Agenda

woensdag 25 augustus 2010

Pater Karel Van Isacker R.I.P.

De Vlaamse professor en jezuïet Karel Van Isacker is vanmiddag op 97-jarige leeftijd overleden. Dinsdag vierde hij nog zijn 65-jarig priesterjubileum. Van Isacker studeerde filosofie, theologie en geschiedenis en was één van de hoofdredacteuren van de vijftiendelige geschiedkundige encyclopedie 'Twintig eeuwen Vlaanderen'.

Van Isacker werd in 1913 in Mechelen geboren en volgde later humaniora in Aalst. In 1933 trad hij toe tot de orde van de jezuïeten en in 1945 werd hij tot priester gewijd. Begin 1949 werd hij medewerker en kort daarna hoofdredacteur van het jezuïetenblad ‘De Vlaamse Linie’. Onder zijn impuls verschoof het accent van een strijdend katholicisme naar meer openheid en Vlaamsgezindheid, onder meer door het aantrekken van Vlaams-nationalistische medewerkers en/of ex-collaborateurs zoals Lode Claes. Hij werd echter teruggefloten door de kerkelijke overheid en als hoofdredacteur vervangen. Van 1950 tot 1965 doceerde hij aan de toenmalige Handelshogeschool St.-Ignatius en in 1954 promoveerde hij te Leuven tot doctor in de Wijsbegeerte en Letteren, afdeling Moderne Geschiedenis. Van 1965 tot 1980 was hij hoogleraar aan de Ufsia (Universiteit Antwerpen).

De historicus stond bekend om zijn Vlaams-nationalisme en verwierf vooral bekendheid door zijn meer dan twintig jaar durende strijd voor de herziening van het proces van Irma Laplasse. Zij verklikte tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetsleden die haar zoon ontvoerden. In 1995 kwam er een herziening van het proces, maar de vrouw werd andermaal schuldig bevonden wegens verklikking en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. In 1989 bracht hij ook een opmerkelijk pleidooi uit voor de voorconciliaire Tridentijnse Liturgie. In Niel-bij-As bouwde hij een stal en boerderij om tot kapel, waar hij de zondagsmis opdroeg volgens de oude ritus.

Voor de op 25 augustus 2010 overleden pater Karel Van Isacker S.J. zal een Eucharistieviering worden opgedragen op dinsdag 31 augustus a.s. om 11.00 uur in de Jezuïetenkerk aan de Waversebaan 220, 3001 Heverlee.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het Jezuïetenperk van begraafplaats 'De Jacht' te Heverlee (Leuven).

Dinsdag 14 september 2010 om 19.00 uur zal er een plechtige Requiemmis worden opgedragen volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Tridentijns) in de Sint-Michaëlskapel aan de Caelenbergstraat 40 te Niel-bij-As.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten