Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuws: maandelijkse Tridentijnse Mis in het bisdom Brugge


Vanaf 2022 komt er een nieuwe regeling voor de maandelijkse Tridentijnse Mis in Brugge. Vanaf zondag 30 januari vindt de Mis niet langer 's avonds plaats, maar om 10u30 in de Benedenkapel van de H. Bloedbasiliek. De Mis wordt vanaf dan opgedragen door EH Kurt Priem. EH Priem is priester van het bisdom Brugge, werkzaam in het decanaat Tielt. Hij is tevens secretaris van de Vlaamse Vereniging voor Hedendaagse Latijnse Liturgie.
 
Met het motu proprio 'Traditionis custodes', gaf paus Franciscus de plaatselijke bisschoppen opnieuw de bevoegdheid om het vieren van de liturgie in de Tridentijnse ritus in hun bisdom te regelen. In het bisdom Brugge was er sinds 2008, in afstemming met het bisdom, een maandelijkse H. Mis in de basiliek van het H. Bloed. Binnen de bepalingen van het motu proprio Summorum Pontificum kwam hier vanaf 2017 nog een Mis bij in de Basiliek in Dadizele (één tot twee keer per maand).

Naar aanleiding van het nieuwe motu proprio gingen wij in gesprek met het bisdom. Enerzijds was er de vraag om het motu proprio te implementeren, rekening houdende met de noden van de gelovigen die aan deze ritus gehecht zijn. Zo is het volgens het motu proprio niet langer mogelijk om de Mis in een parochiekerk op te dragen (i.c. Dadizele). Het motu proprio vraagt ook om in het bisdom een verantwoordelijke priester aan te stellen. Met de aanstelling van EH Priem is dit nu gebeurd.

Anderzijds was er ook een nood m.b.t. de bestaande misvieringen. In Dadizele was vanaf het najaar 2021 geen priester meer beschikbaar. Voorheen werd deze Mis gecelebreerd door een kanunnik van het Instituut Christus Koning in Rijsel, maar door de toegenomen activiteit in hun parochie in Rijsel, kon hij deze misviering niet continueren. In Brugge merkten we dan weer dat het tijdstip (17u30) voor veel geïnteresseerde gelovigen een drempel was. Na een bevraging bij een 100-tal gelovigen, bleek een grote meerderheid (76%) gewonnen voor een Mis op zondagvoormiddag in Brugge.
 
Wij willen het bisdom, EH Priem en de rector van het H. Bloedbasiliek hartelijk danken voor deze structurele oplossing. Bij deze ook hartelijk dank aan alle priesters die de voorbije 13 jaar de Mis kwamen opdragen in ons bisdom (dit soms van heel ver): EH Hygonnet, EH Komorowski, EH Knudsen, EH Schijffelen, EH Duroisin, EH Herman, EH D'Angona, Kan. de Martin, Kan. Mesureur en last but not least, EP Schneider!

De kalender voor 2022:
 • 30 januari 2022 – 4de zondag na Driekoningen – groen
 • 27 februari 2022 – Quinquagesima Zondag – paars
 • 27 maart 2022 – 4de zondag van de Vasten – paars
 • 24 april 2022 – In albis – wit
 • 29 mei 2022 – Zondag na O.L.H. Hemelvaart – wit
 • 26 juni 2022 – 3de zondag na Pinksteren – groen
 • 31 juli 2022 – 8ste zondag na Pinksteren – groen
 • 28 augustus 2022 – 12de zondag na Pinksteren – groen
 • 25 september 2022 – 16de zondag na Pinksteren – groen
 • 30 oktober 2022 – Feest van Christus Koning – wit
 • 27 november 2022 – Eerste zondag van de Advent – paars
 • 25 december 2022 – Kerstmis – wit

Reacties

Populaire posts van deze blog

zaterdag 1 oktober: startdag gezinsgroep

Zijn doopsels en huwelijken van Rent a Priest geldig?

Mgr. Delville draagt Tridentijnse Mis op in Herstal

Zondag 25 september: Tridentijnse Mis in Brugge