Agenda

* Zondag 23 februari: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge
* Zondag 1 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele
* Zondag 15 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de kerk van Geluwe
* Zondag 29 maart: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge

dinsdag 28 oktober 2008

Nieuwe bisschop voor Antwerpen

Mysterium Fidei wenst Mgr. Johan Bonny proficiat met zijn benoeming tot bisschop van Antwerpen.


BRUSSEL (KerkNet) - Paus Benedictus benoemde de West-Vlaamse priester mgr. Johan Bonny tot 22ste bisschop van Antwerpen. De nieuwe bisschop van Antwerpen is 53 jaar en heeft er al een rijk gevulde loopbaan opzitten. Hij werd geboren als oudste in een West-Vlaams landbouwersgezin met vijf kinderen. Na zijn humaniorastudies trok hij naar het Brugse Grootseminarie om er de priesteropleiding te starten. Na het eerste jaar werd hij naar Leuven gestuurd om er aan de K.U. Leuven een baccalaureaat in de filosofie te behalen. Nadien terug naar Brugge voor de theologiestudies. Die werden na drie jaar voortgezet in Rome, waar hij spiritualiteit studeerde aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. Intussen was hij in 1980 door bisschop De Smedt priester gewijd. In 1982 volgde zijn benoeming tot professor aan het Brugse seminarie, waar hij ook archivaris werd. ‘Tussendoor’ werkte hij aan een doctoraat over de Vlaamse mystieker Jan van Ruusbroeck dat hij in 1988 verdedigde. Op het seminarie doceerde hij kerkgeschiedenis, kerkleer, oecumene en spiritualiteit. Hij was er tevens directeur, later geestelijk directeur van de afdeling theologie. In 1997 volgde een dubbele benoeming in Rome. Hij werd er staflid van de Raad voor de eenheid, verantwoordelijk voor de relaties met de orthodoxe kerken, hoofdzakelijk in het Midden-Oosten en rector van het Belgisch Pauselijk College.

Een uitgebreid artikel over de nieuwe bisschop kunt u hier lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten