Agenda

zondag 7 april 2013

column - 'De blik van Rik'de blik van Rik
Mysterium Fidei lanceert een nieuwe bijdrage op haar blog. 'De blik van Rik' geeft een eigenzinnige kijk op de rooms-katholieke wereld.

  ...die stoute aartsbisschop...

Hij heeft het weer gedaan, stoute André-Joseph Léonard. Hij vertolkte de mening van de Kerk van Rome en hij krijgt heel Vlaanderen over zich heen. Wat zei de monseigneur precies?

‘De katholieke Kerk is niet radicaal gekant tegen cremeren, maar heeft wel een duidelijke voorkeur voor begraven. Als ik het commentaar van de beheerders van het crematorium goed begrepen heb, kiezen gelovigen van de orthodoxe Kerk en van het jodendom en de islam zelden of nooit voor crematie, ook al kost die minder dan een begrafenis. Ik loof de kracht van de overtuiging van mensen die geen crematie van hun bloedverwanten wensen en die bereid zijn daar een prijs voor te betalen.’

Eigenlijk heel ruimdenkend, niet? Hij vermeldt niet-katholieke overtuigingen en hij gedoogt cremeren, desalniettemin wordt hij door velen zwartgemaakt.
‘Achterlijk’, ‘uit de middeleeuwen’, ‘idioot’, ‘Leonard, jij zult ook worden verbrand... althans volgens uw godsdienst: "in de hel"’, etc. Deze bloemlezing vindt u op de website van Het Laatste Nieuws.

Nochtans vertelt de goede man niets nieuws. De Catechismus van 1997 meldt duidelijk dat de katholieke Kerk begraving boven crematie plaatst. Om het met de woorden van het huidige Canoniek Recht te zeggen: ‘Met aandrang beveelt de Kerk aan de vrome gewoonte te bewaren om de lichamen van de overledenen te begraven; zij verbiedt nochtans de crematie niet, tenzij deze laatste gekozen werd om redenen die met de christelijke leer in strijd zijn.’ (canon 1176, 3)
Hiermee toont de Kerkelijke Leer zich vandaag heel toegeeflijk. In de vroegere versie van het Kerkelijk Recht klonk het nochtans zo: ‘Als iemand heeft bepaald dat zijn lichaam moet worden overgeleverd aan de crematie, dan is het niet toegestaan zijn wil uit te voeren. Als deze is vastgelegd in een contract, een testament of een of andere akte, dan moet zij als niet geschreven worden beschouwd.’ (canon 1203, 2)

Niet geheel onlogisch, als je bedenkt dat wij (rooms-katholieken) wekelijks de verrijzenis van het lichaam belijden.
‘Monseigneur Léonard spreekt vooral voor eigen rekening. Zijn uitspraken verwonderen mij niet echt. Hij is een oude man met een oude visie’, zegt Johan Dexters, de voorzitter van de Belgische Begrafenisondernemers, in Het Laatste Nieuws.

Monseigneur Léonard spreekt vooral voor de katholieke rekening, volgens de aloude katholieke Traditie, zelfs met enige toegift. Wie niet katholiek is, moet zich niet aangesproken voelen. Simpel, toch?

Groeten
Rik
In Paradisum


4 opmerkingen:

 1. Iets anders: waar kunnen de naastbestaanden, vrienden, kennissen, enz. de teraardebesteling nog meemaken?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wij hebben op vraag een teraardebestelling kunnen meemaken. De begrafenisondernemer was ons meteen ter wille.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dat de Kerk de canones in het Wetboek van Canoniek Recht heeft verzacht m.b.t. de crematie, heeft mogelijk te maken met landen waar het begraven wettelijk is verboden en dus waar de plaatselijke kerkgemeenschap haar toevlucht wel moet nemen tot de crematie. Maar om iemand meteen af te branden omdat hij als bisschop voor de begrafenis is, getuigt van een zeer onverzoenlijke geest waarvan de vraag gesteld kan worden of zo'n geest wel van God komt.


  liefde en Trouw aan de Kerk.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Volledig akkoord met het kerkelijk standpunt. In de praktijk wordt de helft van de kerkelijke uitvaarten in onze streek gevolgd door crematie.

  BeantwoordenVerwijderen