Agenda

donderdag 26 december 2013

Zondag 29 december: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 december 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)Zondag in het Octaaf van Kerstmis

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Van De Kerckhove.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

dinsdag 24 december 2013

Tridentijnse Missen in de Kersttijd

Kapel H. Hart van Lindthout, Brussel:

Zondag 29 december - Zondag onder het octaaf van Kerstmis
10.00 uur: Hoogmis

St. Michaëlskapel, Niel-bij-As:

Dinsdag 24 december - Vigilie van Kerstmis
23.40 uur: Adventswake
24.00 uur: Plechtige Middernachtmis, gevolgd door de Dageraadsmis, waarin Kerstliederen worden gezongen (celebrant: pater H. Volk S.J.M.)

Woensdag 25 december - Hoogfeest van Kerstmis
10.00 uur: Plechtige Hoogmis 'Puer natus est nobis’ (celebrant: pater H. Volk S.J.M.)

Donderdag 26 december - H. Stefanus, eerste martelaar (Tweede Kerstdag)
10.00 uur: Hoogmis (celebrant: pater H. Volk S.J.M.)

Zondag 29 december - Zondag onder het octaaf van Kerstmis
10.00 uur: Hoogmis

Minimenkerk, Brussel:
Woensdag 25 december - Hoogfeest van Kerstmis
8.30 uur: Gelezen Mis
9.30 uur Hoogmis
17.30 uur: Vespers en Lof
18.30 uur: Gelezen Mis

Zondag 29 december - Zondag onder het octaaf van Kerstmis
9.30 uur: Gezongen Mis
  
Basiliek van het H. Bloed, Brugge:

Zondag 29 december - Zondag onder het octaaf van Kerstmis
16.30 uur: biechtgelegenheid
17.00 uur: Hoogmis (celebrant: EH Van de Kerckhove)

Kapel Christus Sacerdos, Maleizen:
Donderdag 26 december - H. Stefanus, eerste martelaar (Tweede Kerstdag)
10.30 uur: Hoogmis (celebrant: pater G. Verbeken S.J.M.)

St.-Jacobskerk, Antwerpen:
Zondag 29 december - Zondag onder het octaaf van Kerstmis
11.45 uur: Hoogmis

Basiliek van Kortenbos, St.-Truiden:
Zaterdag 28 december
7.30 uur: Gelezen Mis

Maranatha-kapel, Bierbeek:
Woensdag 25 december - Hoogfeest van Kerstmis
10.00 uur: Plechtige Hoogmis met Lof

Donderdag 26 december - H. Stefanus, eerste martelaar (Tweede Kerstdag)
10.00 uur: Hoogmis

Zondag 29 december - Zondag onder het octaaf van Kerstmis
10.00 uur: Hoogmis met Lof

zondag 8 december 2013

17 december: Tridentijnse Mis in Leuven (Kessel-Lo)

Op initiatief van een aantal studenten zal er op dinsdag 17 december 2013 een H. Mis volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opgedragen worden in Kessel-Lo.
De Mis vindt om 20u plaats in de H. Drievuldigheidskapel, De Becker Remyplein, Kessel-Lo. Celebrant is EH Paolo D'Angona.

woensdag 20 november 2013

Zondag 24 november: Traditonele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 24 november 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Laatste Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Knudsen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

woensdag 13 november 2013

Paus Franciscus feliciteert Petrusbroederschap

Paus Franciscus schreef naar aanleiding van de feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan van de priesterbroederschap St.-Petrus een felicitatiebrief. Hierin onderlijnt de paus dat de leden van de Petrusbroederschap "door het celebreren van de heilige mysteries volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (...), in trouw aan de levende traditie van de Kerk, bijdragen aan een beter begrip en in werking stellen van het Tweede Vaticaans Concilie." De paus nodigt hen uit om "volgens hun eigen charisma actief deel te nemen aan de missie van de Kerk in de wereld van vandaag door het getuigenis van een heilig leven, een sterk geloof en een inventieve en genereuze liefdadigheid."

Paus Franciscus heeft geen problemen met Tridentijnse Mis

Tijdens een bijeenkomst van de internationale lekenvereniging Una Voce in Rome, heeft kardinaal Hoyos, voormalig prefect van de Congregatie voor de clerus, gezegd dat paus Franciscus niet de bedoeling heeft om de toegang tot de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus in te perken. In traditionalistische kringen bestaat hierover enige vrees sinds Rome de Franciscanen van de Immaculata verbood om nog langer in de buitengewone vorm te celebreren.

Kardinaal Hoyos zei dat hij de paus recent nog ontmoet had en dat die hem vertelde dat hij geen probleem heeft met de oude ritus, noch met lekengroepen en verenigingen die ze willen promoten. Gevraagd naar de situatie bij de Franciscanen van de Immaculata, zei de kardinaal dat de paus in dit geval het gebruik van de nieuwe misorde geëist heeft omwille van de interne onenigheid binnen deze congregatie.

maandag 11 november 2013

Kardinaal Bartolucci RIP


Domenico kardinaal Bartolucci
7 mei 1917 - 11 november 2013


"Om de waarheid te vertellen, ik heb ze altijd en ononderbroken gevierd sinds mijn priesterwijding..."

Kardinaal Bartolucci over de traditionele Latijnse Mis (uit het interview van 12 augustus 2012).

Karmel van Alençon volgt weer oude ritus

De zusters Karmelietessen van de Karmel Sacré-Cœur de Jésus et de l’Immaculée Conception in Alençon (Normandië) keren volledig terug naar de oude ritus zoals die in de kloosters gebruikt werd tot aan de liturgiehervormingen na Vaticanum II.

Reeds in 2007, na het verschijnen van het motu proprio Summorum Pontificum, beslisten de zusters om op zon- en feestdagen de Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus te laten plaatsvinden. Tijdens de week werd nog de nieuwe Mis gecelebreerd. De zusters gaven toen reeds te kennen dat hun voorkeur uitging naar de oude ritus, verwijzend naar wat André Frossard zei: "Ik vind dat de nieuwe Mis niet contemplatief genoeg is, dat men er teveel praat en dat het gedeelte van het mysterie er erg ingeperkt is." De buitengewone vorm drukt volgens de zusters beter het sacrale, de liefde en de eerbied uit. "Het is een liefdevolle liturgie".


Na afspraken met de plaatselijke bisschop, Mgr. Jacques Habert, volgen de zusters sinds enkele dagen nu volledig het oude officie en de oude liturgie. De Missen worden opgedragen door een priester van het bisdom, bijgestaan door priesters van de Petrusbroederschap.

Bron

Doopsel van volwassenen en heilig Vormsel in de buitengewone vorm

Zaterdag 9 november 2013 diende Mgr. Jan Hendrik, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus het doopsel en vormsel toe in de Agneskerk in Amsterdam. Deze kerk is de personele parochie van de Petrusbroederschap in Nederland. Eén van de volwassenen die gevormd werd, is een jonge man die regelmatig de maandelijkse Tridentijnse Mis in de Basiliek van het Heilig Bloed in Brugge bijwoont.

De bisschop publiceerde op zijn website de volgende impressie van deze bijzondere gebeurtenis:

Twee volwassenen ontvingen op 8 november in de Amsterdamse Sint Agneskerk het heilig doopsel en vormsel, dat laatste sacrament samen met drie anderen die toetraden tot de katholieke Kerk - onder hen een jonge man uit een Pinksterkerk- of de draad van het katholiek geloof weer oppakten. Voor mij was het de eerste keer dat ik deze plechtigheden in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (“Tridentijnse Mis”) heb gedaan.
Gelukkig werd ik deskundig door de ritus geleid door de pastoor van de personele parochie voor gelovigen die verbonden zijn met de Tridentijnse vorm, pater Martin Knudsen. Natuurlijk vielen mij zo'n eerste keer de verschilen op met de gewone vorm van de Romeinse ritus, met name dat verschillende elementen van het catechumenaat, in de buitengewone vorm zijn samengebracht in de doopplechtigheid zelf. Mede door de herhalingen brengt deze klassieke vorm van de Romeinse ritus de scheiding tussen het leven vóór het doopsel en erna zeer duidelijk over, evenals de keuze die de dopeling moet maken vóór Christus; ook wordt de macht van de Satan (mede door de veelvuldige herhaling van de exorcismen) beklemtoond en de grotere macht van God met wiens hulp wij tegen het kwaad moeten strijden. Mooi vond ik bijvoorbeeld dat de dopelingen bij het betreden van de kerk plat op de grond gaan liggen, zoals de wijdelingen in de wijdingsliturgie.
Het zal niet voor iedereen de meest geëigende vorm zijn, mede omdat door het Latijn veel van deze betekenis zal ontsnappen aan de gelovigen die de plechtigheid volgen, maar voor mij als bisschop gaf het zeker wel devotie.

zaterdag 2 november 2013

Paus Franciscus draagt Mis 'ad orientem' op

Donderdag 31 oktober 2013 heeft paus Franciscus voor het eerst publiek een H. Mis 'ad orientem' opgedragen. Dit wil zeggen dat hij tijdens de H. Mis zgn. 'met de rug naar de gelovigen' stond. Dit is de traditionele wijze om de H. Mis te vieren. De celebrant richt zich samen met de gelovigen naar het Oosten (symbool voor de Verrezen Heer) en naar het tabernakel. Deze wijze van vieren raakte na de liturgiehervormingen in de jaren 1970 in onbruik, hoewel ze nog steeds voorzien is in het nieuwe missaal van paus Paulus VI.
Paus Franciscus droeg de H. Mis op in de St.-Pietersbasiliek, aan het graf van zijn voorganger, de zalige paus Johannes Paulus II.

zaterdag 26 oktober 2013

H. Missen met Allerheiligen en Allerzielen (update)

Op de volgende plaatsen in Vlaanderen kan men met Allerheiligen (vrijdag 1 november) en/of Allerzielen (zaterdag 2 november) de H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus bijwonen. Dit in eenheid met de plaatselijke bisschop.


St.-Michaëlskapel, Niel-bij-As:
1 november: plechtige Hoogmis om 10u
2 november: gezongen zielenmis om 10u, aansluitend gelezen zielenmis; 18u30: derde zielenmis

Basiliek van het H. Hart, Antwerpen (de Merodelei):
2 november: zielenmis om 8u15

Miniemenkerk, Brussel:
1 november: 9u30
2 november: gelezen mis om 9u en om 9u30, gezongen mis om 11u

Kapel van het H. Hart, Brussel:
1 november: 10u

St.-Annakapel, Watermaal-Bosvoorde:
1 november: 10u30
2 november: 11u

Basiliek van Kortenbos, Sint-Truiden:
2 november: 7u30

Oud Kooster, Maleizen:
1 november: 18u

Heeft u weet van andere misgelegenheden: contacteer ons via mysteriumfidei@catholic.org.

donderdag 24 oktober 2013

Nieuwe uurregeling abdij van Wisques

De nieuwe uurregeling in de St.-Paulusabdij in Wisques is als volgt:


Officie

5u15: Metten en Lauden (op zondag 4u50)
6u40 - 7u: gelezen Missen (duur: ongeveer 30-35 minuten)
8u15: Priem
10u: Terts en conventuele gezongen Mis
12u50: Sext
14u35: None (zondag om 15u, donderdag om 14u30)
18u00: Vespers (zon- en feestdagen om 17u00, op donderdag tussen 3 mei en 14 september om 15u30)
20u30: Completen

De kerk is geopend vanaf de metten tot het einde van de Sext en van de None tot het einde van de Completen.


Abdijwinkel

in de week: 11u30 - 12u30 en 15u00 - 17u30
zon- en feestdagen: 11u30 - 12u30, 15u20 - 16u45 en 17u45 - 18u30


Contact en adres

Abbaye Saint Paul de Wisques
Rue de l’école
62219 Wisques
Frankrijk
Tel.: +33 3 21 12 28 50
Mail : contact (at) abbaye-saint-paul-wisques.com

woensdag 23 oktober 2013

Zondag 27 oktober: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 27 oktober 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Feest van Christus Koning

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Herman.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

maandag 21 oktober 2013

De liturgische hervorming heeft zich verwijderd van wat Vaticanum II wilde

"De liturgische hervorming heeft zich in haar concrete realisatie steeds meer verwijderd van wat Vaticanum II wilde. We hebben een in een show gedegenereerde liturgie waar men probeert de religie interessant te maken met behulp van modieuze dommigheden en verleidelijke gezegdes, met kortstondige successen bij de groep van liturgieproducenten en een meer uitgesproken afstandelijke houding bij diegenen die in de liturgie niet de spirituele showmaster zoeken, maar de ontmoeting met de levende God, voor Wie elk 'doen' nietszeggend wordt."

Kardinaal Joseph Ratzinger, Gedenkschrifft für Klaus Gamber, Keulen 1989.

vrijdag 18 oktober 2013

Woensdag 23 oktober: lezing over de Eucharistische Gebeden in Brugge

Uitnodiging:

Thomas More Genootschap - kern Brugge
Woensdag 23 oktober 2013

14u30

Lof, biechtgelegenheid en rozenhoedje in de huiskapel van het Begijnhof, nr. 30
Daarna lezing over 
“De Eucharistische gebeden”

Gastspreker: E.P. Robert Matheus, Ere - Rector bij de contemplatieven “Dochters van het H. Hart van Jezus” (basiliek in de Merodelei te Berchem-Antwerpen)

Een voorgaande conferentie in mei handelde over “de Heilige Eucharistie en de missiezending van de Kerk”. Er kwamen heel wat vragen i.v.m. de voorgeschiedenis van de eucharistische gebeden. Op deze vragen wordt er nu een antwoord geformuleerd. Er wordt dus gesproken over de voorgeschiedenis en de geschiedenis van de eucharistische gebeden en de "verschillende families" van eucharistische gebeden.

dinsdag 15 oktober 2013

Foto's St.-Paulusabdij Wisques

Zoals we eerder reeds schreven, werd de St. Paulusabdij van Wisques (Wizeke, nabij de Belgische grens) op 10 oktober overgedragen aan de monniken van Fontgombault. Sinds 11 oktober volgt de abdij de gewoonten en regel van de abdij van Fontgombault, in het bijzonder het gebruik van de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.

Het Franse weekblad Famille Chrétienne publiceerde een verslag van deze gebeurtenis: klik hier.

En hier kunt u een fotoreportage bekijken.

zondag 13 oktober 2013

Tweede 'Summorum Pontificum'-bedevaart naar Rome


Van 24 tot 27 oktober 2013 wordt voor de tweede keer een "Summorum Pontificum"-bedevaart naar Rome georganiseerd. Met deze bedevaart willen priesters en gelovigen uit de hele wereld dank zeggen voor het motu proprio Summorum Pontificum waarmee de traditionele liturgie geherwaardeerd werd.


Onlangs richtte kardinaal Burke de volgende boodschap tot de pelgrims:

Beste Summorum Pontificum-pelgrims,

Uw jaarlijkse bedevaart naar Rome nadert. Weet dat ik, in deze tijd van geestelijke voorbereiding voor deze gebeurtenis, voor u allen de zegen afsmeek van de Allerheiligste Drie-eenheid, opdat u in overvloed genaden moogt ontvangen, nu en vooral tijdens de liturgische diensten waaraan u eind oktober zult deelnemen in de Eeuwige Stad.

Dat de vurigheid van uw gebed en geloof, die een nieuwe impuls zullen krijgen bij de Stoel van St. Petrus, mag beloond worden met talrijke zegeningen voor u, uw naasten en in de eerste plaats voor de Heilige Vader en de Heilige Kerk. Dat God u zegene!

Raymond Leo Cardinal Burke
5 oktober 2013
Het programma van de bedevaart ziet er als volgt uit:

woensdag 9 oktober 2013

Bedevaart OLV van Foy: verslag en foto's

Op de website van de Petrusbroederschap in België is een verslag alsook een aantal foto's terug te vinden van de bedevaart van Leffe naar OLV van Foy op zondag 29 september 2013.

Klik hier

dinsdag 8 oktober 2013

Aartsbisdom Utrecht treedt op tegen liturgisch misbruik

Gelezen op de site van het aartsbisdom Utrecht:

Kardinaal Eijk neemt sanctie tegen pater
Aanleiding is ‘ongeldige Mis’


Kardinaal Eijk heeft pater H.J.M. Huis in ‘t Veld O.P., priester-assistent in de parochie St. Jan de Doper, ontslagen als priester-assistent in deze parochie. Verder wordt het pater Huis in ‘t Veld gedurende de periode van één jaar verboden om in de parochie St. Jan de Doper publiek de Heilige Eucharistie te vieren. Niet zoals sommige media op basis van een bericht van RTV Utrecht beweren omdat hij ‘vergat’ de consecratiewoorden (“Want dit is Mijn Lichaam…) uit te spreken, maar omdat onder meer het gehele Eucharistisch gebed ontbrak. Daardoor is deze Mis zelfs ongeldig. Pastoor W. Griffioen, tevens voorzitter van het parochiebestuur, heeft zelf de gang van zaken bij het bisdom aangekaart.

6 nieuwe seminaristen bij SJM

P. Bentlage, Generaal-overste, bij paus Franciscus.
De Servi Jesu et Mariae (Dienaren van Jezus en Maria) starten het nieuwe opleidingsjaar met zes nieuwe seminaristen. Het gaat om drie Duitsers, een Oostenrijker, een Fransman en... een Vlaming. Daarnaast zijn er nog een Amerikaan en een Australiër die een periode willen meeleven met de gemeenschap, met het oog op een eventuele intrede.

De SJM werd in 1988 opgericht door de Duitse jezuïet P. Hönisch. Onlangs vierde de gemeenschap haar 25ste verjaardag met een bedevaart naar Rome.

zaterdag 5 oktober 2013

Frankrijk: 1 op 3 nieuwe seminaristen buiten diocesane circuit

Dit jaar telt het seminarie van het Instituut Christus Koning 9 nieuwe Franse seminaristen. Van de 20 nieuwe seminaristen bij de Petrusbroederschap in Wigratzbad zijn er 12 Fransen. Nog eens 12 Fransen zijn ingetreden in het seminarie van de Priesterbroederschap Pius X. Naast deze 'traditionalistische' congregaties kent ook de 'Communauté St Martin' een stevige groei met maar liefst 31 nieuwe Franse seminaristen. Hiermee komen we op 64 nieuwe seminaristen in Frankrijk, buiten het 'diocesane circuit' (zonder rekening te houden met de religieuze roepingen). Als het aantal nieuwe seminaristen in de diocesane seminaries gelijk blijft (127 in 2012), wil dit zeggen dat 1 op 3 seminaristen in Frankrijk de keuze maakt voor een opleiding buiten het bisdom. Hierbij moet gezegd worden dat heel wat diocesane Franse seminaries geen volk meer trekken. Het gros van de seminaristen is te vinden in meer traditioneel ingestelde seminaries zoals dat van het bisdom Fréjus-Toulon of dat van Vannes.

woensdag 2 oktober 2013

Abdij van Wizeke neemt nieuwe start

Zoals we eerder reeds meldden, wordt de St.-Paulusabdij van Wizeke (Wisques) in Frans-Vlaanderen binnenkort 'overgenomen' door de abdij van Fontgombault. Wisques ligt bij St Omer, ongeveer 30 km van Poperinge.

Sinds januari wordt de verhuis voorbereid van de monniken uit Fontgombault die de overblijvende paters van Wisques zullen versterken. Ondertussen werd ook het orgel gerestaureerd. De definitieve komst van de paters is vastgelegd op donderdag 10 oktober 2013.

maandag 30 september 2013

FSSP viert 25-jarig bestaan in Rome


Vrijdag 18 oktober viert de Priesterbroederschap St.-Petrus haar 25-jarig bestaan met een Plechtige Mis in de kerk van de Santissima Trinità dei Pellegrini, de door Benedictus XVI opgerichte personele parochie van de priesterbroederschap.
De Mis, opgedragen door EH Berg, zal die dag live te volgen zijn op Livemass.net om 11u30.

donderdag 26 september 2013

Zondag 29 september: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 september 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Kerkwijdingsfeest van de H. Aartsengel Michaël

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Knudsen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

Zondag 6 oktober: Tridentijnse Mis in Brasschaat

Op zondag 6 oktober wordt om 10u een H. Mis volgens de buitengewone vorm opgedragen in de Foyer de Charité te Brasschaat. De celebrant is E.H. Van De Kerckhove.

Adres:
Foyer Marthe Robin
Kapelsesteenweg 208
2930 Brasschaat
Tel. 03-645 14 67
e-mail: foyer.marthe.robin@skynet.be

Zaterdag 28 september: Ledendag VWHLL in Antwerpen met kardinaal Eijk

Uitnodiging vanwege de Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie:

Beste vriend van de Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie (VWHLL)

U wil eens mooie en biddende liturgische vieringen meemaken zonder naar een Mis van de oude vorm van de ritus te moeten gaan: dat is mogelijk.

Als afsluiter van het jaar van het geloof in de Sint-Jacobskerk van Antwerpen, wordt kardinaal W. Eijk uit Utrecht (NL) uitgenodigd voor het volgende programma, naar aanleiding van de 12e ledendag van de VWHLL:


11.00 uur
Pontificale Latijnse Mis volgens het missaal van Paulus VI. Hoofdcelebrant Z. Em. Kardinaal Wim Eijk, (Aartsbisschop van Utrecht, NL) m.m.v. Chorale Sancti Jacobi o.l.v. Dirk Baeten & Peter Strauven, organist
12.30 uur Broodmaaltijd (inschrijving nodig)
14.30 uur Lezing van Kardinaal Wim Eijk (inschrijving nodig) over het thema: 'Wat stond Benedictus XVI voor ogen met het Jaar van het Geloof?'
16.00 uur Pauze
16.15 uur Latijnse vespers & Lof

Datum: zaterdag 28 september 2013 Plaats: Collegiale kerk Sint-Jacob-de-Meerdere, Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen

Wie de gehele Ledendag wenst mee te maken, inclusief de broodmaaltijd met soep, kan zich inschrijven tot uiterlijk 25 september 2013 en dit uitsluitend door financiële regeling via rekeningnummer: BE97 8900 2429 0649 (BIC: VDSP BE91), met duidelijke vermelding van naam, voornaam, 'Ledendag 2013' en aantal personen.

Deelname resp. € 10 (gehele programma, inclusief lunch en lezing van de Kardinaal) of € 6 (alleen de lezing). Er is vrije toegang voor de Mis, de Vespers en het Lof.


Met de hoop u te ontmoeten op die dag.

Met vriendelijke groeten.

P. François, pr.
Voorzitter VWHLL

Tridentijnse Missen in de St. Jacobskerk in Antwerpen

Op de volgende dagen wordt de komende maanden in de St. Jacobskerk in Antwerpen een H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus opgedragen, dit telkens om 11u45:

- zondag 29/09 : Gedachtenis van de H. Michaël, aartsengel : voor het zieleheil van de heer en mevrouw WEYNS-VAN DER MEERSCHE
- zondag 06/10 : GEEN H. Mis (die dag gaat de Scheldewijdingsprocessie uit in de parochie van Sint-Paulus)
- zondag 13/10 : 21e zondag na Pinksteren
- zondag 20/10 : 22e zondag na Pinksteren
- zondag 27/10 : Christus Koning : voor het zieleheil van de heer en mevrouw MAES-ROLLIER
- vrijdag 01/11 : Allerheiligen: GEEN H. Mis
- zondag 03/11 : GEEN H. Mis
- zondag 10/11 : 25e zondag na Pinksteren
- zondag 17/11 : 26e zondag na Pinksteren
- zondag 24/11 : Laatste zondag na Pinksteren : voor het zieleheil van de heer en mevrouw SNOECK-WEYNS
- zondag 01/12 : GEEN H. Mis
- zondag 08/12 : 2e zondag van de Advent
- zondag 15/12 : 3e zondag van de Advent
- zondag 22/12 : 4e zondag van de Advent : in dankbare herinnering en voor het zieleheil van Mgr. Luc DE MAERE en E.H. De Jong, pastoors van onze parochie. In beginsel zal dit een gezongen mis zijn die wordt opgeluisterd door het ensemble Rorate caeli. U bent van harte uitgenodigd.
- woensdag 25/12 : KERSTMIS
- zondag 29/12 : Zondag onder het octaaf van Kerstmis

donderdag 5 september 2013

Bedevaart naar OLV van Foy - zondag 29 september

Op zondag 29 september vindt de 20ste bedevaart naar OLV van Foy plaats.


Samenkomst aan de kerk van Leffe (Dinant) om 10u.
Voettocht van 12 km naar Foy-Notre-Dame
H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus om 16u30

Meer informatie: http://www.pelefoy.be/
Voor jongeren wordt dit jaar ook een tweedaagse bedevaart georganiseerd, vertrek op zaterdag 28 september aan de kapel van de Petrusbroederschap in Namen (citadel). We wandelen naar Leffe (ongeveer 30 km), waar we overnachten. Inschrijven en praktische informatie via: jobrion1988@gmail.com

dinsdag 20 augustus 2013

Zondag 25 augustus: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 25 augustus 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

14de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EP Verbeken SJM.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

zondag 21 juli 2013

Zondag 28 juli: traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 28 juli 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

10de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Knudsen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

donderdag 18 juli 2013

Nieuw priesterseminarie in de buitengewone vorm

Vanaf september 2013 start het bisdom Fréjus-Toulon met een priesteropleiding voor seminaristen die zich verbonden voelen met de buitengewone vorm van de liturgie (Tridentijnse ritus). Naast het gewone seminarie wordt een huis geopend voor deze seminaristen van binnen en buiten het bisdom. Ze zullen er een gemeenschapsleven voeren. Ze volgen les in het gewone seminarie, maar in hun huis krijgen ze extra lessen Gregoriaans en de volledige praktische en theoretische opleiding om de sacramenten in de buitengewone vorm te kunnen toedienen.

De liturgie eigen aan dit vormingshuis (Mis en officie) is de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Elke morgen wonen de seminaristen de traditionele Mis bij, behalve één dag waarop ze samen met de andere seminaristen deelnemen aan de Mis in het seminarie. De wijdingen zullen eveneens in de buitengewone vorm worden toegediend (ook de lagere wijdingen die in de nieuwe ritus werden geschrapt). De seminaristen krijgen ook de toelating om de soutane te dragen vanaf ze de tonsuur ontvangen.

Hun praktische stages zullen de seminaristen kunnen lopen in parochies binnen het bisdom waar de liturgie volgens de buitengewone vorm gevierd wordt.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de rector van het nieuwe seminarie, EH Marc de Saint-Sernin (+33 6 22 85 22 17).

woensdag 10 juli 2013

De nieuwe bisschop van Luik over de traditionele Latijnse Mis

In een interview dat vandaag in La Libre verscheen, heeft Mgr. Delville, die zondag bisschop van Luik wordt, het ook over de buitengewone vorm van de Romeinse ritus:

(...)
U zei dat de "clans" binnen de Kerk met elkaar moeten praten. Eenheid in verscheidenheid, is dit de grote uitdaging?

We staren ons blind op een links-rechts of een progressieve-traditionalistische visie. Vandaag zien we beter dat er geen ideale positie bestaat. Er is een verscheidenheid die desalniettemin een rijkdom is.

Is het in deze geest dat u soms de Mis volgens de voorconciliaire ritus viert in de kerk van het H. Sacrament in Luik?

Ja. Er is een rijkdom en een schoonheid in de ritus van voor Vaticanum II die een herwaardering verdient. We moeten de wederzijdse uitsluiting stoppen. Eric de Beukelaer, als deken van het centrum, heeft dezelfde wens.
(...)

(tip: Belgicatho)

H. Missen in de St.-Jacobskerk in Antwerpen tijdens de zomermaanden

Tijdens de zomermaanden geldt de volgende regeling voor de H. Missen volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus in de St.-Jacobskerk in Antwerpen:

Zondag 14 juli: geen H. Mis in de buitengewone vorm
Zondag 21 juli: H. Mis in de buitengewone vorm om 11u45
Donderdag 25 juli (Patroonsfeest St.-Jacob): geen H. Mis in de buitengewone vorm
Zondag 28 juli: geen H. Mis in de buitengewone vorm
Zondag 4 augustus: H. Mis in de buitengewone vorm om 11u45
Zondag 11 augustus: geen H. Mis in de buitengewone vorm
Donderdag 15 augustus (Maria Tenhemelopneming): geen H. Mis in de buitengewone vorm

dinsdag 9 juli 2013

Bryan Houghton over de liturgiehervormingen

Bryan Houghton, een Engelse priester (1911-1992), schreef in zijn autobiografie "Rejected Priest" (1990, in het Frans "Prêtre rejeté") lezenswaardige dingen over de liturgiehervormingen en de crisis in de Kerk.

Enkele citaten:

"Ze hebben dus een ascetische mis gewild in plaats van een aanbiddende mis - actie in plaats van contemplatie." (p. 94)

"In de oude mis sprak men van hart tot hart - cor ad cor loquitur. Vandaag spreken we in de mis, maar het hart zwijgt. Voor de devotie is er geen plaats meer." (p. 100)
"De mis in het Engels is geen antwoord op de vraag van de gelovigen; ze werd door de hiërarchie opgelegd. Dit was zuiver clericalisme, nooit eerder gezien." (p. 127)

"In de zin dat de priesters ze vroeger opvatten, bestaat de pastoraal erin om getuigenis af te leggen van de dogma's die de Kerk onderwijst op grond van haar goddelijke autoriteit. Maar nu hebben noch het dogma, noch de autoriteit recht van spreken in de 'gesprekskringen'. Hieruit volgt dat het woord "pastoraal" in deze context precies de tegenovergestelde betekenis krijgt: het wil zeggen "niet dogmatisch" en "zonder autoriteit". (p. 173)

"De kasten van de Index (van de verboden boeken - red.) werden geleegd om plaats te maken voor een explosief boek: het oude Romeinse missaal." (p. 175)

zondag 30 juni 2013

Zaterdag 3 augustus 2013: Traditionele Latijnse Mis in Oostakker

Op zaterdag 3 augustus 2013 zal EH Peter van de Kerckhove om 12 uur een traditionele Latijnse Mis opdragen in de basiliek van Oostakker-Lourdes (bij Gent).

donderdag 27 juni 2013

Zondag 30 juni: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 30 juni 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

6de Zondag na Pinksteren

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Knudsen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

woensdag 26 juni 2013

Herdenkingsmis Pater Karel Van Isacker S.J.

Honderd jaar geleden - op 26 juni 2013 - werd Pater Karel Van Isacker s.j. te Mechelen geboren. Pater Van Isacker stierf in 2010, daags na zijn 65-jarig priesterfeest, op 97-jarige leeftijd.

Om dit te gedenken zal te zijner ere op zondag 30 juni 2013 om 10.00 uur in de St. Michaelskapel aan de Caelenberg 40 te Niel-bij-As een plechtige Heilige Mis worden opgedragen door Pater Gert Verbeken s.j.m.

De Schola Cantorum uit Achel zal de Gregoriaanse gezangen verzorgen.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Om zijn levenswerk verder te kunnen zetten is elk steuntje welkom.
v.z.w. Caelenberg,
IBAN BE33 0013 9285 67 46
BIC: GEBABEBB

Meer info: www.caelenberg.info

maandag 17 juni 2013

Steun Opgrimbie

Ingezonden oproep:

Lieve mensen,

Stel je het volgende voor. Je droomt van je eigen stek, je eigen thuis, waar je wil wonen samen met de mensen waar je het meest van houdt.

Je zoekt en vindt een plek, mooi in het groen gelegen, in de stilte. Precies wat je zocht. Je bevraagt je, je maakt plannen voor een gezellig huis en bezorgt die aan de bevoegde diensten. Alles gaat vlot, je krijgt je bouwvergunning, je zoekt aannemers, en je begint te bouwen. Eerst maak je een eerste deel van het huis af waar je alvast intrekt, terwijl je de rest plant zodra je er de mogelijkheden voor zal hebben.  Bouwen kost nu eenmaal veel en alles tegelijk gaat niet.

Je bent zielsgelukkig, want alles beantwoordt precies  aan je verwachtingen.

Dan verandert de mooie droom plots in een nachtmerrie. Omwille van opmerkingen en bezwaren van enkele buren, die je nooit van dichtbij ontmoet hebt, waar je niets tegen hebt, integendeel, je had zo gehoopt op prettige contacten, wordt er een rechtszaak tegen je bouw ingespannen. En de rechter komt tot de verbijsterende conclusie dat jouw bouwvergunning niet langer geldig is. Ze wordt ingetrokken!

Dit kan toch niet! Hoe is dat nu mogelijk? Je had toch alles helemaal volgens de wet gedaan. Toch blijkt het omwille van allerhande haken en ogen in die wet mogelijk dat het huis waar je al in woont, waar je al zoveel aan gedaan hebt, waar je nog zoveel aan wou doen, er nu ineens 'zonder vergunning' staat!

Je gaat in beroep, zoekt alle wettelijke mogelijkheden om het onrechtvaardige van deze situatie te proberen recht te zetten, en ja, gelukkig functioneert de rechtsstaat. Er wordt je opnieuw een vergunning afgeleverd.

De opluchting is echter van korte duur. Er komt een nieuwe rechtszaak en weer wordt de vergunning ingetrokken. Er is intussen een hele groep gegroeid die jou blijkbaar niet moet. Wat doet dat pijn. Waarom toch? Je hindert toch niemand? Er wordt gezegd dat je in een natuurgebied gebouwd hebt. Waarom heeft men je dan laten starten? Bovendien had de grond waarop je bouwde helemaal niet de stedenbouwkundige status van beschermd natuurgebied toen jij begon met de werken, toen er aan jou een geldige bouwvergunning werd uitgereikt. Bestaat er dan niet zoiets als rechtszekerheid in een democratisch land?

zondag 2 juni 2013

Tridentijnse Mis in Louvain-la-Neuve

Een lezer laat ons weten dat EH Jean-Pierre Delville, die vanaf juli de nieuwe bisschop van Luik zal zijn, ook één van de initiatiefnemers is van een wekelijkse Mis in de buitengewone vorm aan de universiteit van Louvain-la-Neuve. 
Sinds 27 mei 2013 vindt deze Mis elke maandag om 12u55 plaats in de kapel van het Petite Maison Blanche, verte voie 53 dans le quartier de Lauzelle. Naast EH Delville (die overigens ook regelmatig de oude Mis opdraagt in de kapel van het Heilig Hart in Brussel), dragen ook EH Didier Schmitz en Mgr. Roger Gryson er de Mis op.

vrijdag 31 mei 2013

Nieuwe bisschop van Luik celebreert in de oude ritus

Morgen, zaterdag 1 juni, zal EH Jean-Pierre Delville ter gelegenheid van het Feest van het Heilig Sacrament in Luik een Mis opdragen in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Vandaag maakte het Vaticaan bekend dat EH Delville in juli de nieuwe bisschop van Luik wordt.
De homilie tijdens de Mis wordt gehouden door EH Eric de Beukelaer, deken van Luik en bekend als voormalig woordvoerder van de Belgische bisschoppen.

 

vrijdag 24 mei 2013

Zondag 26 mei: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 26 mei 2013 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)

Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

Zondag 26 mei: Bedevaart van de Traditie naar Scherpenheuvel


woensdag 22 mei 2013

Liturgische vormingsdagen voor de buitengewone vorm in juli 2013

Al enkele jaren organiseert de Vereniging voor Latijnse liturgie met succes vormingsdagen voor priesters om de buitengewone vorm van de Romeinse ritus aan te leren. Dit jaar vindt deze 'cursus' plaats van 8 tot 10 juli, in Heiloo (Noord-Holland).

De uitnodiging:

07-07-2007 was een bijzondere dag, omdat Paus Benedictus XVI toen met het motu proprio Summorum Pontificum de viering van de Tridentijnse liturgie onder de aandacht bracht van ons als priesters en van alle gelovigen.

Dit gebeuren heeft een aantal priesters uit verschillende bisdommen dat al vertrouwd is met deze vorm van liturgie, bijeengebracht om u allen een aanbod te doen voor instructie- en vormingsdagen.

In gesprekken en ontmoetingen hebben wij gemerkt dat er onder de priesters belangstelling is, maar dat de kennis en de vaardigheid ontbreken om over een drempel heen te stappen om de liturgie van de Eucharistie in de buitengewone vorm te kunnen vieren. Hierbij willen wij - voor inmiddels de derde keer - een helpende hand bieden!

Wij willen u daarom in broederlijke collegialiteit uitnodigen voor een drietal vormingsdagen, van maandag 8 juli tot en met woensdag 10 juli 2013 in het heiligdom Maria ter Nood te Heiloo. Het doel van de dagen is enerzijds het praktisch oefenen van de oude liturgie en anderzijds het beter leren kennen van haar theologische en spirituele bronnen. Dit jaar bieden wij aan:
- Viering van de stille Mis (voor beginners);
- De gezongen Mis (missa cantata);
- De Drieherenmis; functies van diaken, subdiaken, priester;
- Viering lof/doopsel/huwelijk/uitvaart volgens het missaal van 1962 (onderwerpen naar voorkeur);
- Uitleg Breviarium Romanum 1962;
- Informatie over bijzonderheden als quatertemperdagen/gulden mis/kruisdagen/ sacramentalia volgens het oude rituale.

Welkom zijn priesters, diakens, religieuzen en priesterstudenten. Priesters kunnen ook een misdienaar of acoliet meebrengen. Deze dienen eveneens aangemeld te worden. 

Inschrijven en praktische informatie.

dinsdag 21 mei 2013

Lezing in Brugge: De H. Eucharistie en de missiezending van de Kerk

Uitnodiging
Thomas More Genootschap Brugge
Woensdag 22 MEI 2013

Wij verzamelen in de huiskapel van het Begijnhof, nr. 30 tegen 14.30u. Wij zullen een Lof houden en het rozenhoedje bidden bij het H.Sacrament. Tijdens het rozenhoedje is er tevens biechtgelegenheid. Daarna gaan we samen naar onze vergaderruimte in het nr. 5

Lezing “De H. Eucharistie en de missiezending van de Kerk
Gastspreker: E.P. Robert Matheus, Rector bij de contemplatieven “Dochters van het H. Hart van Jezus” (basiliek in de Merodelei te Berchem- Antwerpen)

In deze Pinksterdagen en in het jaar van het geloof verdient het belangrijkste sacrament, nl. dat van de Heilige Eucharistie onze bijzondere aandacht en evenzo de missiezending van de Kerk die er mee samengaat.

maandag 20 mei 2013

Bedevaart naar Chartres (5)De Mis in de Notre Dame in Parijs, zaterdag 18 mei 2013, voor de start van de bedevaart.

Bedevaart naar Chartres (4)

-->
Een levensregel

Beste bedevaarders,

Misschien hebben jullie al nagedacht hoe je na deze bedevaart alle goede voornemens die je tijdens deze dagen gemaakt hebt, in de praktijk zult brengen.
Ja, je moet je leven veranderen. Je moet je bekering vervolledigen opdat je leven zijn volledige zin zou krijgen en al wat je doet meer doeltreffend zou worden (want beter georiënteerd). Ja, je wilt dit, maar het lijkt misschien moeilijk. We hervallen zo gemakkelijk in onze oude gewoontes.
Waarom zou je dan niet de beslissing nemen om een persoonlijke levensregel te kiezen? Dit zal je helpen om je roeping te beantwoorden en om te leven overeenkomstig de voornemens die je gemaakt heeft. En met de genade van God zal je je er ook aan houden.

I.            Wat is een levensregel?
Het is de manier om door de juiste keuze van de middelen elke dag meer de heiligheid te bereiken, overeenkomstig de plichten van staat die de onze zijn. Een levensregel aannemen is absoluut noodzakelijk. Zonder levensregel blijven al onze goede voornemens vaak vrome gedachten. Gustave Thibon zei dat waar de regel niet gevolgd wordt, de liefde verdwijnt.

II.             Hoe moet je een levensregel toepassen?
Er zijn drie basisvoorwaarden:
- Jouw levensregel rust op een gewetensonderzoek: enkel het leven dat Onze Heer jou voorstelt is interessant. De levensregel is geen karkas, maar een teken van voorkeur, een echt verlangen om te leven zoals God het van je vraagt.
- Ten tweede moet jouw levensregel persoonlijk zijn, dus op de maat van eenieder. De hulp van een geestelijke leider is onontbeerlijk om de levensregel concreet in te vullen en om ze nadien trouw te kunnen volgen.
- Tenslotte ligt de mate waarin de levensregel een succes wordt in het evenwicht binnen de levensregel

III.             Hoe zal de levensregel vrucht dragen?
De levensregel moet op vier belangrijke vlakken van je leven vrucht dragen: het geestelijk leven, de geestelijke strijd, de persoonlijke vorming en je plichten van staat:

1.            Het geestelijk leven
Vergeet nooit dat het hart van het christelijke leven jouw persoonlijke vereniging met Onze Heer Jezus is. Deze vereniging versterken is dus een absolute prioriteit.
Om dit te doen moet je drie belangrijke middelen met zorg onderhouden:
- een leven van dagelijks gebed: morgen- en avond gebed, een tijd van aanbidding, rozenhoedje – aan jou om te kiezen wat je redelijkerwijze kunt doen.
- een regelmatig sacramenteel leven: biecht (eenmaal per maand is een goed gemiddelde); het goed voorbereid ontvangen van de Communie, met een goede dankzegging achteraf
- geestelijke leiding is een grote steun. Het helpt je om je gebedsleven goed te verdiepen en om de geestelijke strijd goed te voeren.

2.            De geestelijke strijd
Niemand ontsnapt eraan omwille van de kwetsuur die we opliepen door de erfzonde. Hoe vecht je?
- de gelegenheden tot zonde vermijden: gevaarlijke ontmoetingen vermijden, het uitgaan, bepaalde evenementen, twijfelachtige films bekijken.
- organiseer je dag goed: waak erover dat je geen tijd verliest met computerspelletjes, facebook, surfen enz. De computer is voor velen van ons de grootste oorzaak van een onevenwichtig leven. Je moet echt keuzes maken en je bevrijden van deze nieuwe drugs. Let ook op met de verslaving aan je gsm, ipod enz. Dit leidt er gemakkelijk toe dat echte communicatie niet meer mogelijk is en dat er oppervlakkige schijnrelaties gevormd worden
- vecht tegen je tekortkomingen: je hoogmoed, gierigheid, onkuisheid, afgunst, gulzigheid, je choleriek karakter, je luiheid…
- ontwikkel tenslotte de volgende deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, moed, evenwichtigheid enz.

3.            Je persoonlijke vorming
De persoonlijke vorming is altijd belangrijk geweest, maar is vandaag van allergrootst belang. Tegen de achteruitgang van het denken en de invloed van de massacultuur moeten we vechten. De levensregel moet je geestelijk leven structureren en voeden en ook jouw intellectueel leven in het algemeen.
Een gezond gebruik van je tijd laat toe om de geschikte middelen hiervoor te gebruiken: lezingen, conferenties, zomercursussen, vormingsgroepen enz. Neem bijvoorbeeld elke avond 10 minuten de tijd om ernstig in een vormend werk te lezen. In één maand lees je zo een volledig boek!

4.            De plicht van staat
Tenslotte zal je levensregel je helpen om je plichten van staat te vervullen. Vergeet niet dat de heiligheid die God van je verlangt niet vrijblijvend is, maar bereikt wordt door een heel trouw vervullen van je plichten van staat, in een bovennatuurlijke geest.
Een student moet dus zijn studie ernstig nemen; de huisvader moet zijn beroep echt christelijk beleven, zonder zijn vrouw en gezinsleven te verwaarlozen; de huismoeder moet zich zo organiseren dat ze zich goed met haar kinderen kan bezig houden en tijd heeft voor haar man. Weet ook dat God van je verwacht dat je alles wat je gratis gekregen hebt, ook voor niets uitdeelt.
Zodoende is een missionaire houding, aangepast naar plaats en omstandigheden, noodzakelijk. Weet dat je niet alleen bent en dat de mensen die jou omringen je nodig hebben.

zondag 19 mei 2013

Bedevaart naar Chartres (3)

Waarom de Traditionele Mis?« De ritus drukt de eenheid tussen het gebed en het handelen van de Kerk uit in een vorm die de geschiedenis overstijgt. Ze concretiseert het verband tussen de liturgie en de Kerk die de geloofsschat bewaart die door de apostolische traditie werd doorgegeven. Deze band met de Kerk laat toe dat er verschillende vormen zijn, laat een ontwikkeling toe, maar sluit het willekeurige absoluut uit ». Kardinaal Ratzinger, 2000.Beste bedevaarders,

Jullie weten dat de H. Missen tijdens deze bedevaart gecelebreerd worden volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. De vorm van de ritus zoals die overal gebruikt werd voor de postconciliaire liturgische hervorming. Deze Mis wordt vaak ‘traditionele Mis’ of ‘Mis van Pius V’ genoemd.

Misschien vragen sommigen van jullie zich af waarom deze keuze? Waarom deze oude ritus die voor een groot stuk teruggaat tot de zesde eeuw?I.            De grote principes van de liturgie

Om hierop te kunnen antwoorden moeten we kijken naar het grote principe van de liturgie. Vaticanum II, in navolging van het concilie van Trente, herinnert ons eraan dat de liturgie voor alles een cultus is die aan God gegeven wordt. Een cultus die de gelovigen richten tot onze Heer Jezus Christus, maar die de Heer ook zelf aan zijn Vader geeft.

Deze cultus moet heilig en volgens de wens van God zijn.

We gaan dus niet naar de Mis om een priester gelukkig te stemmen, niet omdat die en die ook naar de Mis gaan of om andere menselijke redenen. We gaan naar de Mis om God eer te brengen, een cultus die Hem echt waardig is.

De liturgie is ook geen catecheseles. Je missaal bevat geen volledige definitie van wat de Mis is. Wat je wel zult vinden als je de liturgie van de Heilige Mis volgt, is een verzameling gebeden, woorden, gebaren, gewaden en liturgische voorwerpen die je de Mis doen kennen.

Het zijn allemaal uiterlijke, zichtbare tekenen die duidelijk naar de natuur en essentie van het mysterie verwijzen.

Daarom zijn al deze tekenen zo belangrijk. Ze leiden ons naar het Onzichtbare. Het is waar dat niet elk kruisteken of elke kniebuiging op zich gezien essentieel en noodzakelijk is. Het geheel van de uiterlijke tekenen is dit echter wel.

Jullie kennen zonder twijfel het gezegde « lex orandi, lex credendi », te vertalen door: « zo het gebed, zo het geloof ».

Inderdaad, als de liturgie niet duidelijk de natuur van het mysterie veruitwendigt, dan is het Geloof zelf misschien verzwakt. Als je bijvoorbeeld altijd zou bidden aan de hand van protestantse gebedenboeken, dan loop je sterk het risico om zelf een protestant te worden. Want de protestantse gebeden dragen een protestantse leer met zich mee.

Pius XII legt dit alles heel goed uit in zijn prachtige encycliek over de liturgie, "Mediator Dei".II. Dieperliggende redenen voor onze liefde tot de traditionele liturgie

Er zijn hiervoor drie redenen: theologisch, liturgisch en spiritueel.1.            Theologische reden

Er zijn drie aspecten van de theologie van de Mis die in de traditionele liturgie goed tot uitdrukking komen.

a)            Eerste theologische aspect: het offerkarakter van de Mis

In zijn encycliek over de Eucharistie « Ecclesia de Eucharistia », herhaalde paus Johannes Paulus II krachtig het offerkarakter van de Mis.  Als je ooit zou twijfelen aan het offerkarakter van de Mis, bestudeer dan deze encycliek of kijk eens naar de manier waarop Pater Pio de Mis celebreerde. Je zult zien dat Pater Pio tijdens het vieren van de Mis heel het lijden van Christus opnieuw beleefde: de doodstrijd in de Hof van Olijven, de graflegging. Wist je ook dat Pater Pio in 1965 de toelating kreeg van Paulus VI om de Mis in de traditionele ritus te blijven vieren tot zijn dood?

In de traditionele Mis wordt het offerkarakter heel mooi tot uitdrukking gebracht in de offertoriumgebeden. Er zijn ook de vele kruistekens die de priester maakt. Ook het kussen van het altaar, waar Christus zichzelf zal offeren als slachtoffer voor zijn Vader wijst hierop.b)            Tweede theologisch aspect: de werkelijke tegenwoordigheid.

Iedere katholiek weet dat Onze Heer in een geconsacreerde hostie door de transsubstantiatie werkelijk aanwezig is met heel zijn menselijk en Goddelijk zijn. Deze werkelijke tegenwoordigheid vereist van onze kant een heel groot respect en tekenen van aanbidding. Daarom maakt de priester in de oude ritus een kniebuiging voor en na hij het Lichaam van Christus of de kelk met zijn bloed aanraakt. Daarom houdt de priester zijn duim en wijsvinger tegen elkaar vanaf de consecratie tot aan de vingerwassing na de Communie. Zijn vingers hebben immers de geconsacreerde hostie aangeraakt en je mag geen partikel van de hostie laten verloren gaan.

De communie op de tong is eveneens van groot belang. Het is niet zozeer omdat de tong zoveel waardiger zou zijn dan de hand (we zondigen vaak meer met onze tong dan met onze handen), maar de reden is dat Onze Heer zelfs in het kleinste partikel van de geconsacreerde hostie aanwezig is. Door de communie op de tong wordt vermeden dat er partikels verloren gaan. Daarom wordt in de traditionele Mis de Communie altijd op de tong gegeven en houdt men een pateen onder de kin van degene die ter communie gaat. De zalige moeder Teresa zei hierover: “Het verschrikkelijkste in onze huidige wereld is de handcommunie” (23 maart 1989, The Wanderer, Pakistan). Het hoeft dus niet te verwonderen dat Benedictus XVI de Communie niet meer op de hand wilde uitreiken en dat gelovigen die bij hem ter communie gaan moesten knielen.c)            Derde theologisch aspect: de rol van de priester in vergelijking met die van de gelovigen

De priester heeft in de Mis een unieke rol omdat hij ‘in persona Christi’ handelt. Dit wil zeggen dat het Christus is die door de priester  handelingen stelt. De priester is dus een instrument in dienst van Christus, zodat Christus zijn offer opnieuw tegenwoordig kan stellen.

De gelovigen hebben de rol om, eens het offer volbracht is, het aan God aan te bieden. Hun rol is niet het offer opnieuw tegenwoordig te stellen. Ze moeten ook zichzelf offeren in verbondenheid met Christus die zich op het altaar offert voor hun heil.
In de traditionele Mis wordt deze unieke rol van de priester verduidelijkt. In het bijzonder door het feit dat hij zich aan het altaar in de richting van de Heer wendt en niet richting de gelovigen, behalve wanneer hij hen uitnodigt om te bidden. De priester is op die manier de herder, die de brug vormt tussen God en de gelovigen. Hij is tegelijk degene die tot God bidt in naam van de gelovigen en degene die Gods gaven aan de gelovigen aanbiedt.2.            De liturgische reden

Benedictus XVI heeft in de tijd dat hij kardinaal was, meermaals het idee geopperd dat de liturgie een gave van God is die men moet ontvangen en niet iets wat men zelf kan in elkaar knutselen. Hij schrijft: “We stellen vast dat het nieuwe missaal, ondanks alle voordelen, verschenen is als een werk dat samengesteld werd door professors, en niet als een stap in een proces van continue groei. Dit deed zich nooit eerder voor. Dit is in tegenstelling met het eigen karakter van de liturgische evolutie”.

Van daar komt het grote idee van Benedictus XVI zijn “hervorming van de hervorming”. Volgens hem moet de traditionele Mis vrijgegeven worden, niet alleen omdat het een eerbiedwaardige ritus is die recht heeft op haar plaats in de Kerk, maar ook omdat ze als model kan dienen voor de hervorming van de hervorming. Vandaar zijn Motu Proprio "Summorum Pontificum" van 7 juli 2007 over het gebruik van de Mis in de buitengewone vorm.3.            Geestelijke reden

Voor deze reden kijken we naar jullie: we zijn hier met zovelen die geraakt werden of terug gelovig werden door deze traditionele Mis.

Neen, het Latijn is geen obstakel om te missioneren, integendeel, want het geeft de liturgie een sacraal karakter! En de mensen, vooral de jongeren, willen sacraliteit, authenticiteit!

De traditionele Mis is echt een buitengewoon middel om de zielen te raken en tot God te brengen – hoeveel jongeren hebben het katholicisme leren kennen door de traditionele liturgie en zijn vervolgens gedoopt?

Maar er zijn ook velen die teruggekeerd zijn naar een echt beleefd christelijk leven en een overtuigd praktiseren ervan. Al deze mensen kunnen getuigen van de geestelijke voordelen van deze eeuwenoude liturgie.

Om te eindigen een kleine anekdote. Vele jaren geleden kwam Pater Gy naar de traditionele abdij van Le Barroux om te praten met de abt, Dom Gérard. Pater Gy was een grote specialist van de liturgische hervorming en hij begreep helemaal niet hoe wij nog aan de oude liturgie konden gehecht zijn. Hij was ervan overtuigd dat dit om puur intellectuele redenen was. Toen zei Dom Gérard hem: “Maar neen, pater, het feit dat wij aan de traditionele Mis gehecht zijn is geen verstandshuwelijk, maar een huwelijk uit liefde!”

Pater Gy was zichtbaar ontroerd door dit antwoord dat hij niet verwacht had en antwoordde:  « Hierover valt niets meer te verwijten. »