Agenda

dinsdag 30 september 2008

Heilig-Bloedprocessie wordt werelderfgoed

BRUGGE (KerkNet/Stadsomroep Brugge) – De bekende Brugse Heilig-Bloedprocessie, die reeds in documenten uit 1291 vermeld wordt en jaarlijks uitgaat op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, is geselecteerd voor de zogeheten representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid van de Unesco. Deze nieuwe lijst is een aanvulling op de werelderfgoedlijst. De processie in Brugge is van oorsprong een pure geloofsuiting, maar zij groeide doorheen de jaren uit tot een van de belangrijkste uithangborden voor de stad. Jaarlijks lokt ze tussen de 30 à 45.000 toeschouwers. Vlaanderen had acht dossiers voor de internationale Unesco-lijst voorgedragen, waarvan slechts twee worden weerhouden: de Heilig-Bloedprocessie en het Aalsterse carnaval. Het dossier van de Heilig-Bloedprocessie werd uitgewerkt door de Erfgoedcel Brugge, in samenwerking met de Edele Confrérie van het Heilig Bloed. Officiële bevestiging volgt later, maar de kans dat het nog fout loopt, wordt bijzonder klein geacht. “Materieel of financieel levert zo’n titel niets op, maar het is wel enorm belangrijk voor ons prestige”, zegt Benoit Kervyn, sinds 1988 de coördinator van de processie.

(Kerknet)

maandag 29 september 2008

Kardinaal Castrillón Hoyos en de usus antiquorBij Continuum/Burns & Oates verschijnt eind 2008 de nieuwe uitgave van The Ceremonies of the Roman Rite Described, hét handboek voor ceremonies volgens de oude ritus in de Angelsaksische wereld.
Kardinaal Castrillón Hoyos, president van de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei die instaat voor de uitwerking van het motu proprio Summorum Pontificum, schreef het voorwoord.

De kardinaal wijst er op dat het motu proprio nog maar eens duidelijk gemaakt heeft dat de ritussen zoals die vóór Vaticanum II bestonden nooit werden afgeschaft en ze een schat vormen die aan de hele katholieke Kerk toehoort. Daarom moeten ze "ruim beschikbaar" zijn voor alle gelovigen.
"Het is nu duidelijk dat katholieken een juridisch recht hebben op de oudere liturgische ritussen en dat parochiepriesters en bisschoppen de petities en verzoeken van de gelovigen die hierom vragen moeten aannemen. Dit is de uitdrukkelijke wil van de Heilige Vader [...]."

De kardinaal schrijft verder dat de paus blij is met de "genereuze respons" van vele priesters op zijn initiatief. Hij vervolgt dat ook seminaristen tijdens hun opleiding zouden moeten kennis maken met het gebruik van de Romeinse ritus,
"niet alleen om de gelovigen die deze vorm van katholieke liturgie vragen te helpen, maar ook om een dieper besef van de achtergrond van de huidige liturgische boeken te krijgen. Hieruit volgt dat alle seminaries als vanzelfsprekend zo'n opleiding zouden moeten voorzien."


Bron: New Liturgical Movement

Mis in Brugge

Dankzij de rector van de H. Bloedbasiliek die de bovenkapel ter beschikking stelt en met de vriendelijke toestemming van het bisdom kan er nu elke laatste zondag van de maand een Mis volgens de Buitengewone ritus (Tridentijnse mis) opgedragen worden. Hiervoor staan enkele priesters van de Petrusbroederschap in.

Op zondag 26 oktober, hoogfeest van Christus Koning, vindt de Mis om 17uur plaats, opgeluisterd door de bekende Scola Gregoriana Brugensis o.l.v. Roger Deruwe. Nodig hiervoor gerust vrienden en kennissen uit.

Enkele foto's van de Mis die gisteren door EH Knudsen opgedragen werd in de H. Bloedbasiliek in Brugge.

woensdag 17 september 2008

De Latijnse Mis en de misvattingen...

hostie.jpgTenminste, als het om een mis in het Latijn gaat. Veel bisschoppen in Italië maar ook in andere landen zouden het opdragen van de traditionele Latijnse mis in hun bisdom tegenwerken. Met als gevolg: teleurgestelde gelovigen en geknor in het Vaticaan, want paus Benedictus XVI wil nu juist heel graag dat het Latijn weer in zwang raakt.

In juli 2007 stuurde Benedictus een schrijven de wereld in. Een eigen initiatief dat in mooibenedictus.jpg Kerklatijn een motu proprio heet. Netjes gepubliceerd op de website van het Vaticaan. Helaas alleen in het Latijn (en, vreemd genoeg, in het Hongaars). Deze paus heeft duidelijk een passie voor de traditionele taal van de Rooms-Katholieke Kerk. Onder zijn pausschap is het Latijn zelfs op de startpagina van website van de Heilige Stoel toegevoegd als zevende wereldtaal.

Kort samengevat moedigt Benedictus in zijn brief de gelovigen aan om de mis te laten opdragen volgens de rite die in gebruik was vóór de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat concilie vond plaats in de roerige jaren ‘60 en had tot doel de Kerk wat meer in de pas te laten lopen met de moderne tijd. Geen mis meer in het voor velen onbegrijpelijke Latijn en met een priester die met zijn rug naar de gelovigen staat, maar in de landstaal en met de priester die zijn gezicht naar de mensen toekeert.

latin-mass.jpgNatuurlijk moet die gewone rite blijven bestaan, vindt paus Benedictus, maar als de gelovigen dat willen moeten ze ook de traditionele mis kunnen laten opdragen. Als een verrijking van hun geloofsleven en zonder toestemming te hoeven vragen aan de bisschop, iets wat na het Concilie wel moest. Maar veel van die bisschoppen vinden het maar niks, blijkt op een congres dat nu in het Vaticaan gehouden wordt over de resultaten van het pauselijk initiatief. In Duitsland zouden de bisschoppen zelfs met allerlei bureaucratische rompslomp het opdragen van een Latijnse mis dwarsbomen. Ook in Frankrijk zijn er problemen. Daar zien veel bisschoppen de terugkeer van de Latijns mis als een aanmoediging tot een conservatief, zo niet reactionair katholicisme.

En dan is er het probleem van de priesters. Daar zijn er namelijk veel te weinig van. Er is al jaren een groot tekort aan roepingen, zodat veel priesters zich over meer dan één parochie moeten ontfermen. En als je als priester op één dag al drie of vier missen moet opdragen, blijven er weinig tijd en energie over om ook nog een traditionele Latijnse mis te doen. Plus het feit dat veel priesters de Latijnse mis niet goed kennen. Volgens monseigneur Perl, organisator van het congres, omdat ze geïndoctrineerd zijn om te denken dat de Latijnse mis achterhaald en ouderwets is. Toch is de monseigneur optimistisch. Langzaam maar zeker is de Latijnse mis bezig aan een comeback. En de Kerk is, zoals iedereen weet, heel geduldig.

Voor wie wil weten hoe het is: een video van een Latijnse mis.

(bron: NOS )

Weer suisse in kathedraal van Hasselt

De ‘suisse’, zeg maar de kerkbewaker, is terug van weggeweest in de Hasseltse Sint-Quintinuskathedraal. Vrijdagavond krijgt Fons Reynders zijn nieuwe kostuum en zijn hellebaard. Vanaf dan is hij er in alle feestelijke en speciale vieringen bij. “Niet omdat we ordeproblemen hebben, wel om onze vieringen een meerwaarde te geven. ”, zegt deken Lambert Vanherk.

De laatste Hasseltse ‘suisse’ Bellefroid liep in de jaren 70 in de Sint-Quintinuskathedraal rond. “Van de suisse werd verwacht dat hij de orde handhaafde en tijdens de vieringen optrad waar nodig”, legt deken Vanherk uit. “Die opdracht zien we nu anders. In onze kerk zitten rustige mensen en daarom zien wij, met de kerkraad, de suisse veel meer als een terugkeer naar tradities en symbolen. De jongste decennia zijn heel wat tradities die een speciaal cachet gaven aan de erediensten, verloren gegaan. Veel mensen vinden het liturgische gebeuren nu schraal en kil, te verbaal ook. ‘Er is niks te beleven’, zeggen ze me wel eens. De invoering van de suisse is een eerste stap, want ook in het liturgische en religieuze gebeuren moeten al onze zintuigen gestreeld worden. Liturgie en folklore liggen dicht bij elkaar.

Eerbied

“De deken is thuis langs gekomen, en hem kan ik niks weigeren”, lacht Fons. “Ik heb trouwens een serieus kathedraalverleden: ik ben geboren op enkele meters van de kathedraal op de Vismarkt, en ben later verhuisd naar de ‘Oude hal’, die is afgebroken om plaats te maken voor de huidige dekenij. De suisse woonde naast ons. Ik heb de suisses Bonneux, Martens, Paque en Bellefroid goed gekend. Mijn vader Frans Reynders was meer dan 30 jaar koster in de Sint-Quintinusparochie, en in mijn vrije tijd was ik zijn vaste hulp. En dan keek ik met ontzag naar de suisse van dienst. Toen de functie wegviel vond ik dat heel jammer, maar ik ben ontzettend blij dat ik ze nu weer kan invoeren. Dit moet charme bezorgen aan de vieringen. Ik zal de priesters naar het altaar begeleiden en ze na de viering weer wegleiden. En tussendoor zal ik achter in de kerk wandelen. Niet om vermanende vingertjes te zwaaien, wel om de mensen die binnen komen te wijzen op lege stoelen. Als het moet zal ik, zonder veel woorden, toch zorgen voor eerbied in de kathedraal.”

(bron: Het Belang van Limburg )

zondag 14 september 2008

Eén jaar Summorum Pontificum


Vanwege één van onze lezers ontvingen wij een mooie reactie op onze visietekst n.a.v. één jaar Summorum Pontificum, het motu proprio waarmee paus Benedictus XVI de Mis in de buitengewone (Tridentijnse) ritus in ere hersteld heeft:

"Met interesse las ik het artikel getiteld: ‘De ideale parochie... een droom?’ op uw site. Het was zeer herkenbaar en wel om de eenvoudige reden dat deze parochie werkelijk bestaat. Sinds september 2006 wordt, met toestemming van de bisschop van Haarlem, elke zondag in de Agneskerk [in Amsterdam] een Tridentijnse Hoogmis opgedragen.
Aanvankelijk was het nog wennen. Ook en vooral voor de gelovigen. Voor de mis aanving werd er driftig gekwekt en na afloop was de priester nauwelijks in de sacristie teruggekeerd of inderdaad, men stoof richting uitgang. Maar langzaam maar zeker kreeg de Tridentijnse ritus de mensen ‘in zijn greep’ en nu? Nu is het vrijwel precies zoals in het artikel op uw site wordt omschreven. Het kwekken voor de mis is compleet verdwenen. Mensen komen veelal een kwartier tot een half uur van tevoren en al biddende en mediterende bereidt met zich voor op de viering.
Aanvankelijk had ik verwacht met mijn 56 jaren een van de jongste bezoekers te zijn omdat ik een van de laatste ben voor wie de Tridentijnse mis tot zijn jeugdherinneringen behoort. Wat zouden jongeren daar anno 2008 voor boodschap aan hebben? Welnu, niets is minder waar. Ik behoor qua leeftijd tot de middenmoot.
Verrassend veel jongeren van 20+ bezoeken de viering en hebben er veel waardering voor. De mis zelf wordt met diepe devotie ondergaan. Tijdens de consecratie kun je een speld horen vallen en ook daarna blijft het nog geruime tijd stil. [...] Ook nadat de priester met zijn gevolg is verdwenen blijven verrassend veel gelovigen nog even na om te bidden of te mediteren. Sommigen steken een kaarsje op bij Maria en bidden daar nog wat. Na de mis is er een koffieuurtje. [...] De priesters (jazeker, we beschikken over maar liefst drie priesters, allen van de Petrusbroederschap) komen dan bij om even een praatje te maken [...].
Drie priesters maakt het dus ook mogelijk om regelmatig bij hoogdagen een mis met drie heren op te dragen. De nachtmis van afgelopen kerstmis werd met drie heren opgedragen en de kerk zat stampvol. [...] Kortom, het is wonderbaarlijk wat de Tridentijnse ritus met de mens doet, elke keer weer [...]."

zaterdag 13 september 2008

Benedictus XVI: Tridentijnse Mis geen terugkeer naar het verleden
Paus Benedictus XVI heeft in een interview voor het eerst sinds het verschijnen van het motu proprio Summorum Pontificum, waarmee priesters de volledige vrijheid krijgen om de Mis volgens de oude ritus op te dragen, zelf hierover toelichting gegeven. De paus is in Frankrijk ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de verschijningen in Lourdes. Zaterdag 13 september droeg hij aan de Dôme des Invalides voor meer dan 250 000 gelovigen de Mis op. Hierbij werden de gelovigen die bij de paus communiceerden ook weer uitgenodigd om de Communie geknield en op de tong te ontvangen. De gewaden die de paus bij de plechtigheid droeg werden vervaardigd in de traditionalistische Benedictijnerabdij van Le Barroux.

Op de vraag of het motu proprio geen stap terug is antwoordt de paus: "Dit is een ongefundeerde angst omdat dit Motu proprio eenvoudig een daad van tolerantie is, met een pastoraal doel naar de mensen toe die in deze liturgie gevormd zijn, ervan houden, haar kennen en willen leven met deze liturgie."
Het gaat weliswaar om een kleine groep, maar het lijkt de paus normaal dat een bisschop deze mensen tegemoet komt. "Er is geen enkele tegenstelling tussen de door het Tweede Vaticaans Concilie vernieuwde liturgie en deze liturgie. Elke dag [van het concilie] hebben de concilievaders de Mis opgedragen volgens de oude ritus en hebben ze tegelijk een natuurlijke ontwikkeling ontworpen voor de liturgie in deze tijd omdat de liturgie een levende realiteit is die zich ontwikkelt en in deze ontwikkeling haar identiteit bewaart. Er zijn dus zeker verschillende accenten, maar toch een fundamentele identiteit die een tegenspraak, tegenstelling tussen de vernieuwde liturgie en de vorige liturgie uitsluit. Ik denk toch dat er een mogelijkheid is tot een wederzijdse verrijking. Van de ene kant kunnen en moeten de liefhebbers van de oude liturgie de nieuwe heiligen, de nieuwe prefaties van de liturgie enz. leren kennen. Aan de andere kant onderlijnt de nieuwe liturgie meer de gemeenschappelijke deelname, maar, nog altijd, het is niet alleen de verzameling van één gemeenschap, maar een daad van de universele Kerk, in gemeenschap met alle gelovigen van alle tijden en een daad van aanbidding. In deze zin is er volgens mij een wederzijdse verrijking en het is duidelijk dat de vernieuwde liturgie de gewone liturgie van onze tijd is."


Bron: Le forum catholique

woensdag 10 september 2008

Zondag 21 september: bedevaart naar Foy-Notre-Dame

Zondag 21 september 2008
XIVde Bedevaart van de Traditie naar Foy-Notre-Dame


Vertrek om 10:30 aan de parochiekerk van Leffe (bedevaart van 12 km).
Om 16:00 Hoogmis in Foy-Notre-Dame, opgedragen door Mgr. André-Mutien Léonard, bisschop van Namen.


Info: http://home.scarlet.be/fssp/agenda.html

vrijdag 5 september 2008

Père Daniel-Ange over de Tridentijnse MisPère Daniel-Ange, de bekende Belgisch-Franse geestelijke, heeft in het maandblad La Nef (september 2008) zijn bewondering uitgesproken voor het motu proprio Summorum Pontificum dat een jaar geleden door paus Benedictus XVI uitgevaardigd werd. Met dit motu proprio wilde de paus de traditionele liturgie (Tridentijnse ritus) binnen de Kerk herwaarderen. Daniel-Ange noemt dit een ‘moedige daad’ en betreurt het dat niet alle bisschoppen met enthousiasme meegeholpen hebben met de uitwerking van het motu proprio.
Daniel-Ange ziet de verschillende ritussen in de Kerk als de zonnestralen van de ene grote liturgie. “Het is met vreugde dat ik af en toe de Mis van mijn jeugd volgens het missaal van Johannes XIII opdraag.” Hij hoopt dan ook dat deze ‘mooie liturgie’ langzaam verder zou mogen groeien, bijvoorbeeld met het toevoegen van de gedachtenissen van de heiligen die de laatste decennia gecanoniseerd werden.
Van de nieuwe liturgie zegt Daniel-Ange dat ze zo mooi mogelijk zou moeten opgedragen worden en dat de priester vanaf de offerande samen met de gelovigen zich naar de Heer zou moeten richten, die komt als de opkomende zon. Hij vindt het feit dat op het heiligste moment van de Mis de priester naar de gelovigen toegekeerd staat persoonlijk zeer ongepast. “Als men zou terugkeren naar de oude oriëntering, zou de ritus enorm aan hemelse en eschatologische dimensie van het grote Mysterie winnen.” Om dezelfde reden zou het evangelie en de prefatie volgens hem moeten gezongen worden.
Daniel-Ange vindt tenslotte dat men in de seminaries regelmatig in de Tridentijnse ritus zou moeten celebreren, alsook in de oosterse ritussen. Idealiter zou dit ook af en toe in de parochies moeten gebeuren.

donderdag 4 september 2008

Zondag 28 september: Latijnse Mis in Brugge

Vanaf deze maand zal er elke laatste zondag van de maand een Tridentijnse Mis opgedragen worden in de H. Bloedbasiliek in Brugge. De Mis wordt opgedragen door een priester van de Petrusbroederschap.Zondag 28 september
XXe zondag na Pinksteren

18:00 uur

Basiliek van het Heilig Bloed
Burg, Brugge

Gezongen Gregoriaanse Mis (Kyriale XI en Credo III)

Meer info: mysteriumfidei@catholic.org
http://tridentijnsemis.blogspot.com
www.fssp.be

Van harte welkom!