Agenda

zaterdag 13 december 2014

Nieuw "Summorum Pontificum"-seminarie in Benin

Op 8 december 2014, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, heeft Mgr. Jean-Pierre Cattenoz, aartsbisschop van Avignon, de kapel van het nieuwe seminarie "Providentia Dei" in Benin ingezegend. Bij de plechtigheid waren ook Mgr. Aillet, bisschop van Bayonne, Mgr. James, bisschop van Nantes, en Dom Louis-Marie, abt van de abdij van Le Barroux, aanwezig.

Het nieuwe seminarie komt er op initiatief van Mgr. Pascal N’Koué, aartsbisschop van Benin. Het seminarie startte zijn werking in oktober en wordt geleid door EH Le Pivain, afkomstig uit het bisdom Avignon.

Het is de uitdrukkelijke wens van de aartsbisschop dat de seminaristen er in de beide vormen van de Romeinse liturgie onderricht worden. Mgr. N'Koué stimuleerde zijn priesters trouwens al voor de publicatie van het motu proprio Summorum Pontificum - dat de Tridentijnse Mis terug in ere herstelde - om in deze ritus de liturgie te vieren. Het is zijn wens om deze liturgie in zoveel mogelijk parochies terug ingang te doen vinden.

Wie het project wil steunen kan dit via http://diocese-avignon.fr/don/ (.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten