Agenda

zaterdag 28 juni 2014

Priesterwijdingen in de kathedraal van Chartres

Vandaag, zaterdag 28 juni, werden drie Franse diakens van de Petrusbroederschap door Mgr. Aillet priester gewijd in de kathedraal van Chartres. Voor de priesterbroederschap was het de eerste keer dat de wijdingen in een Franse kathedraal konden plaatsvinden. Het Franse weekblad Famille Chrétienne wijst dan ook op de steeds toenemende openheid van de Franse bisschoppen voor de traditionele liturgie sinds het motu proprio Summorum Pontificum.

De prachtige foto's kunt u hier bekijken.

donderdag 26 juni 2014

Zondag 29 juni 2014: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 juni 2014
 

Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Feest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Herman.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

vrijdag 20 juni 2014

Viering 25 jaar abdij van Le Barroux

Op vrijdag 27 juni 2014 zal de prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen, kardinaal Ouellet, een pontificale Mis in de buitengewone vorm opdragen in de abdijkerk van Le Barroux. Het is de eerste keer dat de kardinaal in de oude ritus celebreert.

Aanleiding is het feit dat de abdij 25 jaar geleden door Rome erkend werd. Le Barroux werd opgericht door Dom Gérard Calvet (1927-2008). In 1950 trad hij in bij de Olivetanen, een tak van de Benedictijnenorde. Uit onvrede met de liturgische hervormingen na Vaticanum II verliet hij met toestemming van zijn overste zijn klooster en ging als heremiet in de Vaucluse wonen. Toen meer en meer jonge mannen zich bij hem aansloten, zocht hij met zijn gemeenschap aansluiting met de Priesterbroederschap van Mgr. Lefebvre. Dit leidde tot een breuk met zijn oversten en de orde van de Benedictijnen. In 1978 begon Calvet met de bouw van een eigen klooster in Le Barroux (Provence). Reeds in 1986 kon een tweede klooster gesticht worden in Brazilië.

Toen Mgr. Lefebvre in 1988 vier priesters onwettig tot bisschop wijdde, startte Dom Calvet gesprekken met het Vaticaan om tot een verzoening te komen. Een deel van zijn communauteit en de stichting in Brazilië weigerden echter de overeenkomst met Rome en bleven met de Pius X-priesterschap verbonden.

In 1989 werd dom Calvet door kardinaal Mayer tot abt gewijd en de abdijkerk werd door kardinaal Gagnon plechtig ingezegend. In 2002 volgde een nieuwe stichting, Sainte-Marie de la Garde. De abdij telt vandaag 55 monniken, de priorij Sainte-Marie de la Garde 13.

(bron)

donderdag 12 juni 2014

Jonge priester van de Petrusbroederschap vermoord

Woensdag 11 juni 2014 was het huis van de St. Petrusbroederschap in Phoenix, Arizona (Verenigde Staten) het mikpunt van een bijzonder brutale gewapende overval. Eén van de priesters, EH Kenneth Walker, werd vermoord. Zijn confrater EH Joseph Terra werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

EH Walker was 29 jaar oud en werd in 2012 priester gewijd. Bid voor zijn ziel.

EH Walker geeft na zijn priesterwijding zijn eerste zegen aan Mgr. Bruskewitz.

Tridentijnse Mis in het grootste seminarie ter wereld

Het bisdom Guadalajara in Mexico stond bekend voor het hardnekkig verzet tegen de antigodsdienstige maatregelen van de Mexicaanse regering in de jaren 1930 (Cristero-opstand). De trouw aan het overgeleverde geloof wordt door de Hemel nog steeds rijkelijk beloond door een heel hoog aantal priesterroepingen. Het seminarie van Guadalajara is met meer dan 1200 seminaristen het grootste seminarie ter wereld.
 
 
Op 2 juni 2014 werd voor het eerst sinds de liturgische hervormingen een Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opgedragen. De Mis kwam er op vraag van de seminaristen en werd door meer dan 300 van hen bijgewoond. De Mis werd gecelebreerd door EH Jonathan Romanoski van de Petrusbroederschap.
 
Meer foto's: hier.

zaterdag 7 juni 2014

Volg de Bedevaart naar Chartres online

Op http://www.nd-chretiente.com/index-site.php, https://www.facebook.com/notredame.dechretiente en via twitter kunt u de Bedevaart van Parijs naar Chartres volgen. 

Op Pinkstermaandag kunt u om 15u de Mis in de kathedraal van Chartres live meevolgen via deze link. Deze Mis wordt opgedragen door Mgr. Aillet, bisschop van Bayonne.

dinsdag 3 juni 2014

Mgr. Léonard draagt Tridentijnse Mis op in Bierbeek

Uitnodiging

Zaterdag 14 juni 2014

Voor het bijwonen van de Inzegening van de kapel door Mgr. Léonard.
De nieuwe naam wordt: Kapel van het H.Aanschijn.

Het programma voor die zaterdagmorgen is als volgt:

10:00 uur Inzegening van de kapel
10:15 uur Tridentijnse gezongen H. Mis
11:30 uur Zegening van het beeld van de H.Familie, dat in processie naar het kapelletje op de parking wordt gebracht.
Aansluitend inzegening van de St. Josephzaal, met daarna de receptie.

Karmelgemeenschap Bierbeek vzw
Oude Geldenaaksebaan 2
B-3360 Bierbeek België
www.karmelgemeenschap-bierbeek.org

maandag 2 juni 2014

Dit jaar 12 nieuwe priesters voor de Petrusbroederschap

Op zaterdag 31 mei werden zowel in Duitsland als in Amerika wijdingen toegediend voor seminaristen van de Petrusbroederschap. In Lindau (Duitsland) wijdde Mgr. Pozzo tien mannen tot diaken (waarvan negen lid van de priesterbroederschap en één iemand van het bisdom Argyll in Schotland). Zij volgen hun opleiding in het seminarie van Wigratzbad.


In Omaha (Verenigde Staten) wijdde Mgr. Schneider die dag zeven priesters. Op 14 juni zal Mgr. Conley nog twee diakens priester wijden in Leesburg, Virginia (Verenigde Staten). Zij volgen allen hun opleiding in het seminarie Our Lady of Guadalupe (Denton, Nebraska). Op 28 juni worden er in de kathedraal van Chartres tenslotte nog drie Franse seminaristen priester gewijd. Dit brengt het aantal nieuwe priesters voor de Petrusbroederschap dit jaar op 12.