Agenda

dinsdag 9 juli 2013

Bryan Houghton over de liturgiehervormingen

Bryan Houghton, een Engelse priester (1911-1992), schreef in zijn autobiografie "Rejected Priest" (1990, in het Frans "Prêtre rejeté") lezenswaardige dingen over de liturgiehervormingen en de crisis in de Kerk.

Enkele citaten:

"Ze hebben dus een ascetische mis gewild in plaats van een aanbiddende mis - actie in plaats van contemplatie." (p. 94)

"In de oude mis sprak men van hart tot hart - cor ad cor loquitur. Vandaag spreken we in de mis, maar het hart zwijgt. Voor de devotie is er geen plaats meer." (p. 100)
"De mis in het Engels is geen antwoord op de vraag van de gelovigen; ze werd door de hiërarchie opgelegd. Dit was zuiver clericalisme, nooit eerder gezien." (p. 127)

"In de zin dat de priesters ze vroeger opvatten, bestaat de pastoraal erin om getuigenis af te leggen van de dogma's die de Kerk onderwijst op grond van haar goddelijke autoriteit. Maar nu hebben noch het dogma, noch de autoriteit recht van spreken in de 'gesprekskringen'. Hieruit volgt dat het woord "pastoraal" in deze context precies de tegenovergestelde betekenis krijgt: het wil zeggen "niet dogmatisch" en "zonder autoriteit". (p. 173)

"De kasten van de Index (van de verboden boeken - red.) werden geleegd om plaats te maken voor een explosief boek: het oude Romeinse missaal." (p. 175)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten