Agenda

zaterdag 2 april 2011

Instructie verduidelijkt ‘Summorum Pontificum’

ROME (KerkNet/Kipa-Apic) – Volgens Italiaanse media verschijnt begin april een instructie voor de uitvoering van het Motu Proprio ‘Summorum Pontificum’, het document dat een impuls moet geven aan het gebruik van de buitengewone Romeinse ritus. De instructie van de Commissie ‘Ecclesia Dei’, die inmiddels al naar alle bisschoppen wereldwijd verstuurd werd, verduidelijkt onder meer op welke manier Latijnse liturgische boeken, van voor het Tweede Vaticaans Concilie, nog kunnen gebruikt worden. Ze bepaalt ook op welke manier de commissie ‘Ecclesia Dei’, die destijds door paus Joannes-Paulus II werd opgericht om de verzoening met de volgelingen van de schismatieke traditionalistische bisschop Lefebvre tot stand te brengen, kan tussenkomen bij conflicten tussen plaatselijke gelovigen en bisschoppen. Bisschoppen moeten op zijn minst de mogelijkheid aanbieden voor missen volgens de buitengewone Romeinse ritus, indien voldoende gelovigen daar om vragen. Tijdens de opleiding van priesterstudenten aan de seminaries moet ervoor gezorgd worden dat die op het einde van hun studies in staat zijn om een eucharistie volgens de buitengewone Romeinse ritus op te dragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten