Agenda

zaterdag 24 januari 2009

Excommunicatie FSSPX-bisschoppen opgeheven


De vier bisschoppen tijdens de bedevaart van de FSSPX in Lourdes eind oktober, met 20000 gelovigen.

De Congregatie voor de Bisschoppen heeft vandaag het decreet bekendgemaakt waarbij de excommunicatie van de vier bisschoppen van de Priesterbroederschap St.-Pius X (FSSPX) opgeheven wordt. De bisschoppen hadden deze kerkelijke straf opgelopen omdat ze tegen de wil van de paus door Mgr. Lefebvre bisschop gewijd werden in 1988.
Mgr. Fellay, overste van de FSSPX, had de paus hierom gevraagd toen hij de paus in december symbolisch 1,7 miljoen rozenhoedjes aanbood die door gelovigen van de FSSPX gebeden werden.
Met de opheffing van de excommunicatie wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een volledige communio met de Kerk (o.m. door een kerkrechterlijke regularistatie van de FSSPX).
In Vlaanderen heeft de FSSPX kapellen in Gent en Antwerpen, alsook de St. Jozefskerk (voormalige Redemptoristenkerk) in Brussel. Daarnaast draagt een van hun priesters ook maandelijks de Mis op in Slypskapelle (West-Vlaanderen).

Klik hier om het decreet en het communiqué in het Nederlands te lezen.

vrijdag 23 januari 2009

Nederlandse heruitgave oude mis-ritus


DEN BOSCH (RKnieuws.net) - In juni 2007 gaf paus Benedictus XVI toestemming tot een vrij algemeen gebruik van de Tridentijnse liturgie. De uitgave “Het heilig Misoffer” die Nationale Raad voor Liturgie (NRL) in ‘s-Hertogenbosch eind 2007 deed verschijnen, was al binnen een jaar uitverkocht.

Zopas is een herdruk verschenen van dit boek met de vaste teksten van de eucharistie volgens het Romeins Missaal van 1962, met daarin ook opgenomen zowel de Nederlandse tekst van het Motu proprio van Benedictus XVI en zijn begeleidende brief over deze buitengewone vorm van de Romeinse ritus, alsook de verklaring van de Nederlandse bisschoppen. Gezien de aanhoudende vraag werd door de beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie tot een herdruk besloten.

De uitgave is uitgevoerd in liturgisch twee-kleurendruk en bevat de Latijnse tekst van het Latijnse ordinarium van de mis met een Nederlandse vertaling.
(bron: RKnieuws.net)


Het missaal is onder meer te verkrijgen via Colomba

maandag 5 januari 2009

Foto's Tridentijnse Mis met kardinaal Vingt-Trois


Op de New Liturgical Movement weblog staat een aantal foto's van de Tridentijnse Mis die Kardinaal Vingt-Trois zondag ll. opdroeg in de St. Eugèneparochie in Parijs. De kardinaal is aartsbisschop van Parijs en voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie. Het was de tweede keer in korte tijd dat hij een Mis celebreerde volgens de oude ritus.

Meer foto's hier.