Agenda

dinsdag 22 december 2015

Zondag 27 december: Traditionele Latijnse Mis in Brugge

Zondag 27 december 2015
 
Traditionele Latijnse Mis 
(missaal 1962)
  Zondag in het octaaf van Kerstmis

17u00

Basiliek van het H. Bloed
Burg, Brugge

Opgedragen door EH Schneider.

Vanaf 16u30 is er biechtgelegenheid in de basiliek.
 -
Deze Mis is een initiatief van de vereniging Mysterium Fidei, met vriendelijke toelating van de rector van de Basiliek.

Help deze maandelijkse H. Mis (elke laatste zondag van de maand om 17u00) a.u.b. bekend te maken bij uw vrienden en kennissen.

Wenst u de organisatie van deze maandelijkse H. Mis financieel te ondersteunen (vervoersonkosten van de priester, onkosten basiliek, muzikale omlijsting,...), kan dit door een overschrijving met vermelding 'Mis Brugge' op het rekeningnummer BE50 9795 4383 1818 t.a.v. Mysterium Fidei. Bij voorbaat hartelijk dank!

vrijdag 4 december 2015

Kerstmis op een “buitengewone wijze” in Niel-bij-As


Kerstmis op een “buitengewone wijze” 
Ontdek de geestelijke rijkdom van de Latijnse liturgie; eeuwen bidden in schoonheid! 

Op de Caelenberg in Niel bij As, te midden in de natuur ligt de St. Michaelskapel. Een tot kapel verbouwde stal vormt al bijna 25 jaar een plek die aantrekkingkracht op velen heeft. De oprichter van deze kapel, prof.dr. Karel van Isacker Sj (1913-2010) heeft met dit initiatief getracht de eeuwenoude schoonheid van de liturgie levendig te houden. 

Ook na zijn heengaan weten jongeren, nieuwsgierig naar de traditie, de weg naar de St. Michaelskapel te vinden. Ook volwassenen (her-) ontdekken het sacrale en de mystiek van de Tridentijnse liturgie. Een liturgie die zich mag verheugen op een toenemende belangstelling. 

Ook het Hoogfeest van Kerstmis 2015 zal uitbundig gevierd gaan worden op de Caelenberg. Van harte welgekomen! Bezoek de vernieuwde website. www.caelenberg.info 

St. -Michaelskapel te Niel bij As 
Caelenberg 40 3668 Niel bij As 
Telefoon 089/ 65 86 11 

Woensdag 16 december 2015 
Quatertemperwoensdag van de Advent 
18.30 uur GULDEN MIS MET KAARSLICHT 

Zondag 20 december 2015 
Vierde zondag van de Advent 
10.00 uur Hoogmis 

Donderdag 24 december 2015: Vigilie van Kerstmis (Z.E.P. H. Volk S.J.M.) 
23.00 uur : stil gebed 
23.30 uur: adventswake 
24.00 uur Plechtige Middernachtmis gevolgd door de Dageraadsmis waarin kerstliederen worden gezongen 

Vrijdag 25 december 2015 HOOGFEEST VAN KERSTMIS (Z.E.P. H. Volk S.J.M.) 
10.00 uur Plechtige Hoogmis 'Puer natus est nobis’ 

Zaterdag 26 december 2015 Tweede Kerstdag/Feest van de Heilige Stefanus (Z.E.P. H. Volk S.J.M.)
10.00 uur Hoogmis 

Zondag 27 december 2015 Zondag onder het octaaf van de geboorte des Heren 
10.00 uur Hoogmis 

Donderdag 31 december 2015 Oudejaarsavond 
18.30 uur: Heilige Mis uit dankzegging voor God’s zegen het afgelopen jaar 
Na de Mis aanbidding tot Middernacht 

Vrijdag 1 januari 2016 NIEUWJAAR/Feest van de Besnijdenis des Heren 
10.00 uur Plechtige Hoogmis

Tridentijnse Mis met Mgr. Léonard

Op zondag 20 december neemt Mgr. Léonard afscheid van de gelovigen die zich verbonden voelen met de Priesterbroederschap St. Petrus in zijn bisdom.
Om 9u15 draagt hij een H. Mis op in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus en dit in de Minimenkerk in Brussel. Na de Mis is er een receptie.

Meer informatie: www.fssp.be