dinsdag 15 januari 2013

Agneskerk Amsterdam wordt personele parochie

Sinds 2006 wordt in de Agneskerk in Amsterdam de Mis volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus opgedragen. In 2009 vertrouwde Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, de bediening in de kerk toe aan priesters van de Petrusbroederschap. Nu heeft het bisdom beslist om van de kerk een volwaardige 'personele parochie' te maken. Het motu proprio Summorum Pontificum maakt deze rechtsvorm mogelijk om gelovigen die gehecht zijn aan de buitengewone vorm te verenigen. Elke katholiek die zich betrokken voelt bij de oude ritus kan zich als parochiaan laten inschrijven. Een personele parochie heeft dezelfde rechten en plichten als een gewone (territoriale) parochie, inclusief een eigen pastoor. De nieuwe parochie zal worden toegewijd aan de zalige keizer Karel van Oostenrijk.


Op haar website kondigt de nieuwe parochie meteen ook een pontificale hoogmis in de buitengewone vorm aan. Op zondag 20 januari 2013, feest van de H. Agnes, zal Mgr. J.G.M. van Burgsteden SSS, emeritus hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam aan enkele gelovigen het H. Vormsel toedienen en de Mis opdragen. De bisschop laat weten dat hij blij is om opnieuw in de ritus te kunnen celebreren die bij zijn priesterwijding nog algemeen gebruikelijk was.

1 opmerking: