Mysterium Fidei - wie zijn wij

Mysterium Fidei

Werkgroep ter Bevordering van de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus in Vlaanderen.

Mysterium Fidei werd in 2007 opgericht door een groep jonge mensen. Conform de vraag van de paus in zijn motu proprio ijveren wij voor een herwaardering van de traditionele Latijnse liturgie in de Vlaamse bisdommen.

Naar de bepalingen van het motu proprio heeft elke priester het recht om de liturgie in de 'oude ritus' te vieren (volgens het missaal van de heilige paus Johannes XXIII uit 1962). Ook de gelovigen hebben het recht om hiernaar te vragen, bv. bij speciale gelegenheden als doopsel, huwelijk en begrafenis. Indien een priester of pastoor omwille van praktische moeilijkheden hier niet kan op ingaan, is het de taak van de bisschop om voor een oplossing te zorgen.

Mysterium Fidei brengt u graag in contact met priesters die in de 'oude ritus' kunnen celebreren.

De naam van onze werkgroep verwijst naar een encycliek van Paulus VI uit 1965. Meer info vindt u hier.

U kunt met ons contact opnemen via tridentijnsemis@gmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten