Agenda

zondag 17 januari 2010

Afscheidshomilie van kardinaal Danneels

Uit de afscheidshomilie van kardinaal Danneels op 9 (Brussel) en 10 (Mechelen) januari:

(...)

Hou van de Kerk

(...) ‘Hou van de Kerk’. Ik heb ze heel mijn leven van harte gediend. Een bisschop is met de Kerk getrouwd. Daarom draagt hij ook een ring. Hou van de Kerk! Zeker, ze heeft haar rimpels, hoe kan het ook anders na 2000 jaar. Het Hooglied zegt: ‘Al ben ik donker van huid, toch ben ik mooi. Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben omdat de zon mij heeft verbrand... ik moest waken over de wijngaard van mijn broers... (Hl 1,5 e.v.). Om de Kerk te zien zoals ze echt is – goddelijk en menselijk tegelijk - heb je geloof nodig; die scherpe blik die tot in de diepte door kan dringen; die ziet wat niet te zien is. Want de Kerk bergt in zich een ondoorgrondelijk geheim. Ze heeft iets donkers en iets lichtend, zon en schaduw glijden beide over haar heen. Ik zeg het zo graag Augustinus na: ‘Als ik over de Kerk spreek, kan ik maar niet ophouden.’ En telkens we een fout in haar ontdekken, moeten we - na een moment van pijn – kunnen zeggen: ‘Maar misschien is die vlek op haar huid, eigenlijk de mijne, ze kleeft aan mijn huid.’ Ze is mijn moeder en alle moeders krijgen rimpels. Maar precies daarom zien we onze moeder steeds maar liever: het is immers de mijne.

Alles hebben we van de Kerk gekregen: de Schrift en de sacramenten, de hele pracht van de liturgie, de tedere herderlijke zorg waarmee we zijn omringd. Maria hebben
we gekregen en al de heiligen en ontelbare broeders en zusters in hetzelfde geloof. Maar bovenal de liturgie. In de liturgie ligt de grootste kracht van de Kerk. Als liturgie mooi en biddend gevierd wordt, brengt ze de Kerk in beeld zoals die is: sober en groots tegelijk, goddelijk en menselijk. De liturgie is de sterkste vorm van evangelisatie waarover we beschikken. Niemand ontsnapt aan haar mysterieuze charme. Overigens zou het wel eens kunnen dat de liturgie, in de tijden die komen en de winter van de onverschilligheid, de voornaamste haard zal zijn waar we ons kunnen warmen aan het evangelie.
(...)

Lees de volledige homilie hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten