Agenda

donderdag 11 december 2008

Eeuwige Geloften bij Servi Jesu et Mariae


Op 8 december, Feest van de Onbevlekte Ontvangenis, heeft Fr. Gert SJM zijn Eeuwige Geloften afgelegd in het moederhuis van de Servi Jesu et Mariae. De Servi Jesu et Mariae (Dienaren van Jezus en Maria) is een congregatie van pauselijk recht, met hoofdzetel in Blindenmarkt, Oostenrijk. De congregatie werd in 1988 opgericht door de jezuïet P. Andreas Hönisch. Net als de jezuïeten volgen zij de regel van St. Ignatius. Opmerkelijk is dat deze jonge congregatie de liturgie volgens beide vormen van de Romeinse ritus celebreert. Daarnaast ligt haar taak vooral in het apostolaat bij de jongeren. Zo staan de paters in voor de geestelijke begeleiding van de Duitse Europascouts (KPE). De congregatie leidt ook een internaat in Assen, heeft enkele parochies onder haar hoede en is actief in o.m. Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Kazachstan en Roemenië.
De congregatie telt nu een vijftigtal jonge priesters en seminaristen. Fr. Gert is één van de twee Vlaamse seminaristen die zich momenteel voorbereiden op het priesterschap. In Vlaanderen verzorgen zij catecheselessen en begeleiden zij een jeugdbeweging in het Antwerpse.
De professie
Fr. Gert en zijn ouders
De novicen van de SJM

Geen opmerkingen:

Een reactie posten