Agenda

maandag 30 juli 2012

EH Schilder over de traditionele Romeinse ritus

De Nederlandse pastoor Harm Schilder volgde begin juli de vormingsdagen voor priesters in Heiloo om de Tridentijnse liturgie aan te leren (zie hier).
Zijn impressies van deze dagen schreef hij neer op zijn weblog:
Op de vooravond van de dagen in Heiloo heb ik met drie collega’s een strandwandeling gemaakt in Zandvoort. Een heerlijke zomeravond. Een enkele strandgast keek raar op toen vier heren in het zwart passeerden, maar we voelden ons eerlijk gezegd op ons gemak. Misschien wel omdat we met een groepje waren. Dat is anders dan wanneer je alleen loopt in deze tijd van religieuze onherkenbaarheid. Het voordeel van de Randstad is dat er tegenwoordig allerlei religieuze figuren herkenbaar rondlopen. Dat is een katholiek imago niet meer zo raar. We sloegen al wandelend een surfer gade die de zee inging. Dat duurde lang! Hij maakt zijn zeil klaar. De plank werd getest. Dat ging door toen hij al tot zijn knieën in het water stond. Een heel ritueel. Uiteindelijk heeft hij langer op het strand gehannest dan hij in zee was.
Wie wil leren om de Tridentijnse liturgie te vieren, doet er goed aan dit te doen in het gezelschap van anderen. In de parochie ben je vaak een eenling als je interesse hier naar uit gaat. En het is leerzaam om te horen van anderen hoe zij hun liturgische expertise ontwikkelen. Alles staat of valt met serieuze voorbereiding. Net als bij surfen. ‘Even de oude Mis doen’, is onmogelijk. Het is zo’n gelaagd geheel, dat het tijd kost om er in binnen te dringen. Niet alleen praktisch maar ook spiritueel. Er waren dit jaar vrijwel allemaal nieuwe gezichten (vorig jaar was de eerste keer). Het had moeite gekost om ergens onderdak te krijgen. Sommige huizen hadden een volle agenda, maar andere (waaronder een Seminarie) lieten indirect weten dat ze het niet zagen zitten. Gelukkig konden we in Heiloo terecht, dat voortaan ‘missionair centrum’ heet, voor het bisdom Haarlem.
In de kapel waren extra altaren geplaatst en ook de grotere bedevaartkapel stond tot onze beschikking. Het personeel van het gastenverblijf was zeer gemotiveerd om onze een mooie tijd te geven en op de achtergrond zagen we enkele blauwe zusters, die daar een kleine communiteit hebben en later in de week een aanzienlijke groep medezusters verwelkomden voor een ontmoeting. Met al die priesters en acolieten erbij, leverde het een zeldzaam katholieke entourage op.
Lees hier verder

vrijdag 27 juli 2012

Ook de Dominicaanse Ritus komt terug

De provincie Sint-Jozef van de dominicanen in Amerika heeft sinds het verschijnen van Summorum Pontificum in 2007 werk gemaakt van een herwaardering van de oude ritus van de dominicanen. Met zijn motu proprio liet paus Benedictus XVI het gebruik van de buitengewone vorm van de Romeinse ritus weer algemeen toe. Een aantal congregaties hebben echter van oudsher een eigen liturgie ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de dominicanen, karmelieten, kartuizers enz. Deze ritussen verdwenen in de nasleep van Vaticanum II of werden zoals de Romeinse ritus aangepast (dit is bv. het geval bij de kartuizers). De instructie Universae Ecclesiae over het motu proprio bepaalt dat de herwaardering van de oude liturgie echter ook voor deze particuliere ritussen geldt.

De Amerikaanse dominicanen zagen de grote waarde van deze eigen ritus (die sinds 1256 nagenoeg onveranderd bleef) in, en begonnen hun seminaristen ook de Dominicaanse ritus aan te leren. Op hun website voorzien ze ook een handleiding  (http://www.op-stjoseph.org/preaching/dominican_rite/home/). Op verschillende plaatsen in Amerika wordt deze ritus nu regelmatig gecelebreerd.

Ook elders krijgt dit voorbeeld navolging: de Franse domincanen van de provincie Toulouse celebreren geregeld de ritus van hun orde. In Frankrijk bestaat ook een ‘nieuwe dominicanenorde’, de Fraterniteit Saint-Vincent-Ferrier in Chémeré-le-Roi die uitsluitend volgens de traditionele Dominicaanse ritus celebreert.

zondag 22 juli 2012

Zondag 29 juli: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 juli 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
 
9de Zondag na Pinksteren
 
17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de organist aanmelden op het oksaal.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Mgr. Léonard wijdt drie priesters in Fontgombault

Mgr. André-Joseph Léonard zal op zaterdag 4 augustus 2012 om 9u30 in Fontgombault (Frankrijk) drie monniken tot priester wijden. De West-Vlaming Benoît-Joseph (Wim) Schreurs (31) is één van hen. Op zondag 5 augustus draagt hij om 10 u. zijn eremis op in de abdijkerk.
De benedictijnen van Fontgombault vieren de liturgie en het officie volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. De abdij is een van de bloeiendste van Frankrijk. De laatste decennia werden van hieruit vier nieuwe abdijen gesticht, waarvan één in Amerika.

Hoe de buitengewone vorm van de Romeinse ritus aanleren?

De Petrusbroederschap maakte voor priesters en geïnteresseerde gelovigen (ceremoniarissen en misdienaars) een video waarin stap voor stap het verloop van de Mis volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus wordt uitgelegd.

Deel 1


Deel 2


Deel 3

Kardinaal Burke beklaagt weerstand tegen Latijnse Mis binnen de Kerk

Vijf jaar na de publicatie van 'Summorum Pontificum' bestaat er binnen de Kerk nog altijd weerstand tegen de Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus, verklaart kardinaal Raymond Burke.
Er moet nog veel gedaan worden zodat de traditionele liturgie voor de gelovigen toegankelijk gemaakt wordt, zei hij in een interview met Catholic News Service.
De weerstand komt van binnen de Kerk. Velen zijn van mening dat de buitengewone ritus de Kerk schade toebrengt. Anderen willen hiermee hun protest tegen de paus tot uitdrukking brengen. Kardinaal Burke wijst erop dat de paus in de begeleidende brief bij het motu proprio Summorum Pontificum geschreven heeft dat hij hoopt dat de beide vormen van de Romeinse ritus elkaar zouden verrijken.

(bron)

vrijdag 13 juli 2012

Petrusbroederschap: EH Komorowski tot assistent verkozen

Op het Generaal Kapittel van de Petrusbroederschap dat nog tot 18 juli plaatsvindt in Denton (Amerika), werd pater John Berg opnieuw verkozen tot generaal overste.
 
Er werden ook drie assistenten verkozen, waaronder pater Andrzej Komorowski. Pater Komorowski droeg verschillende keren de Tridentijnse Mis op in Brugge en is momenteel overste van het huis St.-Aubain van de Petrusbroederschap in Namen. Mysterium Fidei wenst hem van harte proficiat met de nieuwe benoeming!

De Petrusbroederschap telt 237 priesters - waarvan er 9 dit jaar werden gewijd - en meer dan 150 seminaristen. Zij zijn actief in 116 bisdommen en vieren op 168 plaatsen wekelijks de zondagsmis. De fraterniteit is in volle groei. Sinds 2010 steeg het aantal canoniek opgerichte huizen van 38 naar 67.

maandag 9 juli 2012

Nog priesterjubilea

Dit weekend vierden nog drie Belgische priesters hun priesterjubileum. Mysterium Fidei wenst hen van harte proficiat en dankt de Heer voor het mooie werk dat zij voor de traditionele Romeinse liturgie in ons land verricht hebben!
 
Mgr. Gryson vierde zaterdag in de Byzantijnse kapel in Drongen en zondag in de kapel van het H. Hartcollege van Lindthout zijn vijftigste priesterjubileum. 
Mgr. Roger Gryson werd geboren te Ukkel op 28 juli 1938. Na de studies van Klassieke Filologie en Filosofie in Leuven, studeerde hij Theologie aan het Grootseminarie in Mechelen, waarna hij priester gewijd werd op 8 juli 1962. In 1966 behaalde hij het doctoraat in de Theologie en in 1968 werd hij Magister in de Theologie, waarna hij in 1969 benoemd werd tot professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, en daarna aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve, waar hij gedurende 30 jaar patristiek en geschiedenis van de oude Kerk doceerde. Sinds zijn emeritaat in 1999 doceert hij nog als gasthoogleraar de cursus Tekstkritiek van het Nieuw Testament. Sinds 1998 leidt hij het Vetus Latina Insitut te Beuron (D), dat gespecialiseerd is in de studie en de uitgave van de Latijnse Bijbel. Van 2001 tot 2003 was hij pastoor te Nodebais. In 2004 benoemde kardinaal Danneels hem tot verantwoordelijke voor een groep priesters die elke zondag in een kerk in Brussel volgens de oude Romeinse ritus celebreert. Sinds 2005 verzorgt hij, met de goedkeuring van de bisschop van Namen, de diensten in het Monastère de la Résurrection te Vedrin, een katholiek zusterklooster van byzantijnse ritus. In oktober 2004 verleende Paus Johannes Paulus II hem de titel van Huisprelaat van Zijne Heiligheid de Paus en in 2011 verleende patriarch Gregorios III hem de titel van archimandriet van de Melkitische Kerk . Hij werd op 4 september te Brussel door bisschop Jozef Jules Zerey van Jeruzalem tot archimandriet gewijd.

Ook EH Jean Schoonbroodt vierde zijn vijftigste priesterjubileum met een Tridentijnse Mis op zondag 8 juli 2012 in de kerk van het H. Sacrament in Luik.
EH Schoonbroodt is vooral bekend om zijn ijver voor het Gregoriaans. Hij is kapelaan van het Mariaheiligdom in Banneux.

De tweede zondagsmis in de kerk van het H. Sacrament in Luik werd opgedragen door EH Claude Germeau, die zijn 51-jarig priesterschap vierde. EH Germeau is de stichter van het Foyer in Herstal, waar kansarme mensen opgevangen worden.
Beide priesters verzorgen sinds begin 2012 ook een maandelijkse Tridentijnse Mis in Malmédy

zaterdag 7 juli 2012

Kardinaal Burke over 5 jaar Summorum Pontificum

Vijf jaar geleden, op 7 juli 2007, vaardigde paus Benedictus XVI zijn motu proprio Summorum Pontificum uit waarmee elke priester opnieuw het recht kreeg om de Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse liturgie te vieren. In onderstaand filmpje geeft kardinaal Burke zijn mening over de schoonheid en het belang van de oude liturgie.

woensdag 4 juli 2012

Priesterwijdingen in de oude ritus (2012)

Dit jaar werden en worden opnieuw verschillende jonge mannen tot priester gewijd in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Een voorlopig overzicht:

Petrusbroederschap: 9 nieuwe priesters (foto's: Lincoln en Wigratzbad)
Instituut Christus Koning: 5 nieuwe priesters
Piusbroederschap: 18 nieuwe priesters (Econe, Zaitzkofen en Winona)
Instituut van de Goede Herder: 3 nieuwe priesters (foto's)
Abdij van Le Barroux: 2 monniken tot priester gewijd
Abdij van Fontgombault: 3 monniken worden tot priester gewijd
(...)
 
 

dinsdag 3 juli 2012

25-jarig priesterjubileum EH J.-P. Herman

Op zondag 1 juli 2012 vierde EH Jean-Pierre Herman zijn 25-jarig priesterjubileum met een Plechtige Hoogmis in het Saint Francis de Sales Oratory in Saint Louis (Amerika). EH Herman was priester van het bisdom Namen en kapelaan van het bedevaartsoord in Beauraing. Sinds 2011 is hij lid van het Instituut Christus Koning. Hij is werkzaam in het oratorium van het Instituut in Kansas City

maandag 2 juli 2012

Petrusbroederschap krijgt basiliek in Zwitserland

Mgr. Morerod, bisschop van Lausanne, Genève en Fribourg laat vanaf 1 september 2012 het beheer van de basiliek Notre-Dame in Fribourg over aan de Petrusbroederschap. Vanaf dan zal er elke dag een Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus gecelebreerd worden. De Petrusbroederschap krijgt zo ook de mogelijkheid om er andere pastorale activiteiten te ontwikkelen. De Zwitserse bisschop geeft zo een gepaste invulling aan de recent gerestaureerde basiliek en komt ook tegemoet aan het groeiend aantal gelovigen in de stad dat gehecht is aan de traditionele liturgie.

Open die fles vol traditie!

Gelezen in het Katholiek Nieuwsblad:
 
Open die fles vol traditie!
 
Stephan Dankers
 
 
Laten we niet bang zijn de oude fles van de (liturgische) traditie open te trekken. De wijn zou wel eens verrassend lekker kunnen zijn en tot nieuwe vruchten kunnen leiden.
“Het is een kwestie van het komen tot een innerlijke verzoening in het hart van de Kerk”, zo stelde paus Benedictus XVI naar aanleiding van de publicatie van het motu proprio Summorum pontificum (2007).

Eenheid met verleden
Bij die verzoening gaat ook veel aandacht uit naar het herstellen van de eenheid met het verleden van de Kerk. En dus ook met haar rijke liturgische traditie, want zoals wij geloven, zo bidden wij ook. Dit liturgische streven is noch een bijzaak, noch een kwestie van persoonlijke voorkeur van de regerende pontifex.

Pauselijk Marshallplan
Deze erkenning, herwaardering en vruchtbaarmaking van de liturgische traditie is een van de belangrijkste sleutels tot het verstaan van het ‘Marshallplan’ van paus Benedictus voor de revitalisering van de Kerk en is daarvan tevens het speerpunt. Als wij niet meer weten wie we zijn, wat we hebben ontvangen (traditie) en wat we geloven, dan hebben we als katholieken ook niets zinnigs bij te dragen aan deze wereld die zo lijdt.

Tendensen
Deze nieuwe liturgische beweging kent verschillende tendensen. De paus accentueert bewust de plechtigheid en schoonheid van zijn publiek gecelebreerde H. Missen. Dat is ook de weg van deze eerste tendens, de ‘hervorming van de hervorming’: eerst de geest der aanbidding en sacraliteit. Maar versterkt en onderbouwd door concrete acties en symbolen.

Een andere tendens is het meer-en-meer present stellen van wat we nu de buitengewone vorm van de Romeinse ritus noemen. De paus maakte in juli 2007 door Summorum Pontificum de viering van de ‘oude’ Mis vrij van kerkrechtelijke beperkingen en verklaarde dat deze nimmer was afgeschaft.

Wederzijdse verrijking
Het is Benedictus’ uitdrukkelijke bedoeling dat er een wederzijdse verrijking plaatsvindt van de gewone en buitengewone vorm van de ene Romeinse ritus.