Agenda

maandag 20 juli 2009

Zondag 26 juli: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 26 juli
8ste Zondag na Pinksteren

Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)

H. Bloedbasiliek

Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 18 uur

Opgedragen door EH Komorowski
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.26 juli: Teksten van de Mis (8ste zondag na Pinksteren)

8ste Zondag Na Pinksteren

donderdag 2 juli 2009

Twee Belgen gewijd bij Priesterbroederschap Pius X


Onlangs werden twee Belgische seminaristen van de Priesterbroederschap Pius X (FSSPX) diaken en priester gewijd. Op zaterdag 27 juni wijdde Mgr. Alfonso de Galaretta EH Matthias Declercq uit Gent in het seminarie van Zaitzkofen tot diaken, in voorbereiding tot het priesterschap. Op maandag 29 juni werd EH Louis Bochkoltz uit Namen in Ecône priester gewijd door Mgr. Fellay, de overste van de priesterbroederschap. EH Bochkoltz draagt zondag om 10uur zijn eremis op in de St. Jozefkerk van de FSSPX in Brussel.

De FSSPX telt dit jaar ongeveer 500 priesters en meer dan 200 seminaristen in opleiding. De wijdingen komen er op een moment dat de onderhandelingen tussen de FSSPX en het Vaticaan zullen opgestart worden om tot een theologisch vergelijk en de realisatie van een geschikte canonieke status binnen de Kerk te komen. De wijdingen zorgden voor opschudding bij enkele Duitse bisschoppen. Door het ontbreken van een canonieke status binnen de Kerk zijn ze immers onwettig (maar niet ongeldig).
Het Vaticaan lijkt deze wijdingen in de praktijk echter te tolereren. De Priesterbroederschap verdedigt zich door te stellen dat de "wijdingen toegediend worden met de bedoeling de katholieke Kerk te dienen. (...) Wij willen daarmee onze eenheid met de Kerk van Rome tot uitdrukking brengen. (...) De pasgewijde priesters erkennen zoals alle leden van de Priesterbroederschap Pius X het ambt van de paus en de autoriteit van de Kerk."(stellingname van P. Frey, regent van het seminarie).

Benedictijnenabdij voert Tridentijnse ritus in


De benedictijnen van de priorij in Nursia (de geboorteplaats van St. Benedictus, de stichter van de Benedictijnen) zullen vanaf 7 juli (twee jaar na het verschijnen van het Motu Proprio Summorum Pontificum) de Mis ook in de oude ritus celebreren.
De priorij werd in 1998 opgericht door fr. Cassian Folsom OSB - een bekend liturgist - en enkele Amerikaanse broeders. Sinds 2000 bewonen ze het "monasterium van St. Benedictus" in Nursia. Het is een jonge en bloeiende gemeenschap, sinds het jaar 2000 is hun aantal verdrievoudigd.
In zijn nieuwsbrief schrijft fr. Folsom: "Wij zijn vereerd om zo'n belangrijke opdracht voor het leven de Kerk te ontvangen." (...) "Ik ben er zeker van dat het zal bijdragen tot de groei van onze gemeenschap, in een tijd waarin jonge mensen niet geïnteresseerd zijn in een roeping die een leven inhoudt "zoals dat van iedereen".

Link: http://www.osbnorcia.org/