Agenda

zondag 30 september 2012

Vraag een Mis in uw buurt

In de meeste Vlaamse bisdommen hebben gelovigen niet of nauwelijks de gelegenheid om een Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus bij te wonen.

Aangezien Mysterium Fidei regelmatig vragen ontvangt van mensen die graag een 'Tridentijnse' Mis in hun buurt willen hebben, willen we via een vragenlijst mensen samenbrengen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Via dit formulier kunt u aangeven waar u graag regelmatig een Mis zou hebben. U kunt ook aangeven of u bereid bent om een actieve rol te spelen bij het totstandkomen van een Mis in uw buurt.

Van zodra we in een bepaalde regio voldoende mensen kunnen samenbrengen, sturen we een bericht naar diegenen die zich hiervoor willen engageren.

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor het aangegeven doeleinde.

Het formulier vindt u hier of in de rechterkolom op deze weblog onder 'Vraag een Mis in uw buurt'.

donderdag 27 september 2012

Zondag 30 september: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 30 september 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
18de Zondag na Pinksteren
 
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

maandag 24 september 2012

Hernieuwde belangstelling voor Latijn in de Kerk

Een reportage van de Catholic News Service over de nieuwe belangstelling voor het Latijn in de katholieke Kerk.


dinsdag 18 september 2012

(update) Zaterdag 29 september: Traditionele Latijnse Mis in Leuven

Op zaterdag 29 september 2012 wordt in Leuven een Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus gecelebreerd. Iedereen is van harte welkom. Op initiatief van een aantal studenten worden ook stappen ondernomen om wekelijks een traditionele Latijnse Mis in Leuven te organiseren. Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op de pagina van de groep op facebook: https://www.facebook.com/groups/386937648003196

Zaterdag 29 september 2012
Traditionele Latijnse Mis in Leuven
ter ere van het Feest van de H. Aartsengel Michaël

St. Michielskerk
Naamsestraat 57A

14u00 Lezing door Mgr. de Jong, hulpbisschop van Roermond

16u00 H. Mis

De Mis wordt opgedragen door EH Otto, Nederlands diocesaan priester.

maandag 17 september 2012

Foto's bedevaart naar Foy Notre Dame 16 september 2012

Op zondag 16 september 2012 verzamelden zich zo'n 160 bedevaarders in de kerk van Leffe (Dinant) voor de jaarlijkse bedevaart naar Foy Notre Dame. Dit jaar liep de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Mgr. Léonard de hele bedevaart van 12 km mee.

Mgr. Léonard leidt het openingsgebed van de bedevaart

Na het gebed aan het beeld van OLV van Leffe vertrok de bedevaart richting Foy Notre Dame


EH Schijffelen houdt een meditatie over de biecht voor de Nederlandstalige deelnemersOm 16u00 celebreerde Mgr. Léonard een pontificale Hoogmis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus in de kerk van Notre Dame de Foy voor meer dan 200 gelovigen.

EH Hygonnet, overste van de Petrusbroederschap in de Benelux

Bekijk alle foto's hier:
Foy Notre Dame 16 september 2012

donderdag 13 september 2012

Imre von Habsburg huwt in de oude ritus

Op het feest van Maria Geboorte, 8 september 2012, vond in Washington het huwelijk plaats van aartshertog Imre von Habsburg (26) en Kathleen Walker (26). Het was een plechtige hoogmis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus, in aanwezigheid van de bisschop van Arlington.


Imre von Habsburg is de oudste zoon van Karl Christian von Habsburg en een achterkleinzoon van de zalige Karl von Habsburg. De groothertog van Luxemburg is zijn oom.

Meer foto's: hier

dinsdag 11 september 2012

Herinnering: Bedevaart van de Traditie met Mgr. Léonard: zondag 16 september 2012

De jaarlijkse bedevaart naar Foy-Notre-Dame vindt dit jaar voor de 19de keer plaats, en wel op zondag 16 september. Het thema van de bedevaart is "Bekering door de Traditie".

De bedevaart start aan de parochiekerk van Leffe om 10u30. Daarna gaat het te voet naar Foy-Notre-Dame (12 km.)
Om 16u00 celebreert Mgr. André-Joseph Léonard de Tridentijnse Mis in de kerk van Foy. De aartsbisschop stapt zelf ook mee, zoals hij reeds verschillende keren deed als bisschop van Namen.

Meer informatie hier.

woensdag 5 september 2012

Zaterdag 6 oktober 2012: Colloquium “Vaticanum II: kompas voor de Kerk van morgen?”

PRO PETRI SEDE
Afdeling: Vlaams Brabant/Brussel
UITNODIGING

Het Bestuur van de afdeling PPS van Vlaams Brabant
organiseert een colloquium
op zaterdag 6 oktober 2012
in het Heilige Geestcollege, Naamsestraat 40, te 3000 Leuven met als thema:
“Vaticanum II: kompas voor de Kerk van morgen?”
met als sprekers

de Heer Jean-Pierre Delville
Professor Geschiedenis van het Christendom aan de U.C.L
Voorzitter van het Instituut Godsdiensten, Spiritualiteit, Culturen en Gemeenschappen

en

Baron Jan De Volder
Doctor in de Geschiedenis
Redacteur van Tertio
Voorzitter van de vzw ‘Viva Afrika”
Lid van Sint-Egidius

De studiedag begint om 13.30 uur en eindigt om 18.00 uur.
De deelnameprijs voor de leden van Pro Petri Sede bedraagt 10 euro, voor niet-leden 15 euro.
Niet-leden hebben de gelegenheid om lid te worden door een betaling van 10 euro lidgeld + 10 euro
inschrijving op dezelfde rekening, eveneens voor 20 september.
De inschrijving gebeurt door overschrijving op het rekeningnummer BE90 7360 0238 3032
van PPS Vlaams-Brabant Paolalaan 31 te 3200 Aarschot, uiterlijk voor 20 september 2012,