Agenda

maandag 30 april 2018

Tridentijnse Missen in de Kristus Koningkerk - Antwerpen: maand mei

Graag nodigen wij u uit op de Tridentijnse H. Mis om 9.00 in de kerk van Kristus Koning, Jan de Voslei, 2020 Antwerpen, op volgende dagen:

- zondag 6 mei 2018: 5e zondag na Pasen
- donderdag 10 mei 2018: HEMELVAART van de Heer
- zondag 13 mei 2018: zondag na Hemelvaart
- zondag 20 mei 2018: PINKSTEREN
- zondag 27 mei 2018: Drievuldigheidszondag.
Na de H. Mis op donderdag 10 mei wordt een koffie of een drankje aangeboden in het receptielokaal van het koor.

Mgr. Delville dient H. Vormsel toe bij Petrusbroederschap

Op zaterdag 2 juni dient Mgr. Delville, bisschop van Luik, in de oude ritus het H. Vormsel toe in de kapel van de Petrusbroederschap in Herstal (Luik). Na de Mis is er gelegenheid om deel te nemen aan het feestmaal met de bisschop.

Waar: Place Licour, Herstal, om 9u30

Meer informatie en inschrijven: https://www.fsspherstal.com/events/confirmations

zondag 29 april 2018

Bedevaart naar Dadizele

Naar aanleiding van de bedevaart op zondag 6 mei a.s. naar Dadizele (bron: http://ick-dadizele.blogspot.be/2018/04/feest-van-het-heilig-bloed.html):

Op zondag 6 mei zal de Mis opgedragen worden van het Feest van het Heilig Bloed van Onze Heer Jezus Christus (nb uitzonderlijk om 10 uur in de Sint-Franciscuskerk in Menen). Een goede gelegenheid om even stil te staan bij de geschiedenis en betekenis van dit - voor ons bisdom, maar evenzeer voor de gehele Kerk - belangrijke feest. 
Feest van het Heilig Bloed - 6 mei latijnse mis dadizele
Het Mysterie van het Kruis (H. Bloedbasiliek Brugge) - bron
In de kalender van de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus wordt dit feest op 1 juli gevierd, waarbij de maand juli toegewijd is aan het Heilig Bloed. In ons bisdom echter valt dit feest op de maandag na 2 mei - dit jaar dus op maandag 7 mei. Aangezien het een feest 1ste klas is, kan die Mis ook worden gecelebreerd de zondag voor- of nadien.

Het liturgische feest van het Kostbaar Bloed vindt zijn oorsprong in de 16de eeuw in Spanje: in 1583 heeft paus Gregorius XIII het officie ter ere van het het H. Bloed goedgekeurd voor de stad en het bisdom Valencia.

Later volgden andere Spaanse bisdommen, én bisdom Brugge, waar sinds de 12de eeuw de relikwie van het Heilig Bloed wordt vereerd. Traditioneel ging de H. Bloedprocessie in Brugge namelijk uit op 3 mei, feest van de Kruisvinding. In 1744 kreeg de bisschop van Brugge toestemming om op die dag het feest van het Heilig Bloed te celebreren, met een eigen officie in dubbelritus van 1ste klas. Hiervoor werd hetzelfde officie genomen als in Valencia. Na verloop van tijd werden zowel de processie als het feest verplaatst naar de maandag na 2 mei. De processie zelf gaat sinds 1970 uit op Onze Lieve Heer Hemelvaart, maar de datum van het feest bleef behouden.

In het begin van de 19de eeuw verspreidde de heilige Gaspar Del Bufalo de devotie tot het Kostbaar Bloed in Italië. Dit leidde uiteindelijk tot de instelling van het feest van het Kostbaar Bloed voor het gehele Kerk, door Paus Pius IX in 1849. Met zijn apostolische brief Inde a primis (1960) heeft de heilige Paus Johannes XXIII nog de verering van het Kostbaar Bloed willen bevorderen, maar merkwaardig genoeg werd het feest van de 1ste juli geschrapt in de liturgiehervorming van 1969.
 

dinsdag 24 april 2018

Zondag 29 april: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 29 april 2018
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962 )
  4de Zondag na Pasen

17u30

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Voor de Mis is er biechtgelegenheid.
Celebrant: EH D'Angona.
-
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u30) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting ...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!