Agenda

* Zondag 26 juni: Tridentijnse Mis om 17u in de Basiliek van het H. Bloed, Brugge.