Agenda

dinsdag 21 februari 2012

Zondag 26 februari: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 26 februari 2012

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Eerste Zondag van de Vasten

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de organist aanmelden op het oksaal.
Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

De biecht

Bij het begin van de Vasten is het belangrijk om even stil te staan bij een vergeten sacrament: de biecht. De blog 'Geloven leren' postte hierover een mooie tekst:
Een klein artikeltje wijden aan de biecht kan geen kwaad, net voor het begin van de vasten. De biecht is immers het kneusje onder de sacramenten. Biechten is ook het moeilijkste van alle sacramenten, want het vraagt nederigheid en overgave. Andere sacramenten worden beleefd als een sociale gebeurtenis waarbij de geloofsgemeenschap of het gezin bijeenkomt, maar de biecht is een individueel engagement. Dat is ook niet zo gek als je bedenkt waar het feitelijk over gaat: door je zonde heb je je buiten de gemeenschap met God geplaatst, dus moet je Hem in eenzaamheid tegemoettreden om verzoening te vragen. Het is pas nadat je je met God verzoend hebt, dat je terug volwaardig lid wordt van de gemeenschap en bijvoorbeeld het gemeenschapssacrament van de eucharistie kan ontvangen. Dat is te zeggen: in het geval dat je doodzonde hebt begaan. Een tweede moeilijkheid is dat de biecht zo goed als in onbruik is geraakt, en dat de perceptie ervan heel diffuus is geworden. Moet het nu wel of niet? Bestaat het überhaupt nog? Moet het in een biechtstoel of gewoon bij mij of de pastoor thuis? is het niet genoeg naar een biechtviering te gaan? Welke zonden moet je biechten? enz… Niet dat er op alle vragen een eenduidig en deterministisch antwoord hoeft te zijn, maar ietwat concrete en eenduidige informatie helpt wel om een mens keuzes te laten maken. Iemand die voor de eerste keer zou willen biechten, moet minstens drie hordes overwinnen. De eerste horde is de noodzaak van de biecht te beseffen. De tweede horde is zichzelf voor te bereiden om het sacrament te ontvangen. De derde horde is een priester te vinden die het sacrament kan toedienen. Voor je naar een priester stapt, moet je eerst de keuze maken hoe je wil biechten. Dat ligt veel aan je persoonlijkheid en aan de relatie die je wil opbouwen met je biechtvader en wie je daarvoor kiest. Je kan kiezen voor een heel open biechtgesprek, van aangezicht tot aangezicht, waarin de voltrekking van het sacrament haast spontaan wordt verweven, of voor een klassieke biecht, waarbij bepaalde vormelijkheden het sacrament ondersteunen.
Lees verder

Een tekst die elke priester (en gelovige) zou moeten lezen

Op het laatste congres van Reunicatho op 15 januari 2012 hield mgr. Athanasius Schneider uit Kazachstan een opmerkelijke toespraak over de liturgie en de nieuwe evangelisatie. Hij pleit voor een herwaardering van de liturgie en benoemt een aantal veelvoorkomende liturgische misbruiken die moeten aangepakt worden. Want enkel wanneer de Kerk zich terug bezint over de waarde van de liturgie kan ze op een geloofwaardige manier evangeliseren. Lees de volledige tekst hier (pdf in het Frans).

Nog even wachten op nieuwe Nederlandstalige vertaling liturgische boeken

Gelezen op Kerknet, zie ook onze vorige posts hier en hier:

BRUSSEL (KerkNet/Tertio) – De Nederlandse en Vlaamse bisschoppen werken aan een nieuwe vertaling van de liturgische boeken, zoals gevraagd door Rome. Kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, liet in een interview met ‘Tertio’ uitschijnen dat het nog even zal duren voordat die vertaling is voltooid. “Omdat ons taalgebied niet zo groot is, hebben wij niet zoveel experts om in te zetten. De procedure is tijdrovend omdat er voortdurend uitwisseling moet zijn tussen de experts, de gemengde commissie, waar twee Nederlandse en twee Vlaamse bisschoppen zitting in hebben, en de andere bisschoppen. De pauselijke instructie ‘Liturgiam Authenticam’ vraagt bovendien uitdrukkelijk zo dicht mogelijk bij de Latijnse grondtekst te blijven. Dat moet worden verzoend met een voldoende vlotte en verstaanbare taal in het Nederlands. Dat is geen gemakkelijke oefening want er zijn toch redelijk wat verschillen tussen het Noord- en het Zuid-Nederlands.”

donderdag 16 februari 2012

Opus Dei-bisschop dient lagere wijdingen toe

Bisschop Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, secretaris van de Pauselijke Raad voor de Wetteksten, diende op 11 februari laatstleden de lagere wijdingen en het subdiaconaat toe aan zeven seminaristen van de Petrusbroederschap in Wigratzbad. De Spaanse bisschop is lid van het Opus Dei.

Sinds het verschijnen van het motu proprio Summorum Pontificum bleef het Opus Dei opmerkelijk terughoudend bij het integreren van de traditionele Latijnse Mis, hoewel de stichter Escrivá de Balaguer steeds de liturgie volgens de buitengewone vorm is blijven opdragen. Sinds eind 2011 wordt er ook in de Sant'Eugeniobasiliek in Rome, die door priesters van het Opus Dei wordt geleid, regelmatig een Tridentijnse Mis opgedragen.

woensdag 15 februari 2012

Woensdag 22 februari: conferentie over "vasten met kerkvader Johannes Chrysostomus"

Uitnodiging Thomas More-Genootschap Brugge
Woensdag 22 februari 2012
Aswoensdag

Wij verzamelen in de huiskapel van het Begijnhof, nr. 30 tegen 14.30u. Wij zullen een Lof houden en het rozenhoedje bidden bij het H.Sacrament. Tijdens het rozenhoedje is er tevens biechtgelenheid.

Daarna gaan we samen naar onze vergaderruimte in het nr. 5

Vasten met kerkvader H. Johannes Chrysostomus 
Gastspreker: E.P. Robert Matheus
rector bij de contemplatieven “Dochters van het H. Hart van Jezus” (basiliek in de Merodelei te Berchem- Antwerpen)
In november vorig jaar hebben we kennis gemaakt met kerkvader H. Johannes Chrysostomus die in de Latijnse Liturgie gevierd wordt op 13 september. In het oosten viert men de “Goddelijke Liturgie van onze Heilige (kerk)vader Johannes Chrysostomus “ en valt z'n feest op 13 november. Nu wij de vasten inzetten is het wel interessant eens te vernemen wat die H.kerkvader daarover te zeggen heeft. Wij kijken uit naar uw talrijke aanwezigheid!

zaterdag 11 februari 2012

"Summorum Pontificum"-bisschop benoemd in Lourdes

Op 11 februari, het Feest van de verschijningen in Lourdes, heeft het Vaticaan de benoeming van mgr. Nicolas Brouwet als nieuwe bisschop van Tarbes-Lourdes bekend gemaakt. Mgr. Brouwet was sinds 2008 hulpbisschop van Nanterre. De bisschop staat bekend om zijn liefde voor de traditionele liturgie, die hem naar eigen zeggen veel bijgebracht heeft. Als priester nam hij verschillende keren deel aan de traditionele bedevaart van Parijs naar Chartres, waarbij hij vorig jaar in de kathedraal van Chartres een pontificale Mis in de oude ritus opdroeg.
Deze benoeming lijkt erop te wijzen dat de Kerk in Frankrijk meer en meer rekening begint te houden met de traditionele katholieken. Met hun uitgebreide netwerk van kerken, scholen en scoutsgroepen zorgen zij ook voor een groot gedeelte van het aantal religieuze roepingen.

dinsdag 7 februari 2012

Nieuwe traditionele kloostergemeenschappen in Frankrijk en Ierland

Traditionele kloostergemeenschappen, die de Tridentijnse ritus en de traditionele getijdengebeden volgen, kennen een groeiend succes.
Eind vorig jaar werd in het bisdom Fréjus-Toulon een nieuwe Benedictijnergemeenschap opgericht onder leiding van P. Aidan W. Charlton. De website van de jonge gemeenschap, en mogelijkheden om hen te steunen, vindt u hier.
 

Kerknet meldde enkele dagen geleden de verhuis van een Amerikaanse Benedictijnergemeenschap naar Ierland. Ook hier gaat het om Benedictijnen die de oude ritus volgen:
BRUSSEL (KerkNet/Catholic Online) – De Amerikaanse benedictijn Mark Daniel Kirby kondigt aan dat hij met zijn hele gemeenschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Cenakel uit Oklahoma (Verenigde Staten) verhuist naar Ierland. Daarmee geeft de gemeenschap steun aan de zwaar beproefde Ierse katholieke Kerk. Abt Mark Daniel Kirby: “Met dit initiatief willen wij bijdragen tot de genezing van de gekwetste Ierse Kerk.” Kirby herinnert eraan dat Ierse monniken destijds bijdroegen tot de kerstening van de rest van de beschaafde wereld. Vanaf februari-maart van dit jaar willen de Amerikaanse benedictijnen op hun beurt bijdragen tot de vernieuwing van de Ierse katholieke Kerk. De gemeenschap werd naar aanleiding van het ‘Jaar van het Priesterschap’ (2009-2010) op vraag van de plaatselijke bisschop gesticht in het bisdom Tulsa (Oklahoma, Verenigde Staten). Nu verhuizen de benedictijnen, op vraag van bisschop Michael Smith van Meath, naar County Meath in Ierland.
De prior van de gemeenschap, Fr. Kirby, houdt een interessante weblog bij.

maandag 6 februari 2012

15 februari: Vasten volgens kerkvader Johannes Chrysostomus

Thomas More-Genootschap VZW
Kern Antwerpen

UITNODIGING
Conferentie  : woensdag 15 februari 2012 te 14.30u.

“Vasten volgens Kerkvader Johannes Chrysostomus”
Spreker : E.H. Robert Matheus, rector van de Basiliek, de Merodelei– Berchem

Na de conferentie
16.30 u. Rozenhoedje
16.50 u. Lof (tot +/- 17.10 u. (aangepast uurrooster wegen de conferentie)
17.20 u. Vespers

Deur open vanaf +/- 14.00 u.
Het bestuur kern Antwerpen
Info : 03 888  01 52  L. Nagels

In het lokaal naast de Basiliek in de Merodelei – Berchem
U bereikt het lokaal via het huisnr. 14 (inkomdeur vlak naast het gemerkte nr. 16)

Parkeerruimte in de omgeving : voor 24 u. momenteel 3.50 euro

zondag 5 februari 2012

Mis in de ritus van de Dominicanen

 
Deze Mis werd op 28 januari 2012, feest van St.-Thomas van Aquino, opgedragen in de kapel van het Thomas Aquinas College door Fr. Paul Raftery, O.P.

vrijdag 3 februari 2012

Tridentijnse Mis in Malmedy

Vanaf 26 februari 2012 zal er één zondag per maand een Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opgedragen worden in Malmedy. Mgr. Jousten, bisschop van Luik, nam deze beslissing op vraag van een aantal gelovigen. De Mis vindt telkens plaats om 18u in de Kapucijnenkerk, Ruelle des Capucins. De eerste Mis op zondag 26 februari wordt opgedragen door EH Claude Germeau. Hij is de overste van het Foyer in Herstal, een opvanghuis voor straatjongeren in de geest van de kleine broeders van Charles de Foucauld. Tijdens de Mis zal de "missa brevis" van Claudio Casciolini (Rome, 1697-1760) gezongen worden.
Meer informatie: tel. 080 337485 (L. Aussems) of 080 398128 (P. Lambert). 
 
Zie ook het interview met EH Eric de Beuckelaer, deken van Luik, in l'Avenir over deze Mis: hier.