Agenda

* Zondag 24 februari: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge
* Zondag 3 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek in Dadizele
* Zondag 17 maart: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek in Dadizele
* Zondag 24 maart: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge

donderdag 14 september 2017

10 jaar Summorum Pontificum

Vandaag tien jaar geleden, op 14 september 2007, feest van de H. Kruisverheffing, werd het motu proprio Summorum Pontificum van paus Benedictus XVI van kracht. Hiermee werd het recht van de gelovigen en de priesters op een liturgie volgens de buitengewone vorm algemeen erkend.

Enkele maanden tevoren werd in Brugge de werkgroep Mysterium Fidei opgericht. Op zondag 7 oktober werd er voor het eerst een traditionele Latijnse Mis opgedragen in de H. Bloedbasiliek. Korte tijd later kregen we de toestemming om elke laatste zondag van de maand een Mis in de buitengewone vorm te vieren.  Bij deze van harte dank aan allen die dit mogelijk maakten en maken: Z.E.H. rector en de medewerkers van de H. Bloedbasiliek, de organisten, misdienaars. De priesters die gedurende die jaren voor ons - van heinde en verre - de Mis kwamen opdragen: EH Hygonnet, EH Komorowski, EH Knudsen, EH Schijffelen, EH Van de Kerckhove, EP Verbeken, EH Herman, EH D'Angona, EP Schneider. En tenslotte de trouwe gelovigen, in het bijzonder hen die dit initiatief met hun gebed en maandelijkse financiële bijdrage steunen.

In dezelfde periode konden wij ook ondersteuning bieden bij het opstarten van een wekelijkse Mis in Antwerpen, eerst in de St. Jacobskerk, later in de Kristus Koningkerk. We zijn ook blij dat er vanaf september 2017 ook tweewekelijks een H. Mis kan plaatsvinden in de Basiliek van Dadizele.

Bij deze gelegenheid willen we u ook om uw gebed vragen voor de zielenrust van wijlen Mgr. de Maere, pastoor van de St. Jacobskerk, en van dhr. Clauw, die zich met veel overgave ingezet hebben voor de verwezenlijking van Summorum Pontificum in Antwerpen en Brugge.

Links:
Motu proprio Summorum Pontificum
Begeleidende Brief van paus Benedictus bij Summorum Pontificum
Reactie van de Belgische bisschoppen op Summorum Pontificum
Universae Ecclesiae - over de uitvoering van het motu proprio
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten