Agenda

* Zondag 23 februari: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge
* Zondag 1 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele
* Zondag 15 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de kerk van Geluwe
* Zondag 29 maart: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge

zaterdag 22 augustus 2009

Hervorming nieuwe ritus op komst

Andrea Tornielli laat vandaag in de Italiaanse krant Il Giornale weten dat paus Benedictus XVI de voorstellen van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten m.b.t. de "hervorming van de hervorming" goedgekeurd heeft.
Het document is het resultaat van besprekingen binnen de congregatie over de huidige liturgie (novus ordo missae). Op 4 april 2009 overhandigde kardinaal Cañizares Llovera de tekst, die door bijna alle kardinalen en bisschoppen die deel uitmaken van de congregatie werd goedgekeurd, aan de paus.
Bedoeling is het herwaarderen van de sacraliteit in de liturgie, een herbezinning over de betekenis van de liturgie, een einde te maken aan de liturgische misbruiken, experimenten en ongepaste creativiteit en het bevorderen van het gebruik van Latijn in de liturgie. Hierbij wordt vertrokken van het conciliedocument Sacrosanctum Concilium (1963, constitutie over de liturgie). De nieuwe ritus die in 1969 werd ingevoerd, ging immers in bepaalde opzichten veel verder dan de aanwijzingen die de concilievaders in dit document hadden opgenomen.

Volgens Tornielli bevat het document aanwijzingen als:
- de gebruikte missalen zouden de liturgische teksten in de volkstaal én in het Latijn moeten bevatten, zodat het Latijn, zeker bij grote feesten, haar rechtmatige plaats in de liturgie kan terugkrijgen.
- de richting waarin de Mis gecelebreerd wordt zou moeten herbekeken worden. Vooral in Europa wordt de Mis immers niet meer in oostelijke richting gecelebreerd. Ten minste tijdens het eucharistisch gebed zou dit beter zijn.
- men stelt op punt dat de normale manier om de H. Communie te ontvangen de mondcommunie is. Het ontvangen van de Communie op de hand is een uitzonderlijk indult.

Tornielli gaat ervan uit dat de hervormingen niet via een document-van-bovenaf zullen doorgevoerd worden, maar dat het een werk van lange duur zal zijn, door het voorbeeld van de paus zelf en de bisschoppen. Daarom reikt de paus in publieke Missen bijvoorbeeld enkel nog de Communie op de tong uit. Heel wat bisschoppen hebben al gelijkaardige initiatieven genomen. Vorige week nog liet Mgr. Edward Slattery, bisschop van Tulsa (Oklahoma), weten dat hij vanaf nu in zijn kathedraal de Mis in oostelijke richting zal opdragen. Mgr. Slattery: "Deze verandering mag niet verkeerd opgevat worden alsof de bisschop 'zijn rug keert naar de gelovigen', alsof ik ondoordacht of afkerig ben. Zo'n interpretatie gaat voorbij aan het feit dat, door in dezelfde richting te kijken, de positie van de celebrant en van de gelovigen het feit duidelijk maken dat wij naar God toegaan. Priester en gelovigen zijn samen op die pelgrimsweg."

Klik hier voor de Engelse vertaling van het artikel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten