Agenda

maandag 22 februari 2010

Pastoor Mennen over "De Traditie"

Ieder jaar ontvlucht ik het Carnavalsrumoer en trek me dan terug in een abdij in de Provence. De gebouwen zijn nieuw maar opgetrokken in typisch Provençaalse trant. De abdijkerk die pas in 1989 is geconsacreerd is gebouwd in een sobere, robuuste romaanse stijl. Het klooster wordt bevolkt door een vijftigtal meest jongere monniken onder leiding van de energieke, ook nog jonge abt Dom Louis-Marie. De abdij is nog jong. Dom Louis-Marie is pas de tweede abt. De stichter, Dom Gérard Calvet, vestigde zich eind jaren zestig, in de woelige jaren na het Concilie, met verlof van zijn abt als kluizenaar in Bedoin bij Carpentras. Juist toen alles losser werd bleef hij trouw aan het monniksideaal en aan de overgeleverde liturgie van Kerk. Zonder dat hij er moeite voor deed, kreeg hij jonge mannen bij zich die eenzelfde leven wilden leiden. De groep werd zo groot en de kluis in Bedoin kon niet worden vergroot. Met behulp van weldoeners werd een stuk grond aangekocht op een heuvel bij het naburige Le Barroux. Daar bouwde men en nieuwe abdij en als laatste de kerk. Jarenlang maakte men voor de officies gebruik van de huidige crypte. De abdij groeide gestadig. Men heeft nu al weer geruime tijd een nieuwe stichting, de priorij Notre Dame de la Garde in het bisdom Agens, een 300 km naar het Westen. Deze priorij moet uitbreiden omdat ze nieuwe novicen niet kunnen herbergen en ze zal binnenkort uitgroeien tot een echte abdij. Wat is de aantrekkingskracht van deze abdij?

Lees verder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten