Agenda

maandag 18 april 2011

Bisdom Brugge schakelt voorzichtig over op woordvieringen bij uitvaarten

Gelezen op rknieuws.net:
Het bisdom Brugge schakelt in parochiefederaties met veel uitvaarten en weinig pastoors bij uitvaarten over van eucharistievieringen naar woord- en gebedsvieringen. Dat heeft de bisschopsraad beslist, meldt het bisdom in het aprilnummer van zijn maandblad Ministrando.
Het verminderend aantal priesters binnen de parochiepastoraal laat zich in bepaalde federaties reeds sterk voelen zodat er bij een uitvaart niet langer meer zal kunnen gekozen worden tussen een eucharistieviering en een woord- of gebedsdienst, waarin ook leken kunnen voorgaan. In dergelijke federaties vinden in de regel uitvaartdiensten plaats in een woord- en gebedsviering die een volwaardige vorm is van een kerkelijke uitvaart. De pastoraal verantwoordelijke kan bij een uitdrukkelijke en goed gemotiveerde vraag van een familie een uitvaartdienst met eucharistieviering evenwel niet weigeren.

De bisdommen Antwerpen en Hasselt hebben eerder al beslist alle uitvaartdiensten met een woord- en gebedsdienst te laten verlopen.

We kunnen nog vermelden dat een parochie volgens het motu proprio Summorum Pontificum ook moet ingaan op de vraag van de gelovigen om een begrafenis volgens de oude liturgie te krijgen. § 3. stelt: "Voor de gelovigen en de priesters die dit verlangen dient de pastoor tevens vieringen toe te staan in deze buitengewone vorm voor bijzondere omstandigheden zoals huwelijken, begrafenissen en gelegenheidsvieringen zoals bv. bedevaarten."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten