Agenda

maandag 29 september 2008

Kardinaal Castrillón Hoyos en de usus antiquorBij Continuum/Burns & Oates verschijnt eind 2008 de nieuwe uitgave van The Ceremonies of the Roman Rite Described, hét handboek voor ceremonies volgens de oude ritus in de Angelsaksische wereld.
Kardinaal Castrillón Hoyos, president van de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei die instaat voor de uitwerking van het motu proprio Summorum Pontificum, schreef het voorwoord.

De kardinaal wijst er op dat het motu proprio nog maar eens duidelijk gemaakt heeft dat de ritussen zoals die vóór Vaticanum II bestonden nooit werden afgeschaft en ze een schat vormen die aan de hele katholieke Kerk toehoort. Daarom moeten ze "ruim beschikbaar" zijn voor alle gelovigen.
"Het is nu duidelijk dat katholieken een juridisch recht hebben op de oudere liturgische ritussen en dat parochiepriesters en bisschoppen de petities en verzoeken van de gelovigen die hierom vragen moeten aannemen. Dit is de uitdrukkelijke wil van de Heilige Vader [...]."

De kardinaal schrijft verder dat de paus blij is met de "genereuze respons" van vele priesters op zijn initiatief. Hij vervolgt dat ook seminaristen tijdens hun opleiding zouden moeten kennis maken met het gebruik van de Romeinse ritus,
"niet alleen om de gelovigen die deze vorm van katholieke liturgie vragen te helpen, maar ook om een dieper besef van de achtergrond van de huidige liturgische boeken te krijgen. Hieruit volgt dat alle seminaries als vanzelfsprekend zo'n opleiding zouden moeten voorzien."


Bron: New Liturgical Movement

Geen opmerkingen:

Een reactie posten