Agenda

dinsdag 1 september 2015

Paus Franciscus geeft priesters FSSPX juridictie om biecht te horen

In een opmerkelijke brief aan aartsbisschop Rino Fisichella, president van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, over het komende jaar van de barmhartigheid, steekt paus Franciscus de hand uit naar de priesterbroederschap St. Pius X.
 
In de brief benadrukt de paus het belang van de biecht voor de gelovigen tijdens het jaar van de barmhartigheid (8 december 2015 - 20 november 2016). Ook wordt voor het stellen van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid tijdens het jaar een aflaat verleend. De paus heeft het verder in de brief over het drama van abortus. Tijdens het jaar van de barmhartigheid krijgt elke katholieke priester daarom het recht om deze zonde kwijt te schelden aan diegenen die deze met oprecht berouw komen biechten. Normaalgezien is de absolutie voor deze zonde voorbehouden aan de Heilige Stoel.
 
In de laatste paragraaf heeft paus Franciscus het onverwachts over de priesters van de Priesterbroederschap Pius X en de gelovigen die bij hen de sacramenten ontvangen. "Dit Jubileumjaar sluit niemand uit. Van verschillende kanten, vertelden meerdere bisschoppen mij over hun sterk geloof en sacramentele praktijk, desalniettemin gecombineerd met een ongemakkelijke situatie vanuit pastoraal standpunt. Ik vertrouw erop dat in de nabije toekomst oplossingen mogen gevonden worden om terug tot volledige communio met de priesters en oversten van de Broederschap te komen. In tussentijd, bewogen door de nood om deze gelovigen ter wille te zijn, bepaal ik uit eigen beweging, dat degenen die tijdens het Heilig Jaar van de Barmhartigheid zich tot deze priesters van de St. Pius X Broederschap wenden om het sacrament van de verzoening te vieren, geldig en legitiem de absolutie over hun zonden zullen ontvangen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten