Agenda

dinsdag 19 mei 2009

Het Vaticaan en de Tridentijnse Mis


"Those Closest to Benedict Are Celebrating Mass in the Old Rite" en "Top Curia prelates have begun celebrating Mass in the old Gregorian Rite" zo titelt het bekende maandblad 'Inside the Vatican'. Journalist Alberto Carosa geeft in zijn artikel een overzicht van hooggeplaatste geestelijken uit het Vaticaan en de Curie die onlangs publiek de Mis volgens de oude - Tridentijnse - ritus opdroegen.

Dat het aantal misvieringen volgens de oude ritus na het motu proprio in 2007 wereldwijd is toegenomen, is bekend. Opmerkelijk is dat ook meer en meer bisschoppen en kardinalen in het publiek volgens de oude ritus celebreren.
Dit jaar, rond Pasen, viel deze trend in het bijzonder op. Zo droeg aartsbisschop Rino Fisichella op 28 maart in Rome een Mis op in de traditionele ritus voor de zestig seminaristen van het Instituut Christus Koning. Fisichella is rector van de pontificale Universiteit van Lateranen en president van de pauselijke Academie voor het Leven. Een maand later, op 21 april droeg kardinaal Antonio Canizares Llovera een Mis op in de oude ritus voor de Franciscanen van de Immaculata. Dit gebeurde in de kathedraal van Rome, St. Jan van Lateranen. Canizares Llovera is prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst.

Eerder had aartsbisschop Raymond Burke, prefect van de Apostolische Signatuur en vroeger aartsbisschop van St. Louis en La Crosse in maart in Tarquinia vijf Franciscanen van de Immaculata tot priester gewijd in de oude ritus.

Vooral het feit dat curiekardinaal Canizares Llovera - als prefect van de congregatie die instaat voor de liturgie - in het publiek een pontificale Mis opdroeg in de buitengewone vorm, vindt Carosa veelbetekenend. Ook de plaats waar de Mis plaatsvond is symbolisch: de St. Jan van Lateranen is niet zomaar een kerk, maar de bisschopskerk van de paus, de kathedraal van Rome, de hoofdkerk van de wereldkerk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten