Agenda

zondag 30 juni 2013

Zaterdag 3 augustus 2013: Traditionele Latijnse Mis in Oostakker

Op zaterdag 3 augustus 2013 zal EH Peter van de Kerckhove om 12 uur een traditionele Latijnse Mis opdragen in de basiliek van Oostakker-Lourdes (bij Gent).

donderdag 27 juni 2013

Zondag 30 juni: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 30 juni 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

6de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Knudsen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

woensdag 26 juni 2013

Herdenkingsmis Pater Karel Van Isacker S.J.

Honderd jaar geleden - op 26 juni 2013 - werd Pater Karel Van Isacker s.j. te Mechelen geboren. Pater Van Isacker stierf in 2010, daags na zijn 65-jarig priesterfeest, op 97-jarige leeftijd.

Om dit te gedenken zal te zijner ere op zondag 30 juni 2013 om 10.00 uur in de St. Michaelskapel aan de Caelenberg 40 te Niel-bij-As een plechtige Heilige Mis worden opgedragen door Pater Gert Verbeken s.j.m.

De Schola Cantorum uit Achel zal de Gregoriaanse gezangen verzorgen.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Om zijn levenswerk verder te kunnen zetten is elk steuntje welkom.
v.z.w. Caelenberg,
IBAN BE33 0013 9285 67 46
BIC: GEBABEBB

Meer info: www.caelenberg.info

maandag 17 juni 2013

Steun Opgrimbie

Ingezonden oproep:

Lieve mensen,

Stel je het volgende voor. Je droomt van je eigen stek, je eigen thuis, waar je wil wonen samen met de mensen waar je het meest van houdt.

Je zoekt en vindt een plek, mooi in het groen gelegen, in de stilte. Precies wat je zocht. Je bevraagt je, je maakt plannen voor een gezellig huis en bezorgt die aan de bevoegde diensten. Alles gaat vlot, je krijgt je bouwvergunning, je zoekt aannemers, en je begint te bouwen. Eerst maak je een eerste deel van het huis af waar je alvast intrekt, terwijl je de rest plant zodra je er de mogelijkheden voor zal hebben.  Bouwen kost nu eenmaal veel en alles tegelijk gaat niet.

Je bent zielsgelukkig, want alles beantwoordt precies  aan je verwachtingen.

Dan verandert de mooie droom plots in een nachtmerrie. Omwille van opmerkingen en bezwaren van enkele buren, die je nooit van dichtbij ontmoet hebt, waar je niets tegen hebt, integendeel, je had zo gehoopt op prettige contacten, wordt er een rechtszaak tegen je bouw ingespannen. En de rechter komt tot de verbijsterende conclusie dat jouw bouwvergunning niet langer geldig is. Ze wordt ingetrokken!

Dit kan toch niet! Hoe is dat nu mogelijk? Je had toch alles helemaal volgens de wet gedaan. Toch blijkt het omwille van allerhande haken en ogen in die wet mogelijk dat het huis waar je al in woont, waar je al zoveel aan gedaan hebt, waar je nog zoveel aan wou doen, er nu ineens 'zonder vergunning' staat!

Je gaat in beroep, zoekt alle wettelijke mogelijkheden om het onrechtvaardige van deze situatie te proberen recht te zetten, en ja, gelukkig functioneert de rechtsstaat. Er wordt je opnieuw een vergunning afgeleverd.

De opluchting is echter van korte duur. Er komt een nieuwe rechtszaak en weer wordt de vergunning ingetrokken. Er is intussen een hele groep gegroeid die jou blijkbaar niet moet. Wat doet dat pijn. Waarom toch? Je hindert toch niemand? Er wordt gezegd dat je in een natuurgebied gebouwd hebt. Waarom heeft men je dan laten starten? Bovendien had de grond waarop je bouwde helemaal niet de stedenbouwkundige status van beschermd natuurgebied toen jij begon met de werken, toen er aan jou een geldige bouwvergunning werd uitgereikt. Bestaat er dan niet zoiets als rechtszekerheid in een democratisch land?

zondag 2 juni 2013

Tridentijnse Mis in Louvain-la-Neuve

Een lezer laat ons weten dat EH Jean-Pierre Delville, die vanaf juli de nieuwe bisschop van Luik zal zijn, ook één van de initiatiefnemers is van een wekelijkse Mis in de buitengewone vorm aan de universiteit van Louvain-la-Neuve. 
Sinds 27 mei 2013 vindt deze Mis elke maandag om 12u55 plaats in de kapel van het Petite Maison Blanche, verte voie 53 dans le quartier de Lauzelle. Naast EH Delville (die overigens ook regelmatig de oude Mis opdraagt in de kapel van het Heilig Hart in Brussel), dragen ook EH Didier Schmitz en Mgr. Roger Gryson er de Mis op.