Agenda

maandag 28 augustus 2017

Tridentijnse Missen in de Kristus Koningkerk in Antwerpen: maand september

Bij deze nodigen wij u graag uit op de Tridentijnse H. Mis om 9.00 in de kerk van Kristus Koning, Jan de Voslei, 2020 Antwerpen, op volgende dagen:

- zondag 3 september 2017: 13de zondag na Pinksteren
- zondag 10 september 2017: 14de zondag na Pinksteren
- zondag 17 september 2017: 15e zondag na Pinksteren
- zondag 24 september 2017: 16e zondag na Pinksteren

Er is steeds biechtgelegenheid na de H. Mis.

zondag 27 augustus 2017

Mgr. Delville, bisschop van Luik, over de Tridentijnse Mis

Mgr. Delville, bisschop van Luik over het belang van de Tridentijnse Mis. Uittreksels uit een preek, Herzogenrath 2014.

Bron: website bisdom Luik (2014), Belgicatho

"De oude liturgie omvat een heel patrimonium van woorden, gebaren, beelden en gezangen, die ons helpen om ons geloof te beleven. Het zou jammer zijn als dit alles tot een museumobject zou herleid worden. Omdat al dit liturgische materiaal  ook vandaag nog ons geloof doordringt." 

(...)

"Het Concilie wilde de deelname van de gelovigen aan de liturgie en de terugkeer naar de bijbelse bronnen van het geloof bevorderen. Wij volgen deze inspiratie ook door de oude vorm te vieren. Want we participeren allemaal door onze woorden, onze gebaren, onze gezangen en ons persoonlijke gebed aan het gemeenschappelijke gebed. En wij keren terug naar de bronnen van onze geloofstraditie, niet alleen naar de bijbelse bronnen, maar ook naar de liturgische bronnen, in de oorspronkelijke taal van hun ontstaan. De woorden en teksten van de oude liturgie gaan soms terug tot de 4de eeuw en de tijd van St. Ambrosius van Milaan, die hymnen schreef voor de liturgie. De gebeden van de Mis zijn opgesteld in een ritmisch Latijn, dat dicht aanleunt bij de poëzie; ze bevatten vaak drie fases: het overwegen van het handelen van God, de overweging van de situatie van de gelovige en de formulering van zijn smeekgebed. Zij zijn altijd gericht tot God de Vader en roepen uiteindelijk de bemiddeling van Christus en van de Heilige Geest in. Zo is een gebed van de Mis voor ons een model van gebed: overweging van God, overweging van de situatie van de mens, uitdrukking van vertrouwvol gebed. De passages van de Schrift zijn te vinden in het epistel brief, het evangelie en het laatste evangelie; maar ook in het introïtus, het graduale en de antifoon voor het evangelie, evenals in de gezangen van de offerande en de communie. In totaal is het vaak meer dan in een Mis volgens de gewone vorm." 

(...)

"Naast woorden omvat de liturgie gebaren. Deze zijn meer ontwikkeld dan in de gewone vorm. Door hun aanwezigheid geven de gebaren een symbolische betekenis aan de uitgedrukte woorden; zo buigt de priester zijn hoofd wanneer hij het woord 'Jezus' uitspreekt ​​om te tonen dat zich in het menszijn van de mens Jezus zijn godheid of goddelijke natuur verbergt. De priester kust het altaar voor elke oratio: om te tonen dat het gebed dat hij gaat zeggen geïnspireerd is door Christus, van wie het altaar het symbool is. Na de Consecratie maakt de priester een kniebuiging voor het heilig sacrament van het Lichaam en het Bloed van Christus om zijn verering te tonen." 

(...)

dinsdag 22 augustus 2017

Zondag 27 augustus: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 27 augustus 2017
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962 )
  12de Zondag na Pinksteren

17u30

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Vanaf 17u00 is er biechtgelegenheid in de Basiliek.
Celebrant: EH Schneider.
 
-
 
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u30) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting ...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

Tridentijnse Missen in de OLV-Basiliek van Dadizele

Goed nieuws: vanaf de maand september wordt er twee keer in de maand een H. Mis in de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus opgedragen in de Basiliek van Dadizele.

Met dank aan rector André Monstrey voor zijn vriendelijke toestemming en aan het Instituut Christus Koning en Hogepriester.

Hieronder een overzicht van de Missen voor de komende maanden. De missen worden zoals gewoonlijk opgedragen aan het Sacramentsaltaar, links vooraan in de basiliek, om 9 uur. Enkel als de basiliek niet beschikbaar is, gaat de Mis door in de kapel van het Rosarium naast de basiliek.

3 september: 13de zondag na Pinksteren 
17 september: 15de zondag na Pinksteren 

1 oktober: Onze-Lieve-Vrouw van de H. Rozenkrans
15 oktober: 19de zondag na Pinksteren 

5 november: 22ste zondag na Pinksteren 
19 november: 24ste zondag na Pinksteren 

3 december: 1ste zondag van de Advent
17 december: 3de zondag van de Advent 

Er is biechtgelegenheid na de Mis (voorlopig enkel Frans/Engels/Spaans).