Agenda

* Zondag 19 januari: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele
* Zondag 26 januari: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge
* Zondag 2 februari: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele

woensdag 22 mei 2013

Liturgische vormingsdagen voor de buitengewone vorm in juli 2013

Al enkele jaren organiseert de Vereniging voor Latijnse liturgie met succes vormingsdagen voor priesters om de buitengewone vorm van de Romeinse ritus aan te leren. Dit jaar vindt deze 'cursus' plaats van 8 tot 10 juli, in Heiloo (Noord-Holland).

De uitnodiging:

07-07-2007 was een bijzondere dag, omdat Paus Benedictus XVI toen met het motu proprio Summorum Pontificum de viering van de Tridentijnse liturgie onder de aandacht bracht van ons als priesters en van alle gelovigen.

Dit gebeuren heeft een aantal priesters uit verschillende bisdommen dat al vertrouwd is met deze vorm van liturgie, bijeengebracht om u allen een aanbod te doen voor instructie- en vormingsdagen.

In gesprekken en ontmoetingen hebben wij gemerkt dat er onder de priesters belangstelling is, maar dat de kennis en de vaardigheid ontbreken om over een drempel heen te stappen om de liturgie van de Eucharistie in de buitengewone vorm te kunnen vieren. Hierbij willen wij - voor inmiddels de derde keer - een helpende hand bieden!

Wij willen u daarom in broederlijke collegialiteit uitnodigen voor een drietal vormingsdagen, van maandag 8 juli tot en met woensdag 10 juli 2013 in het heiligdom Maria ter Nood te Heiloo. Het doel van de dagen is enerzijds het praktisch oefenen van de oude liturgie en anderzijds het beter leren kennen van haar theologische en spirituele bronnen. Dit jaar bieden wij aan:
- Viering van de stille Mis (voor beginners);
- De gezongen Mis (missa cantata);
- De Drieherenmis; functies van diaken, subdiaken, priester;
- Viering lof/doopsel/huwelijk/uitvaart volgens het missaal van 1962 (onderwerpen naar voorkeur);
- Uitleg Breviarium Romanum 1962;
- Informatie over bijzonderheden als quatertemperdagen/gulden mis/kruisdagen/ sacramentalia volgens het oude rituale.

Welkom zijn priesters, diakens, religieuzen en priesterstudenten. Priesters kunnen ook een misdienaar of acoliet meebrengen. Deze dienen eveneens aangemeld te worden. 

Inschrijven en praktische informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten