Doorgaan naar hoofdcontent

Uitnodiging priesterwijding Alexis Piraux fssp

Op zaterdag 2 juli 2022 wijdt Mgr. Aillet om 10u in de kathedraal van Lescar een Belgische seminarist van de Petrusbroederschap tot priester. EH Alexis Piraux is afkomstig uit Brussel. Hij studeerde theologie in Louvain-la-Neuve en trok daarna naar het seminarie van Namen. In Namen leerde hij de Tridentijnse ritus en de priesterbroederschap St.-Petrus (FSSP) kennen, wat hem uiteindelijk deed kiezen voor het seminarie in Wigratzbad.


Priesterwijding: zaterdag 2 juli 2022, kathedraal van Lescar, 10u

Eerste H. Mis: zondag 3 juli 2022, kapel van het 'Collège et Lycée de l'Immaculée Conception' (7 Bd Edouard Herriot, F-64000 Pau, Frankrijk), 9u

Eerste H. Mis in Brussel: zondag 7 augustus, Miniemenkerk, 10u.


Gebed voor heilige priesters

Heer Jezus, indien er geen heilige priesters opstaan, welke vruchten zullen uw vergoten Bloed, uw Kruisdood, uw Eucharistie dan opleveren?

De armen dolen weg, verzinken en worden vergeten: Zend uw priesters!

Wanneer zijn er priesters zoals Gij, Jezus? Wanneer priesters der armen? Wanneer priesters voor de mansardekamers, priesters voor de kleinen, priesters voor de krotbewoners? Wanneer komen zij?
Ziet Gij niet, Heer, dat de zielen in groten getale verzinken in wereldse zin en lichtzinnigheid, in genotzucht en ontrouw, in onverschilligheid en ongeloof?

Jezus, geef ons priesters met de geest der Apostelen. Arm bij de armen! Klein bij de kleinen! Wanneer komen zij, de priesters die bij de armen leven, priesters die van huis tot huis gaan, die de schapen zoeken in de achterbuurten van armoede en zonde, Waar blijven ze, Jezus? Voor duizenden blijft uw Bloed nutteloos vergoten! Gaat de wereld haar geestelijke ondergang tegemoet? Kunnen de kleinen het gebeteren dat hun ouders niet opgewassen zijn voor hun taak en dat hun priesters geen heiligen zijn?

Heer, zend Gij priesters, de uwe, de ware, de arme, de heilige! Zo Gij uw priesters zendt, dan kunnen de kleinen gered worden, talloze armen in uw liefde ondergebracht worden en U bewaard blijven voor eeuwig.

Gedenk, o Jezus, wat Gij geleden hebt, gedenk uw eindeloze liefde en de onschuld der kleinen! Zend uw priesters! Moeder, toon U Moeder! Priesters, Jezus! Echte priesters!

Zalige priester Poppe, Sint-Coleta, 12 juli 1918

Reacties

Populaire posts van deze blog

Zijn doopsels en huwelijken van Rent a Priest geldig?

Nieuws: maandelijkse Tridentijnse Mis in het bisdom Brugge

Tridentijnse Missen rond Kerstmis

Paus em. Benedictus XVI: hetgeen voorheen heilig was, kan nu niet verkeerd zijn

In België kunnen de bestaande gemeenschappen de Tridentijnse Mis blijven vieren