vetusordoleuven.be/

zondag 15 maart 2015

Bedevaart naar Chartres 2015

Uitnodiging:


De 33ste bedevaart van de Notre-Dame van Parijs naar de Notre-Dame van Chartres zal plaats vinden op 23 - 24 - 25 mei 2015 (Pinksterweekend).
Dit jaar, zoals de vorige jaren, zal de Belgische groep, jong, dynamisch en tweetalig, op stap gaan naar Chartres. Wij vertrekken met een bus in de nacht van 22 op 23 mei vanuit Brussel en zullen maandagavond 25 mei terug zijn. Blokkeer alvast uw agenda voor dat weekend! Praktische informatie volgt nog en de inschrijvingen starten vanaf 29 maart. Aarzel niet om contact met ons op te nemen (parischartres.belgium@gmail.com)!

donderdag 12 maart 2015

Jongeren moeten volwaardige partner zijn van de Kerk

Gelezen op Kerknet. Met een vraag aan onze kerkelijke verantwoordelijken in Vlaanderen: geldt dit ook voor jonge mensen en gezinnen met kinderen die van de traditionele Latijnse Mis houden?


JONGEREN MOETEN VOLWAARDIGE PARTNER ZIJN VAN DE KERK

ROME (KerkNet/Kathpress) – Paus Franciscus heeft tijdens een ontmoeting met Zuid-Koreaanse bisschoppen ervoor gepleit jongeren een grote rol te laten spelen in de Kerk. Jongeren en jongvolwassenen moeten door de Kerk ernstig worden genomen en zij moeten een volwaardige partner zijn in de uitbouw van een 'heilige, sterk missionaire en nederige Kerk'. De paus vraagt de bisschoppen om jongeren nabij te zijn en begrip op te brengen voor hun noden en interesses. Hij loofde hun verlangen naar authenticiteit en vertelde dat jongeren de Kerk zo kunnen helpen om het geloof overtuigender te beleven. Hij blikte ook nog kort terug naar zijn bezoek van 14 tot 18 augustus aan Zuid-Korea, naar aanleiding van de Aziatische Jongerendagen in Daejeon.

vrijdag 6 maart 2015

Kardinaal Sarah verontrust door de crisis in de liturgie

Gelezen op Kerknet:


BRUSSEL (KerkNet/I.Media) – De Afrikaanse kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, spreekt in een pas verschenen boek zijn diepe bezorgdheid uit over de 'crisis van de liturgie': "Steeds vaker wil de mens de plaats van God innemen. De liturgie wordt een louter menselijk spel." De kerkleider formuleert zijn klacht in 'Dieu ou rien', een gespreksboek dat recent bij de Franse uitgeverij 'Fayard' verscheen. 

Kardinaal Sarah stelt een groeiend aantal liturgische misstanden vast en vreest het ergste. "Indien eucharistievieringen veranderen in vieringen van de mens zelf, waarin pastorale ideologieën en partijdige politieke opties die niets te maken hebben met de geestelijke eredienst zoals die bedoeld is door God vorm krijgen, dan is het gevaar onmetelijk. God dreigt te verdwijnen." 

In de liturgische hervormingen na het Tweede Vaticaanse Concilie deed onder meer de volkstaal haar intrede in de eredienst, maar daarmee raakte volgens de kardinaal ook het heilige en mysterievolle karakter van de eucharistie op de achtergrond. "Tijdens de viering van de mis volgens het oude missaal (voor de hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie) begrepen wij beter dat de eucharistie een daad is van Christus en niet van de mens. Ook het mysterieuze karakter was onmiddellijk voelbaar." Vandaag stelt de curiekardinaal echter steeds vaker een gebrek aan discipline, en een gebrek aan respect en loyaliteit aan de rite vast, die ook de geldigheid zelf van het sacrament dreigt aan te tasten." 

Kardinaal Sarah werd in november 2014 door paus Franciscus benoemd als prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. 

woensdag 18 februari 2015

Zondag 22 februari: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 22 februari 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Eerste Zondag van de Vasten

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Herman.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

dinsdag 20 januari 2015

Zaterdag 31 januari: Opendeurdag katholieke school

In La Chapelle d'Armentières bevindt zich de school en het college Notre Dame de Fatima. Deze school ontstond als een privé-initiatief van katholieke ouders in 1989. Directeur van de school is kanunnik de Dainville van het Instituut Christus Koning. Vandaag telt de school (kleuter, lager en eerste graden van het middelbaar) meer dan 150 leerlingen. De leerlingen krijgen er een degelijke opvoeding, gebaseerd op de traditionele leer van de katholieke Kerk. De H. Mis wordt er in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opgedragen.

Op zaterdag 31 januari houdt de school een opendeurdag van 9u tot 12u voor geïnteresseerde ouders. Voor gezinnen uit het zuiden van de provincie West-Vlaanderen is deze school zeker een aanrader. La Chapelle d'Armentières ligt op +- 25 minuten rijden van steden als Ieper en Menen.

Meer informatie

Zondag 25 januari: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 25 januari 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Derde Zondag na Driekoningen

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Herman.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!