Agenda

donderdag 28 april 2011

Zondag 1 mei: Tridentijnse Mis in Brugge

Zondag 1 mei 2011

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Zondag Quasimodo - Beloken Pasen

18u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schijffelen van de Petrusbroederschap.

Vanaf 17u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.

-
Wie wil helpen met de voorzang (Gregoriaans), kan zich voor de Mis bij de orgelist aanmelden op het oksaal.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand) a.u.b. bekend te maken door ook vrienden en kennissen uit te nodigen.

woensdag 27 april 2011

Verschenen: Jezus van Nazareth deel II

Joseph Ratzinger/Benedictus XVI
Jezus van Nazareth Deel II
Van de intocht in Jeruzalem tot de opstanding

- Paus Benedictus XVI voltooit indrukwekkende Jezusstudie
- Joseph Ratzingers persoonlijke visie op de centrale mysteries van het katholieke geloof: lijden, dood en verrijzenis van Jezus


De Jezusstudie van paus Benedictus XVI wordt als een van de belangrijkste religieuze publicaties van deze tijd beschouwd. Het is ook een van zijn meest persoonlijke boeken.
Jezus is een controversiële figuur. Voor gelovigen is hij de zoon van God, voor anderen is hij enkel een profeet. In dit boek verdedigt Ratzinger met kracht de stelling dat de 'ware historische Jezus' en de 'Christus van het geloof' identiek zijn. Onmisbaar voor wie in de figuur van Christus geïnteresseerd is.

Technische gegevens

ISBN : 9789020992472
Verkoopprijs : 29,99 EUR
NUR-code : 728 | Spiritualiteit
Verschijningsdatum : 18-04-2011
Formaat : 180 x 250
Product : boek
Afwerking : Gebonden met stofomslag
Druk : 1
Aantal pagina's : 280
Uitgave : Uitgeverij Lannoo

dinsdag 26 april 2011

Bedevaart Parijs - Chartres 2011

Van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juni zal opnieuw een Belgisch kapittel meelopen op de traditionele bedevaart van Parijs naar Chartres. Voor de Vlamingen wordt een busje ingelegd naar gelang het aantal deelnemers. Willen geïnteresseerden hiervoor zo snel mogelijk hun contactgegevens doorgeven via mysteriumfidei@catholic.org U ontvangt vervolgens alle praktische informatie.
Zie ook hier en hier.

Hij is verrezen!

woensdag 20 april 2011

Relieken van Pater Damiaan in Clear Creek

Via de weblog 'Summorum Pontificum Observatus' vernemen we dat de relieken van Pater Damiaan op 7 april op bezoek waren bij de monniken van Clear Creek. Clear Creek, een abdij in Oklahoma, is een stichting van de bekende Benedictijnerabdij Fontgombault in Frankrijk. Sinds de stichting in 1999 is het aantal monniken en broeders al toegenomen tot een kleine 70. De abdij werd met giften van gelovigen volledig nieuw gebouwd. Op liturgisch vlak volgen de monniken de Tridentijnse ritus en hun traditionele getijdengebed, zij het met een aantal aanpassingen, bv. in de kalender.

meer foto's.


dinsdag 19 april 2011

"Moderne koormuziek is te vaak minderwaardig"

Via Kerknet: – Directeur Joseph Cullen van het koor van de London Symphony Orchestra spreekt zich in het Britse katholieke weekblad ‘The Tablet’ uit over de moderne koormuziek. Te vaak is die volgens hem van minderwaardige kwaliteit en te snel wordt een beroep gedaan op een solist. Daardoor verworden gezangen tot een ‘kerkelijk karaoke’ en wordt afbreuk gedaan aan de samenzang. “Sinds de jaren 1960 ontbreekt het ons aan waardige gewijde muziek.”

Volgens Joseph Cullen resulteerde het overhaaste streven naar nieuwe liturgische muziek na Vaticanum II in artistiek minderwaardige composities. “Daardoor moeten parochievieringen het veelal stellen met inferieure hymnen die als ‘vulling’ dienst doen tijdens de heilige liturgie.” Te gemakkelijk wordt teruggegrepen naar bekende liederen die een nieuwe liturgische tekst krijgen, zonder aandacht voor het originele lied en de tekst daarvan.

Zie ook het commentaar van Damian Thompson.

maandag 18 april 2011

Bisdom Brugge schakelt voorzichtig over op woordvieringen bij uitvaarten

Gelezen op rknieuws.net:
Het bisdom Brugge schakelt in parochiefederaties met veel uitvaarten en weinig pastoors bij uitvaarten over van eucharistievieringen naar woord- en gebedsvieringen. Dat heeft de bisschopsraad beslist, meldt het bisdom in het aprilnummer van zijn maandblad Ministrando.
Het verminderend aantal priesters binnen de parochiepastoraal laat zich in bepaalde federaties reeds sterk voelen zodat er bij een uitvaart niet langer meer zal kunnen gekozen worden tussen een eucharistieviering en een woord- of gebedsdienst, waarin ook leken kunnen voorgaan. In dergelijke federaties vinden in de regel uitvaartdiensten plaats in een woord- en gebedsviering die een volwaardige vorm is van een kerkelijke uitvaart. De pastoraal verantwoordelijke kan bij een uitdrukkelijke en goed gemotiveerde vraag van een familie een uitvaartdienst met eucharistieviering evenwel niet weigeren.

De bisdommen Antwerpen en Hasselt hebben eerder al beslist alle uitvaartdiensten met een woord- en gebedsdienst te laten verlopen.

We kunnen nog vermelden dat een parochie volgens het motu proprio Summorum Pontificum ook moet ingaan op de vraag van de gelovigen om een begrafenis volgens de oude liturgie te krijgen. § 3. stelt: "Voor de gelovigen en de priesters die dit verlangen dient de pastoor tevens vieringen toe te staan in deze buitengewone vorm voor bijzondere omstandigheden zoals huwelijken, begrafenissen en gelegenheidsvieringen zoals bv. bedevaarten."

Drie priesterwijdingen in bisdom Brugge

De komende maanden zijn er drie priesterwijdingen in het bisdom Brugge. De wijdingen zullen toegediend worden door de Brugse bisschop mgr. Jozef De Kesel.
Op zondag 1 mei om 15 uur wordt Dominiek Moens tot priester gewijd in de Sint-Janskerk in Poperinge. Op vrijdag 1 juli om 18 uur is Matthias Parret aan de beurt in de Sint-Andreaskerk in Bikschote en op zaterdag 27 augustus om 14 uur wordt Igor De Bliquy tot priester gewijd in de Sint-Maarten- en Sint-Niklaaskathedraal in Ieper. Bron.

zondag 10 april 2011

Kardinaal Burke draagt Mis op in statiekerk Sint-Nicolaas in de kerker

In de Romeinse ritus bestaat er een band tussen de dagen van de Vasten en de Goede Week en een bepaalde kerk in Rome. Deze eeuwenoude traditie ontstond om de band tussen de paus en de gelovigen in Rome te versterken. De paus droeg op die dagen telkens de Mis op in een andere statiekerk. Voor de zaterdag na de vierde zondag van de Vasten is dit bijvoorbeeld de statiekerk Sint-Nicolaas in de kerker (San Nicola in Carcere). Behalve de Mis vindt er ook een processie, een litanie van de heiligen en een verering van relieken plaats. In Rome wordt deze traditie nog altijd in ere gehouden, zij het dat de paus niet langer zelf de kerken bezoekt.
Op zaterdag 9 april droeg kardinaal Burke een pontificale Mis in de Tridentijnse ritus op in de statiekerk van Sint-Nicolaas in de kerker. JP Sonnen plaatste er foto's van op zijn weblog. We zien onder andere de Franciscanen van de Immaculata.

zaterdag 9 april 2011

'Licht van de wereld' in het Nederlands verschenen

Hoe kijkt paus Benedictus XVI aan tegen de recente misbruikschandalen, tegen de verhouding met jodendom en islam, tegen condoomgebruik, celibaat, tegen actuele sociale, ethische en ecologische problemen? Hoe beleeft Benedictus XVI, die sinds 5 jaar aan het hoofd van 1,2 miljard katholieken staat, het pausschap, en wat is de betekenis van het geloof in de wereld van nu?

Paus Benedictus XVI spreekt tijdens een zes uur durend interview met journalist Peter Seewald (voormalig medewerker van Der Spiegel, Stern) vrijuit, en laat geen vraag onbeantwoord. Seewald, die hem twee keer eerder interviewde, noemt hem ‘een van de belangrijkste denkers van onze tijd’.

Het spraakmakende boek dat in november 2010 verscheen en waarvan wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren zijn verkocht, verschijnt nu in een Nederlandse editie bij uitgeverij Adveniat.

Titel Licht van de wereld. De Paus, de Kerk en de tekenen van de tijd
ISBN 9789491042058
Adveniat Geloofseducatie B.V.
Prijs: € 19.95

Een bespreking van het boek (Catholica februari 2011)

Filmpje: Paus Pius XII draagt een gelezen Mis op

donderdag 7 april 2011

Componist James MacMillan was op bezoek in de Agneskerk

Vorige week was de bekende Schotse componist James MacMillan voor een concert in het Concertgebouw van Amsterdam. Bij die gelegenheid woonde hij op zondag de Mis bij in de Agneskerk, de parochiekerk die door priesters van de Petrusbroederschap geleid wordt. Het was voor de componist de derde keer dat hij deelnam aan een H. Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Hij was diep onder de indruk van de religieuze sfeer in de kerk, de aanwezigheid van vele jongeren en de luister van de ritus. Op de site van The Telegraph schreef hij er een artikel over.

Lees hier de vertaling:

Mgr. Kozon dit weekend in de Agneskerk in Amsterdam

Op zaterdag 9 april zal Mgr. Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen, het sacrament van het doopsel toedienen volgens de oude ritus; op zondag 10 april (Passiezondag) draagt hij in de Agneskerk om 11.00 uur een pontificale Hoogmis op. Tijdens deze heilige Mis wordt aan zes volwassenen het sacrament van het vormsel toegediend.

Mgr Czeslaw Kozon is niet onbekend met de Tridentijnse ritus. Als bisschop van Kopenhagen heeft hij al meerdere keren een heilige Mis in de buitengewone vorm gecelebreerd.

Meer informatie

maandag 4 april 2011

12 mei: Mgr. Léonard opnieuw naar de Minimenkerk

Nadat hij op 30 januari in de Brusselse Minimenkerk een pontificale Mis opdroeg in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus, komt mgr. Léonard in mei opnieuw op bezoek bij de gelovigen van de Petrusbroederschap.


Op donderdag 12 mei draagt mgr. Léonard om 18u30 een gelezen H. Mis op in de Tridentijnse ritus.
Om 19u30 geeft hij een conferentie in het Frans over het thema "Het katholieke geloof onder druk door de huidige crisis".

Plaats: Minimenkerk, Minimenstraat 62, Brussel.

zaterdag 2 april 2011

Instructie verduidelijkt ‘Summorum Pontificum’

ROME (KerkNet/Kipa-Apic) – Volgens Italiaanse media verschijnt begin april een instructie voor de uitvoering van het Motu Proprio ‘Summorum Pontificum’, het document dat een impuls moet geven aan het gebruik van de buitengewone Romeinse ritus. De instructie van de Commissie ‘Ecclesia Dei’, die inmiddels al naar alle bisschoppen wereldwijd verstuurd werd, verduidelijkt onder meer op welke manier Latijnse liturgische boeken, van voor het Tweede Vaticaans Concilie, nog kunnen gebruikt worden. Ze bepaalt ook op welke manier de commissie ‘Ecclesia Dei’, die destijds door paus Joannes-Paulus II werd opgericht om de verzoening met de volgelingen van de schismatieke traditionalistische bisschop Lefebvre tot stand te brengen, kan tussenkomen bij conflicten tussen plaatselijke gelovigen en bisschoppen. Bisschoppen moeten op zijn minst de mogelijkheid aanbieden voor missen volgens de buitengewone Romeinse ritus, indien voldoende gelovigen daar om vragen. Tijdens de opleiding van priesterstudenten aan de seminaries moet ervoor gezorgd worden dat die op het einde van hun studies in staat zijn om een eucharistie volgens de buitengewone Romeinse ritus op te dragen.